Fjernelse og behandling af skimmelsvamp: Guide og priser [2023]

background Layer 1 Rådgivning

Fjernelse og behandling af skimmelsvamp: Guide og priser i 2023

Hvis du opdager skimmelsvamp i hjemmet, bør du tage affære så hurtigt som muligt. Skimmelsvamp udgør en potentiel sundhedsrisiko, og især personer med astma og allergi kan opleve gener fra svampesporene. Skimmelsvampen kan brede sig så meget, at det bliver nødvendigt at udskifte væg- og loftbeklædning, puds, tæpper og gardiner.

Du bør altid være på vagt, hvis der begynder at lugte muggent og jordslået, eller der dannes skjolde og pletter på væggene. Heldigvis kan du selv fjerne mindre angreb i opløbet, mens større og mere omfattende angreb af skimmelsvamp kræver professionel fjernelse. Læs mere om proces for fjernelse og behandling samt priser.

Få 3 gratis tilbud på fjernelse og udbedring af skimmelsvamp

Har din bolig omfattende skader med skimmelsvamp, bør fjernelse og udbedring foretages af professionelle.

Ønsker du tre gratis og uforpligtende tilbud på fjernelse af skimmelsvamp, anbefaler vi derfor, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer, som specialiserer sig i skimmelsvamp. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

 • Hurtigt svar og fast tilbud i hele Danmark
 • Gratis og 100% uforpligtende

Pris på professionel test, behandling og fjernelse af skimmelsvamp

Hvis du er i tvivl om omfanget af skimmelsvamp, anbefales det altid, at du får fagfolk til at vurdere hvor stort et område, skimmelsvampen har bredt sig over. En professionel tekniker har stort kendskab til bygningskonstruktion, og kan hjælpe med at klarlægge omfanget af skaden, og rådgive om den bedste metode til bekæmpelse af skimmelsvampen.

Skimmelsvamp gemt i konstruktionen kan være svært at identificere.

Test for skimmelsvamp inkl. rapport koster fra omkring:

 • 4.500 kr. for et enkelt rum.
 • 5.500 kr. for et helt hus eller en lejlighed (afhængig af boligens størrelse)

Når det er konstateret, at der er tale om skimmelsvamp, og hvor stort et område svampen har bredt sig over, kan den endelige fremgangsmåde for fjernelsen præciseres.

Fjernelse af skimmelsvamp koster:

 • Områder op til 5 m2 der kan vaskes ned, koster fra ca. 4.000 kr.
 • Områder over 5 m2 prissættes fra sag til sag.

Priseksempel: Fjernelse af skimmelsvamp på væg

Professionel fjernelse af op til 5 m2 skimmelsvamp på en pudset væg koster fra ca. 4.000 kr.

Du skal være opmærksom på, at udbedring af eventuelle skader eller misfarvninger efter skimmelsvampen, kommer oven i selve skimmelsaneringen.

Priseksempel: Fjernelse af skimmelsvamp i kælder

Mange ældre huse har fugtige kældre, og er dermed ekstra udsat for skimmelsvamp. Det kommer ofte til udtryk ved, at skimmelen har bredt sig til at større område, og derfor vil være mere bekostelig at bekæmpe.

Et kælderrum med udbredt skimmelsvamp på 2 ydervægge, der skal behandles og slibes ned, vil koste fra ca. 20.000 kr.

Priseksempel: Fjernelse af skimmelsvamp i fuger og vinduer

Det kan være umådelig svært at holde indvendige vindueskanter fri for mug og skimmel. Heldigvis kan de fleste angreb fjernes med almindelig rengøring.

Hvis du foretrækker at få en fagmand til at klare problemet, vil det typisk blive afregnet efter den tid, der skal bruges på opgaven. Timeprisen ligger fra omkring 200 kr. men vil variere en del mellem landsdelene.

Hvad afhænger prisen på fjernelse af skimmelsvamp af?

Prisen for fjernelse af skimmelsvamp er afhængig af svampeangrebets omfang, og hvilke dele af boligen der er angrebet.

Faktorer med afgørende betydning for prisen er:

 • Omfang: Skimmelsvampe kan være alt fra et mindre misfarvet område på væggen, til store angreb der har spredt sig over flere kvadratmeter.
 • Placering: Skimmelsvamp kan være synlig, men den kan også være skjult bag skabe, tapet eller lignende, hvor det kræver en større indsats at fjerne svampevæksten.
 • Fremgangsmåde: Synlige skimmelsvampe kan renses af, mens skjulte svampe kan medføre fjernelse og efterfølgende reetablering af bygningsdele.

