Beskæring og topkapning af træer: Prisberegner & råd til at spare penge

background Layer 1 Have

Beskæring og topkapning af træer: Prisberegner og råd til opgaven

Hvis træerne er begyndt at skygge for meget af dagslyset eller tage for meget af udsigten kan det være en god idé at beskære eller topkappe træet. Topkapning og beskæring af store træer bør overlades til en fagperson, da risikoen for personskade eller beskadning af bygninger er stor, hvis det udføres af uerfarne.

Det er en af de få opgaver i haven, hvor pengene til en anlægsgartner er givet godt ud. Til gengæld gives der servicefradrag for udgiften, hvilket du kan læse mere om nedenfor. Prøv vores prisberegner og læs mere om, hvordan du søger servicefradrag for opgaven.

Hvad koster beskæring og/eller topkapning af træer?

Primabolig.dk har indhentet priser på beskæring af træer fra en række anlægsgartnere rundt omkring i landet. Det er gennemsnittet heraf der danner grundlag for prisberegneren, som du finder nedenfor.

Prisen på beskæring og/eller topkapning af træet vil bl.a. afhænge af:

 • Om træet kan beskæres fra jorden, eller om det kræver stige/klatring.
 • Træets størrelse (både bredde og højde).
 • Om træets grene kan falde lige ned, eller om de skal hejses ned med reb for at undgå at beskadige bygninger.
 • Om du selv står for oprydning og bortkørsel af haveaffaldet, eller om anlægsgartneren også skal stå for denne del af opgaven.

Priseksempler på træbeskæring

Nogle anlægsgartnere foretrækker at timeafregne, mens andre anlægsgartnere giver dig en fast pris. Det er op til dig at vælge, hvilken afregningsmetode du foretrækker. De fleste boligejere vil foretrække en fast pris, da det giver vished om den endelige pris.

Nedenfor har vi samlet en række priseksempler på beskæring af træer, som kan give dig en idé om, hvad træbeskæring i netop jeres have kommer til at koste:

Priseksempel for nem træbeskæring

Nedenstående priseksempel omfatter beskæring af 2 træer under 5 meter højde samt bortkørsel på genbrugsstation. Grene fra træerne kan falde lige ned.

 • Beskæring: 350 DKK inkl. moms i timen x 4 timer
 • Bortkørsel af haveaffald på genbrugsstation: 1 tur x 850 DKK inkl. moms
 • Samlet pris: 2.250 DKK

Priseksempel for beskæring af stort træ

Nedenstående priseksempel omfatter beskæring af 2 træer med en højde på 6,5 meter samt bortkørsel på genbrugsstation. Grene kan ikke falde lige ned, og grenene hejses derfor ned med reb.

 • Beskæring: 450 DKK inkl. moms i timen x 8 timer
 • Bortkørsel af haveaffald på genbrugsstation: 1 tur x 850 DKK inkl. moms
 • Samlet pris: 4.450 DKK inkl. moms

Sådan udarbejder du opgavebeskrivelse til træbeskæring

Træbeskæring pris

Når du indhenter tilbud på træbeskæring, er det vigtigt at være så detaljeret i opgavebeskrivelsen som muligt. Derved kan du vælge det bedste tilbud på et retvisende grundlag, ligesom du undgår misforståelser om opgavens omfang med anlægsgartneren undervejs i opgaven.

En opgavebeskrivelse til træbeskæring og/eller topkapning bør indeholde svar på:

 • Hvad er træets tykkelse (diameter) 1,6 meter over jorden samt højde?
 • Hvilken træsort er træet, som skal beskæres og/eller topkappes?
 • Er der kun tale om træbeskæring, eller omfatter opgaven også topkapning (dvs. beskæring af dele af træets stamme)?
 • Kan træets grene beskæres og falde lige ned uden risiko for at ramme bygninger?
 • Er der store grene som skal hejses ned og hvor mange?
 • Omfatter opgaven også bortkørsel af haveaffald på genbrugsstationen, eller vil du selv stå for det?

Dertil er det altid en god idé at tage billeder af træet fra adskillige vinkler. På billederne bør det også tydeligt fremgå, om træet står tæt på bebyggelse.

Eksempel på opgavebeskrivelse til træbeskæring

Hej

Vi bor på [adresse] og ønsker at indhente tilbud på beskæring og topkapning af vores egetræ. Egetræet har en diameter på 62 cm 1,6 meter over jorden og har en højde på omkring 24 meter. Som det fremgår af de vedlagte billeder, står træet alene og langt fra bebyggelse. Foruden beskæring og topkapning ønsker vi også at indhente tilbud på bortskaffelse af haveaffaldet efter endt arbejde.

Se venligst vedlagte billeder af egetræet.

