Jordbundsundersøgelse: Hvad koster det? Pris & tilbud i 2023

background Layer 1 Rådgivning

Jordbundsundersøgelse: Hvad koster det? Pris og tilbud i hele Danmark

En jordbundsundersøgelse, også kendt som en geoteknisk undersøgelse eller jordbundsanalyse, udføres i forbindelse med nedrivning af hus og opførelse af nybyggeri. Det er en essentiel del af nybyggeri, da bebyggelse opført på et jordlag som ikke kan bære vægten kan medføre dyre sætningsskader.

Læs mere om priser, hvordan jordbundsundersøgelsen udføres, og få et fast tilbud på en jordbundsundersøgelse allerede i dag.

Få gratis tilbud af byggerådgivere som specialiserer sig i jordbundsundersøgelse

Ønsker du tre gratis og uforpligtende tilbud på jordbundsundersøgelse, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige byggerådgivningsfirmaer, som specialiserer sig i jordbundsundersøgelse. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. 

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative prisestimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Hurtigt svar og fast tilbud i hele Danmark
 • Gratis og 100% uforpligtende

Hvad koster en jordbundsundersøgelse?

Prisen på en jordbundsundersøgelse afhænger af, hvor mange boringer der skal udføres. For grunde hvor der skal opføres almindelige parcelhuse eller sommerhuse, vil det typisk være tilstrækkeligt med 2 boringer. For 2 boringer ligger prisen på 7.500 kr. inkl. moms.

Bemærk, at prisen forudsætter, at der er adgang til en borerig der hvor boringen skal udføres. Hvis undersøgelsen skal gennemføres i områder, der ikke er umiddelbart tilgængelige for en borerig, kan der håndbores eller eventuelt kranbores. I så fald kan der komme tillæg til prisen.

Tillæg til prisen

 • Ved større byggeri kan det være nødvendigt med flere boringer. For hver ekstra boring udover de 2 boringer ligger prisen på 1.850 kr. inkl. moms. Skal der kun udføres én boring til jordbundsundersøgelsen er prisen 6.250 kr. inkl. moms.
 • Borefirmaet tager typisk ikke ansvar for ledninger og installationer i jorden, medmindre de er markeret tydeligt over terræn. Man kan dog tilkøbe, at borefirmaet tage ledningsansvar mod 3.750 kr. inkl. moms.
 • Der skal være fri adgang for et boreværk til grunden og byggefeltet, og terrænet skal i øvrigt være farbart og ublokeret. Såfremt borebilen/borerig skal trækkes fri via assistance, vil dette typisk koste 3.500 kr. inkl. moms.
 • En borerig vejer 2-10 ton og derfor må man forvente, at der kommer spor i terrænet. Man kan afhjælpe de værste spor ved at udlægge pvc-køreplader, hvilket typisk koster 1.250 kr. inkl. moms i tillæg til prisen.
Før nybyggeriets fundament etableres, skal der udføres en jordbundsundersøgelse, bl.a. for at fastslå jordbundsforholdene.

LÆS OGSÅ: Pris og opbygning af fundament

Sådan udarbejder du en opgavebeskrivelse til jordbundsundersøgelse og indhenter tilbud

Mange firmaer som udfører jordbundsundersøgelser tilbyder faste tilbud på almindelige jordbundsundersøgelser til f.eks. parcelhuse. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du er detaljeret og omhyggelig i din beskrivelse af opgaven, når du indhenter tilbud. På den måde kan du få et retvisende billede af den endelige pris på undersøgelsen og undgå ubehagelige overraskelser senere i processen.

