Klipning af hæk: Priser for hækklipning for private (spar 30%)

background Layer 1 Have

Klipning af hæk: Priser for hækklipning for private med besparelse op til 30 pct.

Du opnår typisk et flottere resultat, hvis du overlader klipning af hækken til en professionel gartner. Nedenfor finder du priser, prisberegner, priseksempler og vejledning til tilbud gennem vores samarbejdspartner. Dertil finder du råd til at spare op til 30 pct. på hækklipningen, bl.a. ved at benytte servicefradraget.

Få 3 gratis tilbud på klipning af hæk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad koster en klipning af hækken?

Prisen på en professionel klipning af hækken afhænger bl.a. af, om det er en ensidet eller dobbeltsidet klipning, om hækken er højere end 2 m samt om gartneren også skal stå for bortskaffelse af haveaffald, eller om du vil stå for det. Dog kan du regne med vejledende priser på:

 • 25 DKK inkl. moms per løbende meter for ensidet klipning
 • 40 DKK inkl. moms per løbende meter for dobbeltsidet klipning

Du kan prøve vores prisberegner nedenfor for et mere retvisende estimat for prisen på klipning af hækken:

Priseksempler for hækklipning

Nedenfor har vi samlet et par priseksempler for hækklipning, så du kan få en fornemmelse for prisniveauet.

Priseksempel 1: 25 meter ensidet klipning af bøgehæk

Simpel ensidet klipning af bøgehæk. Hækken er hverken over 2 meter høj eller kræver gødning. Prisen er inkl. bortskaffelse af haveaffald. Prisen er uden servicefradrag.

 • Ensidet klipning af 25 m bøgehæk: 625 DKK
 • Bortkørsel af haveaffald på genbrugsstation: 125 DKK
 • Samlet pris: 750 DKK inkl. moms

Priseksempel 1: 30 meter dobbeltsidet klipning af ligusterhæk

Dobbeltsidet klipning af ligusterhæk. Hækken er over 2 meter høj. Prisen er inkl. bortskaffelse af haveaffald. Prisen er uden servicefradrag.

 • Dobbeltsidet klipning af 30 m ligusterhæk: 1.200 DKK
 • Bortkørsel af haveaffald på genbrugsstation: 240 DKK
 • Tillæg for hæk over 2 meter høj: 120 DKK
 • Samlet pris: 1.560 DKK inkl. moms

Hvad koster en hækklipning i timen?

Timeprisen for en gartner til hækklipning ligger omkring 250-300 DKK inkl. moms. Denne pris afhænger dog af landsdel samt valg af gartnerfirma.

Få 3 gratis tilbud på klipning af hæk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Tre råd til at spare mere end 30 pct. på klipning af hækken

Der findes en række måder hvorpå man kan spare mange penge på klipningen af hækken. Nedenfor finder du tre råd til at spare mere end 30 pct. af regningen til hækklipningen.

26 pct. besparelse ved benyttelse af servicefradraget

Selvom håndværkerfradraget er afskaffet, kan du stadig få servicefradrag. Servicefradraget omfatter bl.a. klipning af hæk. Den gennemsnitlige skatteværdi af fradraget udgør 25,6 procent i 2022 inklusive kirkeskat, så der er mange penge at spare, hvis du benytter dig af servicefradraget.

20 pct. besparelse ved selv at stå for bortskaffelse af haveaffald

Hvis du selv har en trailer – eller har mulighed for at leje en – og samtidig er villig for selv at tage et par ture på genbrugsstationen, er der mange penge at spare ved selv at stå for bortskaffelsen af haveaffaldet efter hækklipningen. Mange anlægsgartnere fakturerer med 30 pct. ekstra, hvis de skal stå for bortskaffelse af haveaffaldet.

10-15 pct. besparelse ved at gå sammen med naboer om hækklipning

Hvis du alligevel skal have foretaget en hækklipning, kan det være en god idé at gå sammen med andre naboer om opgaven. Dels giver anlægsgartneren typisk mængderabat ved større klipninger, dels betyder det, at gartneren ikke skal køre adskillige steder hen for at få foretaget klipningen.