LÆS OGSÅ: Sådan tester du for skimmelsvamp

Mindre skimmelsvampe kan du selv fjerne med et svampedræbende desinfektionsmiddel til et par hundrede kroner, mens fjernelse af et mere omfattende skimmelsvampeangreb nemt kan løbe op i adskillige tusinde kroner. Hvis svampen lever under tapet, puds eller tæpper, hvor bekæmpelsen kræver at bygningsdele eller interiør fjernes, kan prisen for svampebekæmpelse og efterfølgende reetablering blive en kostbar affære.

Heldigvis opdages langt de fleste skimmelsvampe hurtigt, så du kan reagere, inden svampen breder sig for meget. De professionelle firmaer tilbyder altid at foretage en grundig indledende undersøgelse, så du får et klart overblik over omfanget og den samlede pris for fjernelse af skimmelsvampen.

Pris på gør-det-selv test, behandling og fjernelse af skimmelsvamp

Hvis du selv vil teste, om din bolig er ramt af skimmelsvamp, kan du anvende forskellige testmetoder:

Mycometer Surface test

Mycometer Surface er en af de mest anvendte testmetoder af både privatpersoner og professionelle fagfolk. Testen foretages ved hjælp af en vatpind, der køres hen over det område, som mistænkes for at være angrebet med skimmelsvamp.

Når testen er foretaget, lægges vatpinden ned i et lille glas med steril væske, og sendes til analyse på et laboratorium. I løbet af nogle få dage får du svar på, om der er tale om skimmelsvamp.

Pris for en Mycometer Surface test – ca. 950 kr.

Skimmelsvamp lufttest

En lufttest måler indholdet af svampesporer i luften. Resultatet af en luftmåling bør ikke stå alene, da der findes svampespore overalt både inde og ude. Testen kan dog være god til at klarlægge, om der er risiko for skjult skimmelsvamp, som ikke kan ses med det blotte øje.

Lufttesten foregår ved, at du lader en skål med væske stå fremme i 4 døgn. Herefter kan du selv tælle antallet af svampekolonier i skålen og ud fra mængden konstatere, om der er risiko for at boligen er angrebet af skimmelsvamp.

Pris for en lufttest – ca. 275 kr.

Hvis du vil have luftprøven analyseret på laboratorium, er prisen omkring 575 kr.

DNA-test

Denne type test er den dyreste, men også den mest sikre og præcise test på markedet. Ved hjælp af avanceret DNA-teknologi analyseres støv fra boligen, og testen kan spore op til 20 af de mest forekomne typer skimmelsvamp.

DNA-testen foretages ved at opsamle støv på en vatpind, og sende prøven til analyse. Efter 3-4 dage modtager du en laboratorierapport, der viser, om du har skimmelsvamp, og hvilken type skimmel der er konstateret.

Pris for en DNA-test – ca. 2.160 kr.

Hvis din test viser, at du har skimmelsvamp, skal den fjernes. Tjek videoen her og få gode råd til hvordan du selv kan fjerne mindre skimmelsvampe.

Sådan fjerner du skimmel

Dækker min husforsikring fjernelse af skimmelsvamp?

Om din husforsikring dækker skader og udgifter forbundet med skimmelsvamp afhænger primært af to ting:

 • Hvordan svampeangrebet er opstået
 • Din gældende police til husforsikringen

Hvordan svampeangrebet er opstået

Årsagen til skimmelsvamp er afgørende for, om din husforsikring eventuelt må dække fjernelse af skimmelsvamp.

Er skimmelsvampen påviseligt opstået som en følgeskade af en dækningsberettiget skade, vil husforsikringen dække. Er skimmelsvampen f.eks. opstået som resultat af en vandskade efter skybrud, vil husforsikringen næsten altid dække udgifter til udbedring af skaden.

Skimmelsvamp i sig selv som ikke er en følgeskade af en dækningsberettiget skade vil dog sjældent dækkes i forsikringen. Det skyldes, at husforsikringen kun dækker svampeskader, der nedbryder konstruktionerne i et sådan omfang, at konstruktionens levetid forkortes. Skimmelsvamp nedbryder ikke træ og kan derfor ikke dækkes som en primær skade af husforsikringen.

Din gældende police hos forsikringsselskabet

Skimmelsvamp forårsaget af rørskader vil som regel være dækket af husforsikringen.

Om din husforsikring dækker skaderne vil selvsagt også afhænge af den specifikke aftale og police, du har med forsikringsselskabet.

Forsikringsselskabet kan f.eks. tage forbehold for dækningen af skimmelsvamp og råd, når en forsikring tegnes. Det kan være nogle særligt udsatte områder såsom vindueskarme, som forsikringsselskabet har konstateret under deres besøg er under råd, og som de derfor tager forbehold for i deres husforsikring.