En opgavebeskrivelse til en jordbundsundersøgelse bør indeholde:

 • Adresse på byggegrunden hvor jordbundsundersøgelsen skal udføres.
 • Om jordbundsundersøgelsen skal udføres i forbindelse med køb af byggegrund og opførsel af nybyggeri, eller om den skal udføres i forbindelse med sætningsskader på et eksisterende hus.
 • Om der er fri adgang til en større borerig, som frit og ublokeret kan tilgå området, hvor boringerne skal foretages.
 • Hvor mange boringer der skal foretages. Er du i tvivl om det, bør du oplyse nybyggeriets størrelse, så firmaet kan foreslå antal boringer.
 • Om jordbundsundersøgelsen, udover at undersøge jordbundsforhold, også skal fastslå jordens forureningsgrad (f.eks. hvis jord skal fjernes fra grunden).
 • Om der skal udlægges pvc-plader for at afhjælpe de værste spor i terrænet fra boreriggen.
 • Ønsket deadline for jordbundsundersøgelsen. Oplys også, om jordbundsundersøgelsen skal udføres under tidsbegræsning af et, i købsaftalen, fastlagt jordforbehold.
 • Vedlagte fotos af eksisterende bygning/grund

Eksempel på opgavebeskrivelse til jordbundsundersøgelse

Kære [Geoteknisk firma]

Vi har købt en grund på [adresse] og ønsker at rive eksisterende bebyggelse ned for at opføre nybyggeri. I den forbindelse skal vi have foretaget en jordbundsundersøgelse for at fastslå jordbundsforhold og forurening af jorden. Nybyggeriet vil være et almindeligt 1-plan parcelhus på ca. 120 m2, hvorfor vi forestiller os, at to boringer vil være tilstrækkeligt. Der er fri adgang og plads til en større borerig, hvor boringer skal foretages.

Af hensyn til tidsbegrænsningen af jordforbeholdet i købsaftalen skal jordbundsundersøgelsen være i hænde senest om 30 dage.

Jeg ser frem til at høre fra jer med pris og om I kan efterleve deadline.

Bedste hilsner

Sådan indhenter du tilbud på jordbundsundersøgelse

 1. Tilgå formularen til byggerådgivere som specialiserer sig i jordbundsundersøgelser hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk her.
 2. Udfyld formularen med opgavebeskrivelse på jordbundsundersøgelse, eventuelt med inspiration fra ovenstående eksempel på en opgavebeskrivelse.
 3. Er der uddybende spørgsmål, vil du efter kort tid blive kontaktet af en konsulent fra 3byggetilbud.
 4. Du modtager 3 tilbud fra tre forskellige firmaer som specialiserer sig i jordbundsundersøgelser på din opgave.
 5. Servicen er gratis og uforpligtende, og du behøver ikke takke ja til nogen af tilbuddene, hvis du blot ønsker at benytte tilbuddene som informative prisestimater.
Jordbundsundersøgelse

Hvad er en jordbundsundersøgelse?

En jordbundsundersøgelse udføres i forbindelse med nybyggeri eller køb af ny grund. Jordbundsundersøgelsen består af boringer nærliggende hvor det nye byggeri skal opføres, hvorefter der på baggrund af boreprøverne udarbejdes en rapport.

Selve rapporten af den geotekniske undersøgelse beskriver bl.a.:

 • Jordens pH-værdi
 • Jordlagstyper og de generelle jordbundforhold
 • Indhold af næringsstoffer
 • Vandindhold
 • Hvor forurenet jorden er

I branchen snakker man om det “bæredygtige jordlag”, hvilket er her, der er en tilstrækkelig styrke i jorden til at bære en given vægt – eksempelvis vægten på et hus.

Med en jordbundsanalyse kan du få at vide, hvor det bæredygtige jordlag befinder sig, så du kan finde ud af, om du skal fjerne noget jord, eller om der skal udføres ekstra funderingsarbejde, inden byggearbejdet påbegyndes.

Hvordan udføres en jordbundsundersøgelse?

I praksis foregår en jordbundsundersøgelse som følger:

 • Firmaet ankommer på din adresse med en borerig på larvebånd.
 • Boreriggen køres ind og borer i nærheden af, hvor der skal opføres ny bebyggelse. Ved opførsel af almindeligt parcelhus udføres der typisk 2 boringer.
 • Der bores normalt 3-4 meter under terræn eller ned til det første bæredygtige jordlag. Hvis det er nødvendigt at bore over 7-8 meter, kan der komme tillæg til prisen.
 • Jordens styrke måles ved hjælp af vingeforsøg, således at forskydningen kan fastlægges til brug ved dimensionering af fundamenterne.
 • Resultaterne samles i en rapport, som samtidig anviser en sikker og økonomisk funderingsmetode samt fastslår eventuel forurening i jorden.

