Hulmursisolering: Se priser, råd og besparelse [2023 guide]

background Layer 1 Isolering

Hulmursisolering: Se priser, råd og besparelse ved isolering af hulmuren

Isolering af hulmur kan føre til besparelser på mellem 20-25 pct. af varmeregningen.

Alt efter husets varmekilde, tykkelsen på hulmursisoleringen og øvrige efterisoleringstiltag har hulmursisolering en tilbagebetalingstid på mellem 2-10 år.

Læs mere om priser, hvordan hulmursisolering udføres, regler og valg af isoleringsmateriale.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på hulmursisolering

Generelle estimater for prisen på hulmursisolering af huset er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for isolering af hulmuren, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige murerfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Hvad koster hulmursisolering?

Hulmursisolering koster typisk mellem 100-150 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter. En samlet pris for en hulmursisolering ligger generelt i området 15.000-25.000 kr.

Dette prisspænd skyldes flere faktorer, bl.a.:

 • Husets murareal: Ved mindre arealer under 50 m2 er kvadratmeterprisen højere, da faste omkostninger og forberedelsestid påvirker prisen uanset murens størrelse.
 • Isoleringstykkelse: Kvadratmeterprisen kan variere med op til 70% afhængigt af om hulmuren skal isoleres med 70mm eller 190mm.
 • Tillægsydelser: Standen på din hulmur skal være god, før man kan hulmursisolere. Derfor vil du skulle betale for tillægsydelser såsom nye mursten, omfugning, fjernelse af eksisterende hulmursisolering mv.

Du kan prøve vores prisberegner nedenfor:

Prisberegneren bygger på nedenstående prisestimater:

Tabel 1: Prisoversigt for hulmursisolering
m2-pris ved 70 mm isoleringm2-pris ved 125 mm isoleringm2-pris ved 190 mm isolering
Ved 0 – 50 m2 hulmur: 120 DKK inkl. moms145 DKK inkl. moms200 DKK inkl. moms
Ved 51 – 350 m2 hulmur:100 DKK inkl. moms120 DKK inkl. moms170 DKK inkl. moms
Ved 351 – 500 m2 hulmur:90 DKK inkl. moms108 DKK inkl. moms120 DKK inkl. moms
Bemærk: ovenstående pristabel er vejledende – forvent, at kvadratmeterprisen varierer med 5% +/-. Den endelige pris afhænger af isoleringsmateriale og evt. øvrige tillægsydelser, som vil fordyre opgaven (se tabel 2).
Tabel 2: Prisoversigt for tillægsydelser før hulmursisolering
RenoveringsomfangPris for tillægsydelse
Udskiftning af beskadiget mursten100-150 kr. per mursten
Komplet eller delvis omfugning af ydermuren400-500 kr. per m2
Fjernelse af eksisterende hulmursisoleringTypisk 3.000-5.000 kr. inkl. bortskaffelse
Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er hulmursisolering?

Hulmursisolering

Hulmursisolering kan udføres i boliger, som har en ydervæg med hulmur. Det vil sige boliger, hvor der er både en formur og en bagmur, der er muret op parallelt og forbundet med murbindere. I murede huse fra 1920’erne og frem er facaden for det meste en hulmur.

Mellem murene er der et hulrum, som kan variere i bredde, men som oftest mindst er 5 cm. Det er i dette hulrum, hvori man indblæser isoleringsgranulat. Hulmursisolering er en billig og effektiv måde at efterisolere boligen.

En isolering af hulmuren har adskillige fordele:

 • Bedre indeklima, mindre træk og fodkulden reduceres betragteligt
 • Den årlige varmeregning reduceres med op til 20-25 pct.
 • Ejendomsværdien stiger i gennemsnit med ca. 5 pct. efter en hulmursisolering pga. bedre energimærkning
 • Alt efter om huset holdes varm med olie og gas eller fjernvarme har hulmursisolering en tilbagebetalingstid på hhv. 2-4 år og 8-10 år
 • Du minimerer risikoen for, at der opstår fugtskader og dannes skimmelsvamp på dårligt isolerede kolde vægge.
 • En korrekt udført efterisolering kombineret med god ventilation skaber et bedre indeklima i din bolig.
Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er effekten af hulmursisolering? Sådan beregner du besparelsen

Bemærk: økonomiske besparelsesberegninger af efterisolering vil altid være forbundet med usikkerhed, da fremtidige energipriser selvsagt ikke kan forudses.