Dette vil stå specifikt skrevet i policen. Derfor bør du altid læse sin husforsikring grundigt igennem og eventuelt kontakte forsikringsselskabet eller en forsikringsrådgiver, hvis du er i tvivl om din dækning.

Ved ejerskifteforsikring er det nogle helt andre betingelser, der gælder, og her er du typisk bedre dækket ved svampeangreb.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en svampetype, der vokser på organiske materialer. I naturen ses skimmelsvamp ofte på fældede træstammer, brændestykker og visne blade. I bygninger kan alle organiske materialer angribes, og skimmel ses ofte på træ, tapet, maling og puds.

Efterhånden som en skimmelsvamp vokser sig stor, begynder den at sprede svampesporer. Spredningen sker i sommerhalvåret, hvor både temperatur og luftfugtighed er høj. De bittesmå sporer af skimmelsvamp spredes i luften, og findes overalt. Når svampesporerne lander et sted med de rette vækstbetingelser, vil der ikke gå lang tid, ofte kun nogle uger, før svampeangrebet er i gang.

Hvad er de typiske årsager til skimmelsvamp?

For at en skimmelsvamp kan gro, skal der være 3 faktorer til stede, nemlig ilt, fugt og organisk materiale som svampen kan gro på. Ilt findes overalt omkring os, og mange af vores boliger består hovedsagelig af organisk materiale. Fugt, som er den sidste ingrediens til at skabe grobund for skimmelsvamp, kan vi selv hjælpe til med at regulere.

Hvis der er tilstrækkeligt med fugt til stede i boligen, kan skimmelsvampen begynde at gro. Årsagerne til fugt kan være mange, men de mest almindelige årsager er:

 • Vandskade: En hyppig årsag til fugt i hjemmet er utætte rør, hvor vand langsomt siver ud i en længere periode. Vandskader kan være svære at opdage, men pludseligt opstået skimmelsvamp, kan være en sikker indikator.
 • Dårligt indeklima: Tørring af vasketøj indenfor, manglende brug af emhætte og generelt dårlig ventilation og udluftning giver et fugtigt indeklima, der danner grobund for skimmel og mug. Indeklimaet kan forbedres væsentligt ved jævnlig udluftning flere gange om dagen.
 • Manglende isolering: Manglende isolering i ydervæggene kombineret med en varm bolig, kan føre til kondens på væggene, og give fugt til svampesporerne. Fugt fra kondens kan være svær at opdage, men viser sig ofte som dug på den indvendige side vinduerne.
 • Utætte bygningsdele: Fugt kommet meget ofte fra utætte bygningsdele. Det er vigtigt at tjekke tagdækningen ved samlinger, ovenlysvinduer, skorstensinddækninger og andre sammenføjninger. Sørg også for at tagrenden er renset, så vandet ikke løber ned langs ydervæggene, og finder vej ind i huset.

Kan jeg selv fjerne skimmelsvamp?

Du kan selv teste for skimmelsvamp med en mycometer-test

Mindre skimmelangreb kan du i langt de fleste tilfælde fjerne selv. Hvis skimmelsvampen ikke er større end ca. 20×20 cm i boligens opholdsrum og ca. 2 m2 i ubeboede loft- og kælderrum, kan du selv forsøge at fjerne skimmelvækst. Hvis større områder er angrebet, anbefales det, at du får professionel hjælp til bekæmpelsen.

Det betyder, at du sagtens selv kan give dig i kast med fjernelse af skimmelsvamp på badeværelsets fliser og fuger, angreb langs vindueskanter og mindre angreb på vægge og lofter. Det kan imidlertid være svært at konstatere, hvor stort et område der er angrebet. Skimmelsvamp kan være svær at få øje på, og svampen kan sprede sig bag tapet, under gulvtæpper og bag møbler, der står op ad ydervæggene.

Hvordan fjernes skimmelsvamp professionelt?

Hvis der er tale om en større skimmelsvamp, eller hvis der er skjult skimmelsvamp i boligens konstruktioner, skal du have professionel hjælp til fjernelsen. Når skimmelsvampen er lokaliseret ved hjælp af test, er det første skridt at forhindre, at svampesporerne spredes til andre rum under bekæmpelsen. Det sker ved at opbygge en plastikbeklædt støvvæg, der effektivt holder svampesporerne ude af de tilstødende rum, mens arbejder med fjernelsen står på.

Kemisk behandling eller tørdamp til fjernelse af skimmelsvamp

De mest anvendte metoder til professionel skimmelsanering består af enten en kemisk behandling eller afrensning med tørdamp – eller eventuelt en kombination af de to. Valget af metode afhænger typisk af den type materiale, der skal renses.

Fordelen ved tørdamp er, at der kun anvendes vand til fjernelse af skimmelsvampen. Vandet varmes op til en temperatur over kogepunktet, og påføres under tryk. Desværre er det ikke alle materialer, der egner sig til denne behandling.