Klipning af bøgehækken

Sådan søger du servicefradrag for klipning af hæk

Husk, at der gives servicefradrag for klipning af hæk og lignende almindeligt havearbejde, idet hækklipning omfatter “almindeligt havearbejde” ifølge Skattestyrelsens officielle regler. Du kan få servicefradrag på op til 6.400 DKK per person i 2022 (25.000 DKK i 2021).

Er I to personer over 18 år i husstanden, kan I således få 6.400 DKK x 2 = 12.800 DKK i servicefradrag for 2022. Fradraget omfatter kun lønudgifter og ikke materialer, men langt størstedelen af udgifterne til en hækklipning vil alligevel være lønudgifter, hvorfor du som regel vil få fradrag for hele udgiften til en hækklipning. Den gennemsnitlige skatteværdi af fradraget udgør 25,6 procent i 2022 inklusive kirkeskat.

1. Følg nedenstående retningslinjer

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – ikke eventuelt materiale. Størstedelen af udgifterne til en hækklipning vil alligevel være til arbejdsløn, men det er en god idé at have for øje, når fakturaen udformes (mere om det i næste afsnit).
 • Beløbet skal betales elektronisk med f.eks. dankort, MobilePay eller netbank – ikke kontant.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (se nedenstående vejledning til fakturaen).

2. Sådan skal fakturaen udformes

For at du kan få servicefradrag for hækklipningen skal du sikre dig, at fakturaen lever op til kravene. Først og fremmest er det vigtigt, at det på fakturaen er let at identificere leverandøren af arbejdet (altså firmaet som har udført arbejdet).

Dertil skal der på fakturaen være en skarp opdeling mellem arbejdsløn og eventuelle materialer, da man ikke kan få servicefradrag for materialer. Materialer kunne f.eks. være, hvis gartneren benytter gødning til hækken.

Fakturaen skal leve op til følgende krav:

 • Entydig angivelse af sælger/leverandør som leverer arbejde
 • CVR-nummer (firma) eller CPR-nummer (privatperson), skal anføres på fakturaen
 • En angivelse af det arbejde som er udført, samt pris
 • En skarp opdeling mellem udgifter til materialer, eventuelt leje af kran og aflønning

Arbejdet skal være betalt senest i februar i året efter arbejdets udførsel. Det er desuden vigtigt, at arbejdsopgaven er klart defineret i fakturaen. Jo mere specifik du er her, desto mindre er risikoen for, at du ikke får fradrag.

Se eksempel på en faktura egnet til servicefradrag nedenfor. Bemærk, at leverandør samt køber er tydeligt anført, samt at der er skarp opdeling mellem udgifter til løn og udgifter:

Faktura til træbeskæring - servicefradrag

3. Sådan indberetter du servicefradrag til Skat.dk

 1. Gå ind på Skat.dk og log på med NemID.
 2. Ret årsopgørelsen og indberet servicefradrag (i rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren, og følg vejledningen. Skat.dk har lavet en udførlig beregner, som betyder, at du kan beregne præcis, hvor meget du kan få i fradrag.
 4. Beløbet bliver automatisk overført til din årsopgørelse for 2020/2021 eller 2022.
Få 3 gratis tilbud på klipning af hæk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvornår på året bør en hæk klippes og hvor ofte?

Hvornår på året en hæk skal klippes og hvor ofte det bør gøres afhænger af hækketypen. For de fleste hække gælder dog, at de skal klippes 1-2 gange om året, ligesom de fleste hækketyper bør klippes i forår, sommer eller efterår.

Nedenfor finder du informationer om de forskellige hækketyper, herunder hvornår og hvor ofte de bør klippes:

Klipning af ligusterhæk

Liguster er en hurtigvoksende plante, og du bør derfor få den klippet to gange om året. Gør du ikke det, bliver skuddene meget tykke, og de er dermed sværere at klippe over på et senere tidspunkt. Du bør klippe den i forsommeren før Sankt Hans (start juni) og igen i august.