Hulmursisolering er en af de mest rentable energiforbedringer, du kan foretage, hvis dit hus ikke allerede er isoleret. Isolering af husets hulmur resulterer typisk i besparelser på mellem 20-25 pct. af den årlige varmeregning.

Den endelige procentuelle besparelse på varmeregningen ved hulmursisolering afhænger af:

 • Opvarmningsform, årligt varmeforbrug og fremtidige energipriser
 • Om hulmuren i forvejen er isoleret
 • Tykkelsen på isolering og valg af isoleringsmateriale
 • Om hulmursisoleringen kombineres med øvrig efterisolering

Økonomisk besparelsesberegning ved hulmursisolering

Formel for tilbagebetalingstid:
Udgift på hulmursisolering / Årlig besparelse = Tilbagebetalingstid i år
Eksempel: En bolig med en årlig varmeregning på 36.000 kr. sparer 25 pct. af varmeregningen (eller 9.000 kr. årligt) ved hulmursisolering. Hulmursisoleringen har samlet kostet 17.600 kr. Tilbagebetalingstid: 17.600 kr. / 9.000 kr. = 1,96 år.

Tabel 1: Eksempler på besparelse ved hulmursisolering

EnergiformÅrlig varmeudgift (130 m2 parcelhus)Besparelse v. 1 årBesparelse v. 5 årBesparelse v. 10 årTilbagebetalingstid
Fjernvarme15.584 kr.4.690 kr.23.450 kr.46.900 kr.5,3 år
Varmepumpe27.090 kr.9.120 kr.45.600 kr.91.200 kr.2,7 år
Elvarme86.934 kr.30.100 kr.150.500 kr301.000 kr.1 år
Oliefyr39.123 kr.12.910 kr.64.550 kr.129.100 kr.1,9 år
Gasfyr (naturgas)61.552 kr.18.560 kr.92.800 kr.185.600 kr.1,4 år
Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan udføres en hulmursisolering?

Energifilm: Hulmursisolering

Videoen ovenfor fra Dansk Isolering illustrerer, hvordan en hulmursisolering foregår.

Er dit hus klar til at blive hulmursisoleret, kan opgaven typisk klares på 1-2 dage. En hulmursisolering foregår typisk som følger:

1. Forberedelse

Du skal først sikre, at dit hus er egnet og forberedt til hulmursisolering (se: ‘Tjekliste: Er min hulmur klar til hulmursisolering?‘). På den måde sikrer du dit hus og murværk mod skader som følge af hulmursisoleringen.

Du skal også sørge for, at der ikke er skjulte ledninger eller rør i hulmuren, som kan beskadiges under processen. Dertil skal mur og sokkel undersøges for fugt. Eventuelle kilder til fugt skal udbedres.

2. Fjernelse af eksisterende isoleringsmateriale

Hvis hulmuren er fyldt med leca eller anden gammel isoleringsmateriale, fjernes det, inden der indblæses ny isolering.

Leca, et udbredt isoleringsmateriale før i tiden, løber nemt ud, hvis der fjernes nogle mursten i bunden af hulmuren. Bunden af muren bør suges efter, så der ikke efterlades nogen klumper, og så du undgår skimmelvækst på indersiden af murværket.

3. Boring af huller

Små huller bores i fugerne på husets yderside, hvorigennem det nye isoleringsmateriale blæses ind. Hullerne skal være omkring en meter fra hinanden og jævnt fordelt over hele husets ydre overflade.

4. Indblæsning af isoleringsmateriale

Det valgte isoleringsmateriale blæses ind gennem de forberedte huller. Omhyggelighed sikrer, at isoleringen fordeler sig jævnt i hele hulrummet.

5. Tjek og afslutning

Efter indblæsning sikrer isolatøren, at isoleringen er fordelt jævnt i hele hulmuren. Det kan man bl.a. gøre med termografisk kamera, som identificerer områder i hulmuren med manglende isolering.

Til sidst fyldes alle huller i ydervæggen igen med mørtel. Det kan også være nødvendigt med filtsning, pudsning eller maling, hvis husets facade er overfladebehandlet.