Hvis undersøgelsen skal gennemføres i områder, der ikke er umiddelbart tilgængelige for en borerig, kan der håndbores eller evt. kranbores. Dette bør oplyses ved bestilling, og kan medføre tillæg til prisen.

En borerig vejer 2-10 ton og derfor må man forvente, at der kommer spor i terrænet. Man kan afhjælpe de værste spor ved at udlægge pvc-plader, hvilket borefirmaet typisk tilbyder mod betaling.

Er det et krav at få udført en jordbundsundersøgelse?

Det er i sig selv en god idé at få udført en jordbundsundersøgelse i forbindelse med køb af ejendom og nybyggeri. På den måde kan man fastslå økonomien for funderingsdelen af byggeprojektet og undgå dyre sætningsskader. Men det vil i mange tilfælde også være et krav.

I mange kommuner er der krav om redegørelse for jordbundsforholdene, for at der kan gives en ibrugtagningstilladelse. Du kan kontakte din kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, hvis du ønsker svar på kravene til ibrugtagningstilladelse.

Mange forsikringsselskaber stiller desuden også ofte krav om jordbundsundersøgelse eller en geoteknisk undersøgelse ved tegning af en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri.

Hvornår bør man få udført en jordbundsundersøgelse?

En jordbundsundersøgelse udføres typisk i forbindelse med ejendomskøb, nybyggeri og i forbindelse med sætningsskader.

Jordbundsundersøgelse i forbindelse med køb af byggegrund og nybyg

Jordbundsundersøgelser udføres som oftest, når man har købt en ny byggegrund. Det kan i den forbindelse være, at man ønsker at rive det eksisterende hus ned og etablere ny bebyggelse.

I så fald skal man have udført en jordbundsundersøgelse til at fastslå:

 • Om jorden på grunden er forurenet, fordi jorden i så fald skal behandles på et særligt behandlingsanlæg. I byområder er jord f.eks. altid lettere forurenet, så her slipper du ikke for behandling af den forurenede jord.
 • Jordbundsforhold som har betydning for, om jorden kan bære vægten af nybyggeriet. Med en geoteknisk undersøgelse kan du få at vide, hvor det bæredygtige jordlag befinder sig, så du kan finde ud af, om du skal fjerne noget jord, eller om der skal udføres ekstra funderingsarbejde, inden byggearbejdet påbegyndes. Ellers risikerer du dyre sætningsskader i bebyggelsen efter et par år.

Ofte vil jordbundsundersøgelser udføres under tidsbegrænsning af et, i købsaftalen, fastlagt jordforbehold.

Jordbundsundersøgelse i forbindelse med sætningsskader

Oplever du revner, skævheder eller sætninger i eksisterende bebyggelse, kan problemerne skyldes funderingen under huset. I så fald bør man få udført en jordbundsundersøgelse for at fastlægge sammenhængen mellem byggeriets fundering og geologien under fundamentet. Med andre ord undersøger man, om huset er funderet korrekt, og om der kan forventes yderligere og mere alvorlige sætninger i fremtiden.

En sætningsundersøgelse består af en opmåling af fundamentet for at konstatere, om der er sætninger i huset. Herefter vurderes fundamentets dybde og tilstand og til sidst udføres en geoteknisk undersøgelse, der hvor sætningerne er størst. Fastlæggelse af fundamentets dybde ved hjælp af gravning kan typisk udføres mod et tillæg.

Firmaet kan også hjælpe med udbedring af sætningsskader

Resultaterne samles i en rapport, som samtidig anviser et udbedringsforslag og et økonomisk overslag. Nogle af de virksomheder, der tilbyder jordbundsundersøgelser, tilbyder også forskellige løsninger til at stabilisere jorden under din bolig.

Eksempelvis udfører nogle virksomheder en stabilisering ved hjælp af et materiale. Her bores der huller langs med fundamentet på den bygning, der skal stabiliseres. Efter hullerne er boret, injiceres materialet, som så ekspanderer med meget stor kraft. På den måde udfyldes alle hulrum, så jorden komprimeres.

Nogle virksomheder laver også stabilisering ved hjælp af skruepæle, som kan udbedre sætningsskader.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.