Hulmursisolering: Beregn pris & se 4 typiske fejl [2023 guide]

background Layer 1 Isolering

Hulmursisolering: Beregn pris & se 4 typiske fejl

Hulmursisolering er en af de energiforbedringer, der bedst kan betale sig. Isolering af hulmur kan føre til besparelser på mellem 20-25 pct. af varmeregningen. Alt efter om huset holdes varm med olie, gas eller fjernvarme har hulmursisolering en tilbagebetalingstid på hhv. 2-4 år og 8-10 år.

En hulmursisolering koster typisk mellem 10.000-30.000 kr. Prøv vores prisberegner nedenfor for at få et estimat.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på hulmursisolering

Generelle estimater for prisen på hulmursisolering af huset er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for isolering af hulmuren, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige murerfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Hvad koster hulmursisolering?

Den endelige pris på hulmurisolering alt inklusive ligger mellem 10.000-30.000 kr. og typisk et sted imellem. Årsagen til dette markante prisspænd er, at prisen på hulmursisolering afhænger af en række faktorer, herunder:

 • Areal på husets mur: er der tale om et lille areal af mur på under 50 m2, vil prisen per hulmursisoleret kvadratmeter være højere, da isoleringsfirmaet vil have forberedelsesarbejde og faste udgifter uanset størrelsen på muren.
 • Tykkelsen på isoleringen: Prisen per isoleret kvadratmeter hulmur varierer op til 70 pct. afhængigt af, om hulmuren skal isoleres med 70mm eller 190 mm.

Jo større et areal hulmur der skal isoleres, jo lavere vil kvadratmeterprisen være. Du kan selv beregne et overslag for prisen på din hulmursisolering med nedenstående pristabel:

Kvadratmeterpris ved 70 mm isoleringKvadratmeterpris ved 125 mm isoleringKvadratmeterpris ved 190 mm isolering
Ved 0 – 50 m2 hulmur: 120 DKK inkl. moms145 DKK inkl. moms200 DKK inkl. moms
Ved 51 – 350 m2 hulmur:100 DKK inkl. moms120 DKK inkl. moms170 DKK inkl. moms
Ved 351 – 500 m2 hulmur:90 DKK inkl. moms108 DKK inkl. moms120 DKK inkl. moms

Husk, at ovenstående pristabel kun er vejledende. Den endelige pris afhænger nemlig også af isoleringsmateriale, højde på facaden og øvrige forhold der vil gøre opgaven mere kompleks.

Hvis du vil have et præcist estimat for hvad en hulmursisolering koster for din bolig, anbefaler vi, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk her og modtager tre tilbud på hulmursisolering.

Sådan får du isoleret hulmuren uden fejl og mangler

Hulmursisolering kan forårsage betydelige skader på dit hus, hvis det ikke er udført korrekt. Typiske skader ved fejlbehæftet hulmursisolering inkluderer frostsprængning, fugtdannelse og skimmelsvamp. Derfor er der en række forholdsregler, du bør tage dig:

1. Få vejledning af en energirådgiver

Hulmursisolering

Det er ikke nødvendigvis givet, at hulmursisolering er den mest optimale løsning for dit hus. Derfor kan det være fordelagtigt at hyre en energirådgiver eller bygningssagkyndig, der kan rådgive om den bedste isoleringsmetode. En energirådgiver vil typisk tage billeder med et termografikamera for at identificere områder, hvor dit hus mangler isolering. Rådgiveren vil også kunne vurdere, om alle ydervæggene skal hulmursisoleres, eller om det er mere fordelagtigt kun at isolere en eller to af husets ydervægge, som f.eks. gavlene.

Mange isoleringsfirmaer har en energirådgiver tilknyttet, der kan foretage den indledende forundersøgelse. Hvis du foretrækker en uvildig energirådgiver, kan du finde en liste over autoriserede energirådgivere på Energistyrelsens Sparenergi.dk. Rådgivning er også en del af en energimærkerapport.

2. Giv husforsikringen besked

Inden du igangsætter hulmursisoleringen, er det afgørende at informere dit forsikringsselskab om dine planer. Forsikringsselskaber kræver typisk, at de bliver orienteret om større ændringer på ejendommen for at sikre, at eventuelle skader, der opstår under processen, er dækket af din husforsikring.

3. Vælg isoleringsmateriale

I samarbejde med isoleringsfirmaet skal du vælge hvilket isoleringsmateriale, der skal bruges. Den mest almindelige form for granulat, der blæses ind i en hulmur, er lavet af mineraluld, men der findes også alternative materialer som papiruld og perlite.

4. Uvildig kontrol

Hvis du ikke har stor håndværksmæssig erfaring, bør du overveje at få en uvildig rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kan f.eks. være en bygningssagkyndig. Denne type rådgivning, kaldet en afleveringsforretning, koster typisk mellem 2.500-5.000 kr., inkl. moms.

Da fejlagtig udført arbejde på ydervæggene kan medføre alvorlige skader på dit hus, er det særlig vigtigt at få sådant arbejde kontrolleret.