Hulmursisolering murstensvilla
Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Sådan får du isoleret hulmuren uden fejl og mangler

Hulmursisolering kan forårsage betydelige skader på dit hus, hvis det ikke er udført korrekt. Typiske skader ved fejlbehæftet hulmursisolering inkluderer frostsprængning, fugtdannelse og skimmelsvamp. Derfor er der en række forholdsregler, du bør tage dig:

1. Få vejledning af en energirådgiver

Termografisk billede

En energirådgiver anvender ofte et termografikamera til at finde varme områder i din ydermur, hvilket indikerer manglende isolering.

Rådgiveren vil også kunne vurdere, om alle ydervæggene skal hulmursisoleres samt om du risikere at udsætte dit murværk for skader, hvis du isolerer hulmuren.

Mange isoleringsfirmaer har en energirådgiver tilknyttet, der kan foretage den indledende forundersøgelse. Hvis du foretrækker en uvildig energirådgiver, kan du finde en liste over autoriserede energirådgivere på Energistyrelsens Sparenergi.dk. Rådgivning er også en del af en energimærkerapport.

2. Giv husforsikringen besked

Inden du igangsætter hulmursisoleringen, er det afgørende at informere dit forsikringsselskab om dine planer.

Forsikringsselskaber kræver typisk, at de bliver orienteret om større ændringer på ejendommen for at sikre, at eventuelle skader, der opstår under processen, er dækket af din husforsikring.

3. Uvildig kontrol

Hvis du ikke har stor håndværksmæssig erfaring, bør du overveje at få en uvildig rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kan f.eks. være en bygningssagkyndig. Denne type rådgivning, kaldet en afleveringsforretning, koster typisk mellem 2.500-5.000 kr., inkl. moms.

Da fejlagtig udført arbejde på ydervæggene kan medføre alvorlige skader på dit hus, er det særlig vigtigt at få sådant arbejde kontrolleret.

Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Tjekliste: Er min hulmur klar til hulmursisolering?

Med nedenstående tjekliste minimerer du risikoen for skader som følge af hulmursisoleringen. Det er de samme forhold som professionelle undersøger for, inden en hulmursisolering finder sted:

Hulmursisolering illustration
Illustration: Videncenter for energibesparelser i Bygninger.

Vurdering af mure og fundament:

 1. Eksisterende ydervæg og fundament: Er der nyere sætningsskader eller revnedannelser? Hvis ja, skal en særlig fagkyndig eller forsikringsselskab kontaktes. Ældre skader skal udbedres inden efterisolering.
 2. Murpap: Er der murpap mellem ydervæg og fundament? Hvis nej, skal der etableres murpap for at undgå fugttransport fra fundament til formur.

Vurdering af overflader og fuger:

 1. Bagmur: Er der utætheder i bagmuren som revner, sprækker eller huller? Hvis ja, skal disse udbedres før hulmursisolering.
 2. Formur: Er der utætheder i formuren som revner, sprækker eller huller? Hvis ja, skal disse udbedres før isoleringen indblæses.
 3. Fuger i formur: Er fugerne i formuren i god stand? Hvis nej, bør en delvis eller komplet omfugning udføres før hulmursisolering.
 4. Maling/tapet/puds: Hæfter maling, tapet og puds godt til bagmuren? Hvis nej, skal årsagen findes og problemet løses før hulmursisolering.

Vurdering af tagrender og mursten:

 1. Utætte tagrender/nedløbsrør: Er der utætte tagrender/nedløbsrør, der fugtbelaster væggen? Hvis ja, skal disse repareres før hulmursisolering.
 2. Ødelagte mursten: Er der forvitrede eller frostsprængte mursten i formuren? Hvis ja, bør de udskiftes før hulmursisolering.

Vurdering af hulmur:

 1. Organisk materiale i hulmur: Er der organisk materiale i hulmuren? Hvis ja, skal dette fjernes før indblæsning.
 2. Løse murbrokker i hulmur: Ligger der løse mursten eller mørtel i hulmuren? Hvis ja, skal disse fjernes, såfremt det er muligt.
 3. Afgrænsninger for hulmursisolering: Er der afgrænsninger i form af udmuringer? Hvis nej, skal der være afgrænsninger i form af massiv mur eller anden lukning i top og bund, så isoleringen holdes på plads under indblæsning.
 4. Hulmurens tykkelse: Er hulmuren nogle steder tyndere end 7-8 cm? Hvis ja, kan det være nødvendigt at lave flere huller for indblæsning af isoleringen og bruge granulat med mindre størrelse.