Bedste hilsner

Hvordan foregår en træbeskæring?

Processen for en træbeskæring afhænger meget af, hvor stort træet er, og hvor træet befinder sig. Er der f.eks. tale om et højt træ, vil det nogle gange kræve en topkapning af træet, hvilket typisk omfatter både en anlægsgartner oppe i træet og en nede på jorden samt kran og sikkerhedsudstyr. Er der tale om et træ, som står tæt på skel eller bygninger, vil processen også være anderledes og mere omfattende end en konventionel træfældning.

Almindelig træbeskæring

Ved en almindelig træbeskæring skal anlægsgartneren ikke bruge andet end sin motorsav og eventuelt en stige. Kan grene ikke falde lige ned – f.eks. fordi træet står tæt på bebyggelse – kan det være nødvendigt med reb til at hejse grenene ned. Det vil som regel gøre opgaven væsentligt mere omfattende og derfor dyrere.

Topkapning

Hvis ikke kun grene men også dele af træets stamme skal beskæres, udfører man en såkaldt topkapning. Hvis træet er af en hvis størrelse, vil det kræve, at anlægsgartneren har klatreudstyr med. Topkapning er en vanskelig opgave og bør derfor kun udføres af professionelle for at undgå personskader.

Træfældning med kran eller lift

I visse tilfælde vil det heller ikke være muligt med en retningsbestemt træfældning. Det vil typisk være tilfældet, når et meget stort træ står tæt på en bygning og på samme tid læner sig ind over bygningen. I så fald vil det være nødvendigt med leje af kran eller lift og en såkaldt topkapning af træet. Her skæres træet af i mange omgange, hvor alle de afskårne stykker kastes væk fra huset.

En træfældning med lift er en af de dyreste former for træfældning, fordi man også skal have udgifter til leje af lift med i regnestykket.

Nedenstående video illustrerer træfældning med lift:

Beskæring af asketræ fra lift

Hvornår bør man beskære sine træer?

Hvilken tid på året man bør beskære sine træer er lidt af en videnskab i sig selv indenfor gartnerfaget. Tidligere har der været tradition for at beskære træer i vinterhalvåret, fordi arbejdet var mindre og fordi det var nemmere at rydde op bagefter, fordi der ikke var blade på træerne, ligesom det var nemmere at danne sig et overblik over grenstrukturen, når der ikke er blade på træet.

Moderne træpleje tilsiger dog, at det af hensyn til træets sundhed og fremtidige vækst er bedst at beskære træet i sommerperioden. Argumentet er, at træet har en masse energi og modstandskraft til at hele såret fra beskæringen i sommerperioden. Dertil hører, at visse træer (såsom birk, ahorn og valnød) slet ikke tåler at blive beskåret om vinteren. Abonnerer man på denne forklaring, er det bedst at beskære træet fra omkring 1. juli til midt september.

Vinterbeskæring hvis du prioriterer hurtigt arbejde og mindre oprydning

Hvis du blot prioriterer, at beskæringen af træet foregår hurtigere og med mindre oprydning kan du med fordel vælge at få foretaget træbeskæringen og/eller topkapningen i vinterhalvåret, når træet har tabt alle sine blade. Det vil nemlig være betydeligt nemmere at rydde op efter beskæringen, når der ikke er blade på træet. Det er ultimativt noget, som vil medføre en lavere pris for dig, hvis du hyrer en anlægsgartner til opgaven, da arbejdet derved vil være mindre.

Fordelen ved vinterbeskæring er således:

 • Mindre oprydningsarbejde fordi der ikke er blade på træet.
 • En lavere endelig pris hvis du hyrer en anlægsgartner, fordi oprydningsarbejdet er mindre omfangsrigt.
 • Det er nemmere for anlægsgartneren at danne sig et overblik over grenstrukturen, når der ikke er blade på træet, hvormed man ultimativt kan få et flottere beskæringsresultat.

Vælger du at få udført en vinterbeskæring, er der ikke noget tidspunkt i vinterhalvåret, som er bedre end et andet til at få udført træbeskæringen, blot så længe der ikke er blade på træet.

Sommerbeskæring hvis du prioriterer træets sundhed eller træet er skrøbeligt

Flere undersøgelser har påvist, at træer har bedst af at blive beskåret om sommeren, hvor de er i vækst og derfor hurtigere kan hele de sår, de får ved beskæringen. Prioriterer du derfor træets sundhed og tilvækst, bør du derfor få udført træbeskæringen og/eller topkapningen i sommerperioden, mere specifikt fra omkring 1. juli til midt september.

Hvis du skal beskære træets træstamme som f.eks. ved en topkapning, er det allerbedste tidspunkt i august. På det tidspunkt er træet stadig i god vækst, så det heler sårene hurtigt. Samtidig er træet ikke så tilbøjeligt til at sætte en masse nye skud, som det vil være i starten af sommeren sommeren.