Prisen for klipning af ligusterhæk er den samme som ved en almindelig hækklipning – dvs. 25 DKK per løbende meter for ensidet klipning og 40 DKK per løbende meter for dobbeltsidet klipning.

Klipning af bøgehæk?

Modsat ligusterhækken er bøgehækken en forholdsvis robust hækketype, som kun behøver at blive klippet én gang om året. Hækklipningen for bøgehækken kan foretages lidt senere end ligusterhækken: her kan man gøre det fra juni til oktober. Bøgehække kan faktisk klippes helt frem til november, selvom det anbefales at få foretaget før omkring juni-oktober.

Prisen for klipning af bøgehæk er den samme som ved en almindelig hækklipning – dvs. 25 DKK per løbende meter for ensidet klipning og 40 DKK per løbende meter for dobbeltsidet klipning.

Klipning af tjørnehæk

Tjørnehæk er ligesom ligusterhækken en hurtigtvoksende plante og bør derfor klippes 2 gange om året. Haveeksperter anbefaler, at man foretager hækklipning af tjørnehæk i juni og igen i august.

Prisen for klipning af tjørnehæk er den samme som ved en almindelig hækklipning – dvs. 25 DKK per løbende meter for ensidet klipning og 40 DKK per løbende meter for dobbeltsidet klipning.

Få 3 gratis tilbud på klipning af hæk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Klipning af buksbom-, thuja-, taks-, gran- og cypreshække

Klipning af disse stedsegrønne hække skal helst gøres én gang om året, gerne i april eller i august/september.

Prisen for klipning af disse hække er den samme som ved en almindelig hækklipning – dvs. 25 DKK per løbende meter for ensidet klipning og 40 DKK per løbende meter for dobbeltsidet klipning.

Hvilke regler gælder der for klipning af hæk?

Hvilke regler din hæk er omfattet af – herunder højde af hækken, udforming og hvor ofte den skal klippes – afhænger bl.a. af, om hækken står i skel til naboen eller om hækken står ud til en offentlig vej. Regler for så vidt angår hække i skel til naboen er at finde i Hegnsloven, som du kan læse mere om på Retsinformation.dk.

Fælleshegn: hække som står lige i skellet mellem din og naboens grund

Står hækken lige i skellet mellem din og naboens grund, defineres den jf. Hegnsloven som et fælleshegn. I princippet må hækken mellem dig og din nabo være så høj eller lav som I ønsker det, men hvis I er uenige, så skal I følge reglerne i Hegnsloven. Ifølge hegnsloven må højden på en hæk højst være 2 meter.

Hvis ikke I kan blive enige om udformningen, deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af en fælleshæk, så skal I ligeledes følge reglerne i hegnsloven.

Eget hegn: hække der følger skellinjen men i en afstand af op til 1,75 m fra skellet

Følger hækken skellinjen til naboen men med en afstand af op til 1,75 meter fra skellet, er det ejeren af den pågældende grund, som har ansvar for vedligeholdelse af hækken.

Jf. Hegnsloven må en hæk inde på din egen grund være så høj som fælleshegnet/hækken plus afstanden til skellet. Er hækken som står lige på skellet mellem din og naboens grund (fælleshegnet) 2 m høj, og står din egen hæk 0,5 m fra skellet, må din egen hæk altså være op til 2,5 meter høj. Dog må din hæk ikke tage lys, luft eller udsigt fra de naboer, der bor omkring dig.

Indre hegn: hække der ikke følger skellet eller står længere inde på din grund end 1,75 meter fra skellet

En indre hæk er ikke omfattet af Hegnsloven, og der er således ingen regler for, hvor ofte hækken skal klippes, udformning eller højde. Dog må din hæk ikke tage lys, luft eller udsigt fra de naboer, der bor omkring dig.

Hække mod offentlige veje

Hvis du har en hæk ud til offentlige områder, så må den ikke genere forbipasserende eller for udsynet ved vejkryds eller sving for trafikanter. Hvis en hæk er til gene, kan kommunen pålægge dig at klippe hækken, og hvis du ikke overholder tidsfristen, kan de få den klippet den på din regning.

Få 3 gratis tilbud på klipning af hæk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.