Andre overvejelser:

 1. Rustne murbindere: Er der rustne murbindere i muren? Hvis ja, skal disse udskiftes før hulmursisolering
 2. Diffusionstæt maling: Er ydervæggen overfladebehandlet med diffusionstæt maling? Hvis ja, skal malingen fjernes før hulmursisolering.
Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan opstår fugtskader ved hulmursisolering?

Skader som fugtskjolder, misfarvning, skimmelvækst, fugtophobning, frostsprængninger, revner og saltudslag efter hulmursisoleringen er tegn på fugtproblemer ved hulmursisoleringen.

Hvad bør kontrakten med isoleringsfirmaet indeholde?

Når du har valgt et isoleringsfirma til opgaven, skal en kontrakt udarbejdes. I kontrakten bør bl.a. indgå:

 • En detaljeret beskrivelse af hvilke arbejder der skal laves, og hvilke materialer der skal bruges.
 • Deadline for hvornår arbejdet skal være færdigt (evt. med dagsbøder).
 • Aftale om hvem der indkøber materialer og sikrer materialer mod skader fra regn mv. i byggeperioden.
Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvilket isoleringsmateriale er bedst til hulmursisolering?

Med de nye isoleringsmaterialer, metoder og ikke mindst den byggetekniske viden man har til rådighed i dag kan hulmursisoleringen holde hele boligens levetid.

Der laves løbende test og undersøgelser af byggematerialer, og det gælder i særlig grad isoleringsmaterialer. λ–værdien angiver f.eks. isoleringsmaterialets isoleringsevne.

Se vores sammenligning nedenfor:

Tabel 2: Sammenligning af isoleringsmaterialer til hulmursisolering

IsoleringsmaterialeKendte mærkerλ–værdi (isoleringsevne) [1]Prisniveau (1-5)Brandklasse
Stenuld/mineraluldRockwool Granulate, ISOVER Insulsafe35-453/5A1
Glasuld342/5A1
PapiruldNviro CBI37-393/5
TræfiberisoleringHunton Nativo37-904/5
Flamingo (EPS)31-403/5
Leca853/5
Bemærkninger: [1] λ–værdien (mW/mK) angiver materialets isoleringsevne – jo lavere λ–værdi, jo bedre isoleringsevne har materialet. λ–værdien beregnes som forholdet mellem varmeledningsevnen i materialet (målt i watt per meter kelvin, W/mK) og materialets tykkelse (målt i meter).

Granuleret sten- og glasuld

Granuleret mineraluld

Mineraluld (samlet betegnelse for sten- og glasuld) er et velafprøvet materiale, som mange boligejere vælger som isoleringsmateriale grundet dets dokumenterede pålidelighed og langvarige brug i byggebranchen. Det er det mest udbredte isoleringsmateriale til hulmuren.

Sten- og glasuld har en god isoleringsevne og er typisk billigere end de øvrige isoleringsmaterialer. Det er vandafvisende og ved huller i murværket løber materialet ikke ud.

Papiruld

Papiruld hulmursisolering

Papiruld er et miljøvenligt og effektivt valg til hulmursisolering. Dette isoleringsmateriale er fremstillet af genbrugsavispapir, forstærket med midler der gør det modstandsdygtigt over for brand, skimmel og skadedyr. Det er særligt velegnet til hjem, der ikke har problemer med overdreven fugtbelastning.

Dets fordele inkluderer høj isoleringsevne, høj modstandsdygtighed mod skadedyr og biologisk nedbrydelighed, hvilket bidrager til dets miljøvenlige profil både under produktion og bortskaffelse.

Papiruld har desuden den fordel, at det er lydisolerende.

Vær dog opmærksom på, at papiruld ikke er så gennemprøvet og udbredt et isoleringsmateriale som sten- og glasuld.

Flamingo (EPS)

Ekspanderbart polystyren, også kendt som flamingo, er et oliebaseret plastmateriale, der opskummes med 90 pct. luft. Det resulterer i et meget let og luftfyldt materiale.

Tidligere anvendte man kun ubehandlet flamingokugler som isoleringsmateriale. I dag findes der flere varianter af EPS, som anvendes som isoleringsmateriale:

 • Ubehandlet flamingo: Den oprindelige variant af EPS som hulmursisolering, som har en smule dårligere isoleringsevne.
 • Flamingo tilsat grafit: Har en højere isoleringsevne og er mere modstandsdygtig over for falmning sammenlignet med ubehandlet flamingo. Grafitten øger materialets isoleringsevne ved at reducere den termiske ledningsevne.
 • Ekspanderet polystyren (EPS): Flamingokugler smeltes sammen til hårde, faste plader, hvorved man undgår, at isoleringsmaterialet falder sammen gennem årene. Man kan også opnå samme effekt ved at anvende lim i de ubehandlede flamingokugler.