Hvordan foregår en hulmursisolering?

Sådan foregår hulmursisolering

Videoen ovenfor fra Dansk Isolering illustrerer, hvordan en hulmursisolering foregår.

En hulmursisolering foregår typisk som følger:

 1. Håndværkeren borer et mindre hul i muren, hvor der skal hulmursisoleres.
 2. I hullet monteres en blæser, der blæser isoleringsmaterialet ind i væggen.
 3. Efter at væggen er fyldt med isoleringsmaterialet, lukkes hullet og forsegles.
 4. Processen gentages adskillige steder på murværket.

Når man får foretaget en hulmursisolering, kan der enten bruges mineraluld eller papiruld til hulmursisoleringen. Mineraluld, som enten kommer i form af stenuld eller glasuld, kan betragtes som et universelt isoleringsmateriale, da det kan bruges til isolering over hele boligen i modsætning til papirisolering, træfiberisolering el.lign. isoleringsmaterialer, som er begrænsede til isolering af bestemte områder af huset.

Hvordan opstår fugtskader ved hulmursisolering?

Skader som fugtskjolder, misfarvning, skimmelvækst, fugtophobning, frostsprængninger, revner og saltudslag efter hulmursisoleringen er tegn på fugtproblemer ved hulmursisoleringen.

Det bør en opgavebeskrivelse til hulmursisolering indeholde

En hulmursisolering kan være omfattende, og derfor er det vigtigt, at du er detaljeret og omhyggelig i din beskrivelse af opgaven, når du indhenter tilbud fra murerfirmaer. Derved vil du få et retvisende billede af prisen og undgår misforståelser med murerfirmaet senere i processen.

En opgavebeskrivelse til isolering af hulmuren bør indeholde følgende:

 • Adresse på ejendommen som skal hulmursisoleres
 • Antal kvadratmeter hulmur som skal isoleres
 • Hvornår murværket er opført
 • Hvis hulmuren tidligere er blevet isoleret angiv da årstal samt hvilket isoleringsgranulat, som blev anvendt
 • Om tilbuddet også skal inkludere indledende forundersøgelse af en energirådgiver
 • Om tilbuddet også skal inkludere udfræsning og omfugning af eksisterende fuge
 • Vedlagte fotos af murværket

Eksempel på opgavebeskrivelse til hulmursisolering

Kære [Murerfirma]

Vi bor på [adresse] og overvejer en isolering af husets hulmur. Ejendommen er opført i 1957 og murværket er blevet omfuget senest i 2010. Hulmuren måler samlet 220 m2 og er ikke tidligere blevet isoleret. Jeg har vedlagt fotos af ejendommens murværk. Hvis I har en autoriseret energirådgiver tilknyttet, skal tilbuddet også inkludere en forundersøgelse af isoleringen af huset.

Jeg ser frem til at høre fra jer med pris og tidshorisont.

Bedste hilsner

Hvad bør kontrakten med isoleringsfirmaet indeholde?

Når du har valgt et isoleringsfirma til opgaven, skal en kontrakt udarbejdes. I kontrakten bør bl.a. indgå:

 • En detaljeret beskrivelse af hvilke arbejder der skal laves, og hvilke materialer der skal bruges.
 • Deadline for hvornår arbejdet skal være færdigt (evt. med dagsbøder).
 • Aftale om hvem der indkøber materialer og sikrer materialer mod skader fra regn mv. i byggeperioden.

Hvad er hulmursisolering?

Hulmursisolering kan udføres i boliger, som har en ydervæg med hulmur. Det vil sige boliger, hvor der er både en formur og en bagmur, der er muret op parallelt og forbundet med murbindere. I murede huse fra 1920’erne og frem er facaden for det meste en hulmur.

Mellem murene er der et hulrum, som kan variere i bredde, men som oftest mindst er 5 cm. Det er i dette hulrum, hvori man indblæser isoleringsgranulat. Hulmursisolering er en billig og effektiv måde at efterisolere boligen.

En isolering af hulmuren har adskillige fordele:

 • Bedre indeklima, mindre træk og fodkulden reduceres betragteligt
 • Den årlige varmeregning reduceres med op til 20-25 pct.
 • Ejendomsværdien stiger i gennemsnit med ca. 5 pct. efter en hulmursisolering pga. bedre energimærkning
 • Alt efter om huset holdes varm med olie og gas eller fjernvarme har hulmursisolering en tilbagebetalingstid på hhv. 2-4 år og 8-10 år
 • Du minimerer risikoen for, at der opstår fugtskader og dannes skimmelsvamp på dårligt isolerede kolde vægge.
 • En korrekt udført efterisolering kombineret med god ventilation skaber et bedre indeklima i din bolig.

Hvad er effekten af hulmursisolering?

Besparelse ved hulmursisolering

Hvis dit hus ikke allerede er blevet hulmursisoleret, er det en af de mest rentable energiforbedringer, man kan foretage sig. Generelt resulterer en isolering af husets hulmur i en besparelse på mellem 20-25 pct. af den årlige varmeregning.