Visse træer, de såkaldte ‘blødertræer’ tåler kun at blive beskåret i sensommeren, fordi de mister saft i denne periode. Det gælder blandt andre birk, ahorn og valnød, der alle har en kraftig saftstigning i foråret. Disse såkaldte ”blødere” beskæres bedst fra omkring 1. juli til slut august. Den eneste grund til at skære i dem om foråret er, hvis man vil tappe sukkersaften af dem.

Fordelen ved sommerbeskæring er således:

 • ‘Blødertræer’ som birk, ahorn og valnød kun tåler at blive beskåret i denne tid af året. Stort set alle træer tåler sommerbeskæring.
 • Sårene efter beskæringen heler hurtigere, fordi planten er i vækst.
 • Der kommer ikke så mange nye skud. Det er en fordel, hvis du vil begrænse plantens størrelse.
 • Man kan bedre fornemme resultatet af beskæringen, fordi træet har blade.

Du kan læse mere om årstider for beskæring af træer i Bolius’ artikel her.

Sådan søger du servicefradrag for beskæring af træ

Husk, at der gives servicefradrag for beskæring af træer og lignende almindeligt havearbejde. Du kan få servicefradrag på op til 6.400 DKK per person i 2022 (25.000 DKK i 2021). Er I to personer over 18 år i husstanden, kan I således få 6.400 DKK x 2 = 12.800 DKK i servicefradrag for 2022.

1. Følg nedenstående retningslinjer

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – ikke eventuelt materiale eller leje af f.eks. en kran.
 • Beløbet skal betales elektronisk med f.eks. dankort, MobilePay eller netbank.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (se nedenstående vejledning til fakturaen).

2. Sådan skal fakturaen udformes

For at du kan få håndværkerfradrag for arbejdet skal du sikre dig, at fakturaen lever op til kravene. Først og fremmest er det vigtigt, at det på fakturaen er let at identificere leverandøren af arbejdet (altså firmaet som har udført arbejdet).

Dertil skal der på fakturaen være en skarp opdeling mellem arbejdsløn, eventuelt leje af kran eller materialer, da det kun er arbejdslønnen – og ikke materialer eller leje – der gives håndværkerfradrag for.

Fakturaen skal leve op til følgende krav:

 • Entydig angivelse af sælger/leverandør som leverer arbejde
 • CVR-nummer (firma) eller CPR-nummer (privatperson), skal anføres på fakturaen
 • En angivelse af det arbejde som er udført, samt pris
 • En skarp opdeling mellem udgifter til materialer, eventuelt leje af kran og aflønning

Arbejdet skal være betalt senest i februar i året efter arbejdets udførsel. Det er desuden vigtigt, at arbejdsopgaven er klart defineret i fakturaen. Jo mere specifik du er her, desto mindre er risikoen for, at du ikke får fradrag.

Se eksempel på en faktura egnet til håndværkerfradrag nedenfor. Bemærk, at leverandør samt køber er tydeligt anført, samt at der er skarp opdeling mellem udgifter til løn og udgifter:

Faktura til træbeskæring - servicefradrag

3. Sådan indberetter du servicefradrag til Skat.dk

 1. Gå ind på Skat.dk og log på med NemID.
 2. Ret årsopgørelsen og indberet håndværkerfradraget (i rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren, og følg vejledningen. Skat.dk har lavet en udførlig beregner, som betyder, at du kan beregne præcis, hvor meget du kan få i fradrag.
 4. Beløbet bliver automatisk overført til din årsopgørelse for 2020/2021 eller 2022.
Træfældning pris

Må man gerne selv beskære træer?

Ja, man må gerne selv fælde træer. Der findes ingen love eller regler, der forbyder dig som uerfaren i at fælde eller beskære et træ på din egen grund. Du må altså altid selv fælde eller beskære et træ, uanset hvor højt det er. Der er heller ikke nogen krav om, at du skal have erfaring med beskæring af træer eller uddannelse indenfor området.

Du skal dog være opmærksom på, at det kan være farligt f.eks. at topkappe større træer, hvis du ikke har erfaring med opgaven. Ligeledes kan en træbeskæring eller topkapning føre til store skader på dit eller naboens hus, hvis træet eller grene falder på bygninger.

Som udgangspunkt bør du kun selv begive dig ud i en beskæring af træet, hvis grene kan falde lige ned (altså uden at kræve nedhejsning med reb), og hvis træbeskæringen ikke kræver topkapning eller klatring i træet.

Anlægsgartnere har som regel en forsikring, som dækker, hvis ulykken skulle være ude, og træet vælter på dit eller naboens træ.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.