EPS opsuger ikke fugt og vælges særligt for dets gode isoleringsevne. Det er værd at overveje flamingo tilsat grafit, da man derved opnår op til 20 pct. bedre isoleringsevne ligesom man undgår, at isoleringen falmer over årene.

Få 3 gratis tilbud på hulmursisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er levetiden for en hulmursisolering?

Med de nye isoleringsmaterialer, metoder og ikke mindst den byggetekniske viden man har til rådighed i dag kan hulmursisoleringen holde hele boligens levetid. Det gælder vel at mærke, hvis isoleringsfirmaet gør brug af disse metoder, og anvender gængs isoleringsmateriale.

Ved ældre metoder og materialer til hulmursisolering, holder hulmursisoleringen ca. 30 år, da den med tiden kan kollapse. Hulmuren kan dog efterisoleres hvorved man forlænger dens levetid.

Kan hulmursisolering udføres som gør-det-selv?

Det frarådes, at man selv udfører hulmursisolering, medmindre man har erfaring fra lignende isoleringsprojekter.

Hulmursisolering kan nemlig medføre fugtskader på husets murværk, som er dyre at udbedre, og som du risikerer ikke dækkes af husforsikringen.

Derudover er der øvrige forhold du bør overveje, inden du kaster dig ud i gør-det-selv hulmursisolering:

 • Korrekt installation: Hvis hulmursisoleringen ikke installeres korrekt, kan det føre til problemer som kuldebroer, fugtdannelse, skimmelvækst og endda strukturelle problemer i din bygning.
 • Forsikringsdækning: De fleste husforsikringer dækker ikke skader, hvis du selv har udført hulmursisoleringen. Forsikringsselskaber kan afvise erstatningskrav, der skyldes forkert eller ukyndigt udført arbejde.
 • Værktøj og udstyr: boremaskiner, isoleringsblæsemaskiner samt forskelligt andet udstyr til at sikre, at isoleringen bliver fordelt jævnt. Selvom du kan leje det nødvendige udstyr til hulmursisolering, vil der stadig være betydelige omkostninger forbundet med leje af udstyret. Desuden skal du have den nødvendige viden og erfaring til at bruge det lejede udstyr korrekt.

Læs også vores artikel om gør-det-selv hulmursisolering her.

Henvisninger

 • Energistyrelsens guide til hulmursisolering og besparelsesberegner: sparenergi.dk
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygningers minutiøse tjekliste for hulmursisolering både før, under og efter hulmursisoleringen: byggeriogenergi.dk
Hvad er det bedste isoleringsmateriale til hulmuren?

Det bedste isoleringsmateriale vil variere efter behov og budget, men de mest anvendte materialer er mineraluld, EPS og papiruld. EPS (også kendt som flamingo) har den højeste isoleringsevne, særligt hvis det tilsættes grafit. Mineraluld (en samlet betegnelse for sten- og glasuld) er et velafprøvet materiale, der ofte vælges grundet dets dokumenterede pålidelighed og langvarige brug i byggebranchen. Papiruld er et miljøvenligt og effektivt valg til hulmursisolering. Dette isoleringsmateriale er fremstillet af genbrugsavispapir, og det er særligt velegnet til hjem, der ikke har problemer med overdreven fugtbelastning.

Hvad koster en hulmursisolering?

Prisen for en hulmursisolering ligger typisk mellem 10.000 og 30.000 kr., men den præcise pris kan variere baseret på forskellige faktorer, såsom boligens størrelse, valg af isoleringsmateriale og isoleringsfirmaets priser.

Hvad er levetiden for en hulmursisolering?

Hvis der gøres brug af nye materialer og metoder til hulmursisolering, kan det forventes at holde hele boligens levetid. I tilfælde af ældre isoleringer, som er udført med ældre metoder og materialer, kan det være nødvendigt med efterisolering efter ca. 30 år for at opretholde effektiviteten. Det er muligt at forlænge levetiden af ældre hulmursisoleringer ved at efterisolere hulmuren.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.