Hvor meget du kan spare ved at isolere hulmuren, afhænger bl.a. af, hvor tykt et lag isolering du isolerer med, og om du vil efterisolere alle ydervæggene eller blot nogle af dem. Derudover vil den årlige økonomiske besparelse afhænge af, hvor mange penge husstanden årligt bruger på varme. Tilsvarende vil tilbagebetalingstiden af hulmursisolering afhænge af dels prisen dels den årlige varmeregning.

Som tommelfingerregel har hulmursisolering en tilbagebetalingstid på 2-4 år for huse opvarmet med olie og gas, mens hulmursisolering har en tilbagebetalingstid på 8-10 år for huse opvarmet med fjernvarme.

Den præcise økonomiske besparelse samt tilbagebetalingstid for hulmursisolering skal dog beregnes af en energirådgiver for at få et præcist estimat.

Uanset hvor omfattende estimatet er, vil det dog altid være forbundet med usikkerhed, da fremtidige energipriser selvsagt er ubekendte.

Hvilket isoleringsmateriale skal jeg vælge?

Som omtalt i et tidligere afsnit findes der flere forskellige isoleringsmaterialer, man kan bruge til hulmursisolering. De mest almindelige isoleringsmaterialer er:

Papiruld

Papiruld er det mest anvendte isoleringsmateriale til hulmursisolering. Det skyldes formentlig at papiruld anvendes i granuleret form, og det kan således sprøjtes ind i muren. Det gør hele isoleringen langt mere effektiv og billig, fordi det således kun kræver, at man borer et mindre hul i muren og derefter kan sprøjte isoleringsmaterialet ind. Modsat hvad man skulle tro, er papiruld heller ikke brandbart, fordi man tilsætter olier, som gør det ikke-brandbart.

Flamingo

flamingo er et let isoleringsmateriale, og det har både sine fordele og ulemper. Flamingo er det isoleringsmateriale, der isolerer bedst, men omvendt er det brandbart. Det bliver derfor sjældent brugt i private hjem, fordi brandsikkerheden reduceres.

Stenuld

Stenuld – der bl.a. produceres af Rockwool – er et spundet stenmateriale, og et af de mest anvendte isoleringsmateriale. Det er bestemt ikke uden grund, for stenuld har flere fordele. Det har dels en meget solid og tung substans, hvilket sikrer en effektiv isolering. Derudover er det vandafvisende, hvilket er en fordel, hvis der skulle opstå sprækker el.lign. Sidst kan stenuld, ligesom stort set alle andre isoleringsmaterialer, ikke brænde.

Sammenligning af isoleringsmateriale

Som det fremgår af ovenstående, har de forskellige isoleringsmaterialer både sine fordele og ulemper. Hvis du skal have hulmursisoleret en allerede eksisterende bygning, anbefales det som regel, at det gøres med papiruld.

Skal man have isoleret med flamingo eller stenuld, kræver det, at den yderste mur nedrives, materialet ilægges og murværket efterfølgende bygges op igen. Det er en dyr proces, som sjældent er rentabel, medmindre hulmursisoleringen foretages i forbindelse med en større renovering.

Skal man have opført et helt nyt hus, kan det dog være fordelagtigt enten at vælge stenuld eller flamingo som isoleringsmateriale.

Kan hulmursisolering udføres som gør-det-selv?

Det frarådes, at man selv udfører hulmursisolering, medmindre man har erfaring fra lignende isoleringsprojekter.

Hulmursisolering kan nemlig medføre fugtskader på husets murværk, som er dyre at udbedre, og som du risikerer ikke dækkes af husforsikringen.

Derudover er der øvrige forhold du bør overveje, inden du kaster dig ud i gør-det-selv hulmursisolering:

 • Korrekt installation: Hvis hulmursisoleringen ikke installeres korrekt, kan det føre til problemer som kuldebroer, fugtdannelse, skimmelvækst og endda strukturelle problemer i din bygning.
 • Forsikringsdækning: De fleste husforsikringer dækker ikke skader, hvis du selv har udført hulmursisoleringen. Forsikringsselskaber kan afvise erstatningskrav, der skyldes forkert eller ukyndigt udført arbejde.
 • Værktøj og udstyr: boremaskiner, isoleringsblæsemaskiner samt forskelligt andet udstyr til at sikre, at isoleringen bliver fordelt jævnt. Selvom du kan leje det nødvendige udstyr til hulmursisolering, vil der stadig være betydelige omkostninger forbundet med leje af udstyret. Desuden skal du have den nødvendige viden og erfaring til at bruge det lejede udstyr korrekt.

Overvej omfugning i samme ombæring

Hvis murværket trænger til en omfugning, kan det betale sig at få gjort i samme ombæring. Hulmursisoleringen er nemlig ikke nær så effektiv til at isolere, hvis der er huller eller revner i fugen. Læs mere om omfugning her.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.