Afmontering af brændeovn: Priser, regler & råd [2024 guide]

background Layer 1 Byggeopgaver

Nedtagning af brændeovn: Komplet guide med priser, regler og råd

Hvis du har købt bolig med en brændeovn ældre end 2003, skal brændeovnen enten nedtages eller udskiftes som følge af ny lovgivning. Men foruden lovkrav er miljøhensyn og bedre brændeeffektivitet på mere end 25 pct. også gode grunde til at udskifte den gamle brændeovn.

En afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn koster typisk mellem 4.000-6.000 kr. inkl. moms. Læs mere om priser, regler og få råd til, hvordan du indhenter tilbud på opgaven nedenfor.

Hvad koster afmontering af brændeovnen?

Der er to komponenter i arbejdet med afmontering af brændeovnen: 1) Selve afmonteringen og bortskaffelse samt 2) Reparation af huller i skorsten, loft, tag og gulv.

Prisen vil afhænge af, hvor meget af arbejdet du selv udfører, samt om brændeovnen har været tilsluttet en indvendig skorsten eller sin egen, selvstændige skorsten. Således vil den samlede pris på afmontering af brændeovnen variere med alt fra 2.500-13.000 kr. Læs mere om elementerne i arbejdet og priserne nedenfor.

Afmontering og bortskaffelse af brændeovn

Du har flere muligheder for afmontering og bortskaffelse af brændeovnen, som også afgør den samlede pris:

 • Stå selv for afmontering og bortskaffelse: hvis du selv udfører afmonteringen og bortskaffelsen af brændeovnen på genbrugsstationen, er det gratis. Hvis du selv vil afinstallere din brændeovn og aflevere den til skrot, kan du for at beskytte gulvet placere brændeovnen på en træplade, der er placeret oven på et håndklæde, som du så kan trække hen over gulvet og dermed lettere flytte den tunge ovn. Sørg for, at gulvet er rent, så du ikke trækker ovnen over fx sand, småsten, glasskår eller andet, der kan ridse gulvet.
 • Afmontering og bortskaffelse udføres af skrothandler eller flyttefirma: hyrer du en skrothandler eller flyttefirma til at udføre bortskaffelsen, kan det typisk gøres for 600-1.000 kr. inkl. moms. Det er en god idé forinden at tage billeder af gulv, dørkarme, vægge og opgang, så du kan dokumentere eventuelle skader som følge af afhentningen.

Reparation af huller i skorsten, loft, tag og gulv

Efter brændeovnen er fjernet, vil der enten være hul til den indvendige skorsten eller hul gennem loft og tag, hvor skorstensrøret har været monteret. Hullet skal naturligvis stoppes, så der ikke kommer kold luft udefra ind i huset og medfører højere varmeregning. Arbejdet vil afhænge af, om brændeovnen har været tilsluttet en indvendig skorsten eller om den har været tilsluttet sin egen, tilhørende skorsten:

 • Hvis brændeovnen har været tilsluttet en indvendig skorsten: Her skal du mure hullet fra brændeovnsinstallationen med mursten eller gasbeton samt mørtel. Efterfølgende pudses der op, og der skal eventuelt også males. En sådan opgave er mindre omfattende og kan udføres af en murer på 1-2 arbejdsdage. Det vil typisk koste 2.000-3.000 kr. inkl. moms.
 • Hvis brændeovnen har været tilsluttet sin egen, tilhørende skorsten: Efter brændeovnens selvstændige skorstensrør er fjernet, vil der være et hul gennem både loft og tag. Det vil med andre ord være et mere omfattende arbejde, idet hele tagkonstruktionen omkring hullet skal reetableres. Den yderste del med spær, lægter og tagbeklædning lukkes forsvarligt ift. både statik og tæthed. En sådan opgave kan udføres af et byggefirma, som udfører både tømrer-, murer og malerarbejde. Det vil typisk koste 6.000-12.000 kr.

Hvad koster udskiftning af brændeovnen?

Hvis du ikke ønsker helt at fjerne brændeovnen men blot vil udskifte brændeovnen med en nyere model, vil forhandleren typisk tilbyde en montageservice af den nye brændeovn. Hvis den nye ovn kan monteres i den gamle installation, kan du ofte aftale med forhandleren, at montagen også skal omfatte afmontering og bortskaffelse af den eksisterende brændeovn.

Montageservice af forhandleren (dvs. afmontering og bortskaffelse af eksisterende brændeovn samt montage af ny brændeovn) koster typisk omkring 2.500 kr. Denne pris inkluderer selvsagt ikke udgiften til selve den nye brændeovn.

Hvorfor udfases ældre brændeovne?

Af den danske partikeludledning stammer ca. 42 pct. fra brændefyring i husholdninger, og brændeovne er således ubetinget det største bidrag til partikelforurening i Danmark (kilde: Miljøstyrelsen.dk).

Denne partikelforurening forårsager øget luftforurening, som kan resultere i følgesygdomme som luftvejslidelser og hjertekarsygdomme.