Til de mere sarte og skrøbelige overflader anvendes en kemisk behandling med et anerkendt desinfektionsmiddel. Denne løsning er yderst effektiv, og kræver specialuddannet personale til påføringen.

Når skimmelsaneringen er fuldført, vil de fleste fagfolk følge op med endnu en test af boligen, der sikrer, at alt skimmel er fjernet.

Hvordan fjerner jeg selv skimmelsvamp?

Mindre områder af skimmelvækst kan du fjerne med vand og almindelige rengøringsmidler. Det bedste er dog at rense det angrebne område med et desinficerende rengøringsmiddel som f.eks. Rodalon. Rodalon dræber bakterier og svampe, og fjerner samtidig den ubehagelige lugt fra skimmelsvampen.

Protox er et andet effektivt middel til fjernelse af skimmelsvamp. Protox kan købes i de fleste byggemarkeder, og fordeles ud over skimmelsvampen fra en sprayflaske. Begge produkter arbejdes grundigt ind i det angrebne område med børste eller svamp.

Almindelig Klorin er også et effektivt middel til bekæmpelse af skimmelsvamp, men du skal være opmærksom på, at Klorin har en kraftig blegende virkning. Du kan derfor ikke bruge Klorin på malede overflader, natursten og andre materialer, der ikke tåler blegning.

Svampevækst på tøj, gardiner og andre tekstiler, kan fjernes med almindelig vask i vaskemaskinen. Angreb på tæpper er vanskeligere at fjerne, og kan kræve professionel rensning. Det er vigtigt at tilføje, at du ikke altid kan fjerne misfarvning efter skimmelsvamp.

Inden du begynder at fjerne skimmelsvamp, er det vigtigt at klarlægge årsagen til angrebet. Skimmelsvamp kræver en forholdsvis høj luftfugtighed for at trives, og hvis årsagen til fugtdannelsen ikke findes og fjernes, vil der ikke gå lang tid, før skimmelsvampen vender tilbage.

Hvordan forhindrer og forebygger jeg skimmelsvamp?

En af de vigtigste opgaver i forbindelse med skimmelsanering er at finde og eliminere årsagen til, at skimmelsvampen er opstået. Fugt er en af de hovedingredienser, der skal være til stede for at danne skimmel og mug, og derfor også ofte roden til problemet.

Medmindre der er skader på huset, hvor fugt kan trænge ind, skyldes høj luftfugtighed primært for dårlig udluftning. Hyppig udluftning og ensartet temperatur i alle rum, vil minimere risikoen for skimmelsvamp og mug. Særligt soveværelse og badeværelse er rum, hvor der bliver meget fugtigt, og kræver ekstra udluftning.

Vil du vide mere om, hvordan du minimerer risikoen for fugt med 6 enkle og vigtige regler? Så kig med i denne video fra Bolius.

Skimmelsvamp - Sådan undgår du skimmelsvamp i boligen

Ofte stillede spørgsmål om skimmelsvamp

Her får du svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål om skimmelsvamp:

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvamp viser sig som pletter eller plamager med lettere lodden overflade. farven varierer, men er ofte sort, grøn eller brunlig, men kan også være helt hvid. I de fleste tilfælde er du ikke i tvivl, når du ser skimmelsvampen, men der kan være tilfælde, hvor skimmelen er mere gennemsigtig og nærmest usynlig.

Hvordan fjerner jeg skimmelsvamp?

Start med at flytte fugtige tæpper, gardiner og byggematerialer ved skimmelsvampen, og fjern årsagen til fugtdannelsen. Sørg for god ventilation og brug eventuelt en affugter. Rengør det angrebne område grundigt med et desinfektionsmiddel som Rodalon eller et svampedræbende middel f.eks. Protox.

Hvordan lugter skimmelsvamp?

Skimmelsvamp har en karakteristisk muggen lugt, eller en lugt af ”gammel kælder”. Der er stor forskel på, hvor meget skimmelsvamp lugter, og i nogle tilfælde vil der ikke være nævneværdige lugtgener. Du bør være opmærksom på, at lugt spreder sig, og det er svært at lokalisere skimmelsvamp ud fra lugt alene.

Hvordan forebygger jeg skimmelsvamp?

Skimmelsvamp forebygges ved at fjerne kilder til fugt i boligen. Høj luftfugtighed kan skyldes noget så simpelt som dårlig udluftning. 5-10 minutters udluftning om dagen, vil fjerne meget fugt i boligen. Dernæst skal du undgå indendørs tørring af vasketøj, huske at bruge emhætte og lukke døren til badeværelset, når du går i bad.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.