Særligt ældre brændeovne fra før år 2003 er den store synder for så vidt angår partikelforurening. Som resultat af den teknologiske udvikling er moderne brændeovne langt bedre og mere miljøvenlige, og gamle brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som en ny og moderne brændeovn. Desuden er moderne brændeovne mere effektive og bruger 25 pct. mindre brænde end gamle.

Derfor har det danske Folketing besluttet at udfase brændeovne fra før 2003. Det er ikke et krav at du skiller dig af med den ældre brændeovn, medmindre der er tale om ejerskifte af boligen.

Ny lovgivning kræver brændeovne før 2003 udskiftet i forbindelse med ejerskifte

Fra 1. august 2021 vedtog Folketinget ny lovgivning, som skal være med til at reducere antallet af ældre og partikelforurenende brændeovne.

Hvis brændeovnen er produceret før 1. januar 2003, skal den enten udskiftes eller skrottes. Er den derimod produceret efter 1. januar 2003, kan den blive stående.

Det er boligkøberen, der for egen regning enten skal have nedlagt eller udskiftet brændeovnen senest 12 måneder efter, at de har overtaget huset. Sker dette ikke, kan Miljøstyrelsen som yderste konsekvens udstede administrative tvangsbøder.

Til denne regel gælder dog nogle undtagelser:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor boligkøber er en juridisk person (f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse).

Hvordan fastslår jeg årstallet for min brændeovn?

Når du køber nyt hus med brændeovn, bør du i forbindelse med købsprocessen efterspørge sælger om dokumentation for brændeovnens alder. Det vil være den letteste måde at finde alderen på brændeovnen, ligesom du derved også modtager dokumentation, som du skal sende til myndighederne.

Svanemærket eller prøvningsattest

Er brændeovnen svanemærket eller har den en prøvningsattest, er den monteret efter 1. januar 2003 og derfor kræver lovgivningen ikke, at den hverken skal skrottes eller udskiftes i forbindelse med køb.

Svanemærket er en frivillig ordning som forhandlere og producenter af brændeovne, og har brændeovnen en svanemærkning, opfylder den kravene. En svanemærket brændeovn skal opfylde miljøkrav, der er lidt skrappere end de grænseværdier, som fyringsanlæg skal leve op til i brændeovnsbekendtgørelsen.

Du kan se en komplet liste med svanemærkede brændeovne her.

En prøvningsattest et papir, der dokumenterer, at brændeovnen eller pejseindsatsen er i overensstemmelse med lovgivningen. Prøvningsattesten følger med ved køb af en brændeovn eller pejseindsats gennem en forhandler.

Du kan se et eksempel på en prøvningsattest her.

Find selv modelnavn og årstal

Kan sælger af ejendommen hverken hjælpe med svanemærkning eller prøvningsattest, kan du forsøge selv at finde modelnavn og årstal.

På nogle brændeovne kan man bag på ovnen finde oplysninger om ovnens produktionsår.

Kender du brændeovnens mærke, kan du henvende dig til en forhandler eller producent og få hjælp til at aldersbestemme din ovn.

Kontakt skorstensfejer

Har du hverken held med svanemærkning, prøveattest eller selv at fastslå årstallet for brændeovnen, kan du kontakte en skorstensfejer.

Skorstensfejeren vil vurdere brændeovnens alder og efterfølgende udfylde en erklæring, som du kan bruge som dokumentation. Her udfylder skorstensfejeren “Erklæring til vurdering af produktionsår for brændeovn eller pejseindsats”, som du efterfølgende skal sende til myndighederne via Tinglysning.dk.

For at estimere brændeovnens alder, vil skorstensfejeren inddrage følgende kriterier:

 • Ildsteds-/installationsattest: dokumenterer installationstidspunktet.
 • Købskvittering: dokumenterer købstidspunktet.
 • Mærkat bag på brændeovnen hvor produktionsåret står.
 • Dokumentation for et nybygget hus.

Du kan downloade formularen her.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg køber et hus med brændeovn eller pejseindsats?

Alle købere af et hus med brændeovn eller pejseindsats skal foretage sig noget aktivt – uanset om brændeovnen er fra før eller efter 2003. Kort efter tinglysningen af ejendommen, modtager du et brev fra Miljøstyrelsen gennem Digital Post angående din brændeovn.

I brevet vil det fremgå, at du har indenfor 6 måneder skal fremsende dokumentation for, at brændeovnen er fra efter 2003. Det kan dokumenteres med svanemærket, prøvningsattest eller en erklæring fra en skorstensfejer.

Er brændeovnen ældre end år 2003, skal den fjernes eller udskiftes. Her har du samlet 12 måneder til at fjerne eller udskifte brændeovnen. Fjernelsen eller udskiftningen skal dokumenteres, og dokumentationen skal sendes til Miljøstyrelsen gennem det brev, som du modtager fra dem gennem Digital Post.

Vi har samlet en oversigt over, hvad du skal foretage dig, når du køber et hus med brændeovn nedenfor:

Tabel 1: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg køber et hus med brændeovn eller pejseindsats?

TidsfristKrav
Ingen brændeovnIngen tidsfristIntet krav
Brændeovn produceret efter 20036 månederDu skal sende dokumentation til Miljøstyrelsen via Digital Post (prøvningsattest,
svanemærkning,
erklæring fra skorstensfejer eller
overensstemmelsesvurdering).
Brændeovn produceret efter 200312 månederDu skal indberette udskiftning eller nedlæggelse af brændeovnen til Miljøstyrelsen over Digital Post.
Alderen på brændeovnen kan ikke fastslås6 månederDu skal sende dokumentation til Miljøstyrelsen via Digital Post med erklæring fra skorstensfejer.

Hvilke fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen om brændeovne?

Alle brændeovne fra før 2003 skal enten skrottes eller udskiftes. Der er dog undtagelser fra en række fyringsanlæg. Følgende fyringsanlæg er undtaget loven:

 • Antikke brændeovne produceret før 1920
 • Brændekedler
 • Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 • Brændekomfurer opbygget på stedet
 • Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget
 • Halmfyr
 • Kakkelovne
 • Masseovne
 • Pillefyr
 • Åbne ildsteder/pejse

Tilskud og fradrag for fjernelse af brændeovn i 2023

Det har tidligere være muligt at ansøge om skrotpræmie på 2.215 kr. Skrotningspuljen er dog nu opbrugt, og det er ikke længere muligt at søge om skrotningspræmie (kilde: Braendefyringsportalen.dk).

Ligeledes er BoligJobOrdningen – også kendt som håndværkerfradraget – udgået, så du kan desværre hverken få tilskud eller fradrag for fjernelse af brændeovnen.

Hvor meget kan jeg spare ved at udskifte den gamle brændeovn

Foruden lovkravet om at brændeovne ældre end 2003 skal afmonteres eller udskiftes i forbindelse med ejerskifte, er der også privatøkonomiske gode grunde til at udskifte den gamle brændeovn.

Miljøstyrelsen har foretaget en beregning på den økonomiske besparelse ved udskiftning af den gamle brændeovn, som du kan se nedenfor. Besparelsen bygger på et gennemsnitligt dansk varmeforbrug på ca. 3,3 rummeter om året.

Tabel 2: Økonomisk besparelse ved udskiftning af den gamle brændeovn

ProduktionsårProcentvis besparelseSkattefri penge sparet årligt
1990-199425-28 pct.990-1108 kr.
1995-200020-24 pct.792-950 kr.
2001-200515-20 pct.594-792 kr.
2006-20109-14 pct.356-554 kr.
Kan jeg få skrotningspræmie, hvis jeg nedlægger min brændeovn?

Den statslige pulje til skrotning af gamle brændeovne – den såkaldte Skrotningspulje – er opbrugt, og det er ikke længere muligt at søge om skrotningspræmie. Nogle skrothandlere betaler dog 200-300 kr. for gamle brændeovne med over 100 kg jern.

Hvornår skal jeg fjerne min gamle brændeovn?

Du skal fjerne eller udskifte brændeovne ældre end 2003 senest 12 måneder efter, at ejerskiftet er fundet sted. Alternativt, hvis brændeovnen er yngre end år 2003, skal du senest 6 måneder efter ejerskiftet sende dokumentation for brændeovnens alder.

Hvordan indberetter jeg oplysninger om brændeovnen ved ejerskifte?

Du skal som boligkøber på tidspunktet for tinglysningen indberette oplysninger om brændeovnen til Tinglysningsretten. Det skal altså ske via den digitale tingbog. Derefter modtager du et brev fra Miljøstyrelsen med Digital Post, der indeholder yderligere information om muligheder for dokumentation og indberetning.

Er jeg undtaget ejerskifteordningen, hvis jeg installerer partikelfilter på brændeovnen?

Nej, montering af partikelfilter fritager ikke i øjeblikket boligkøber fra ordningen. Miljøstyrelsen er dog i gang med at indsamle resultater for partikelfiltre på brændeovne, som indtil videre antyder lovende resultater. Indtil da er et partikelfilter dog ikke tilstrækkeligt.

Hvad gør jeg, hvis min bolig har flere brændeovne?

Som boligkøber skal du indberette og sende dokumentation for hver brændeovn i din nye bolig. Dette skal ske som en samlet indberetning til Miljøstyrelsen via Digital Post. Den samlede frist for indberetning vil fremgå Boligkøber skal indberette og/eller indsende dokumentation for hver brændeovn i den nye bolig. Indberetning og/eller indsendelse af dokumentation skal ske samlet til Miljøstyrelsen via Digital Post og et selvbetjeningslink, som vi sender til dig. Der vil være en samlet tidsfrist, som står angivet i brevet, du har modtaget med Digital Post.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.