Renovering af hus: Komplet guide med priser, råd & budget [2024]

background Layer 1 Renovering

Renovering af hus: Komplet guide med priser, råd og budget

Måske er dele af huset slidt og kræver nyt tag og facade, eller måske ønsker du blot at forny boligen så den passer bedre til familiens behov. Uanset årsagen vil det være nødvendigt at renovere huset fra tid til anden.

Renovering af huset er en omfattende opgave, og derfor anbefales det som regel, at man hyrer arkitekt og byggesagkyndig undervejs i projektet. Prisen på en renovering af huset ligger mellem 4.000-30.000 DKK per kvadratmeter. Årsagen til den store variation er, at prisen afhænger af omfanget af renoveringen og om renoveringen også omfatter udvendig renovering.

Bestil 3 gratis tilbud på renovering af huset

Ønsker du tre gratis og uforpligtende tilbud på renovering af huset, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige totalentrepriser på renovering af huset – uanset opgavens omfang. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

Med 4,6 stjerner på Trustpilot og over 400.000 byggeopgaver på bagen er du sikret en pålidelig service fra 3byggetilbud.

 • Hurtigt svar og fast tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende

Hvad koster en renovering af huset?

Prisen på renoveringen af huset kommer selvsagt an på omfanget af renoveringen, og hvad renoveringen omfatter. Derfor har vi inddelt renoveringen i følgende tre prisklasser: overfladerenovering, almindelig renovering og totalrenovering. Prisestimaterne bygger på 34 fakturaer, som Primabolig.dk har indsamlet og beregnet gennemsnittet ud fra.

Overfladerenovering af huset

En overfladerenovering koster typisk 4.000-8.000 DKK per m2. Som navnet antyder, omfatter en overfladerenovering overfladiske renoveringer af huset og omfatter kun indvendige renoveringer. Det kan f.eks. være maling af loft og vægge, nye gulve, nye el-installationer og lignende.

Almindelig renovering af huset

En almindelig renovering af huset koster typisk 10.000-20.000 DKK per m2. Foruden renoveringer omfattet af en overfladisk renovering (dvs. maling af loft og vægge, nye gulve, nye el-installationer o.lign.), vil der ved en almindelig renovering typisk også være plads i budgettet til renovering af vådrum som toilet, badeværelse eller køkken. En køkkenrenovering kan koste mellem 40.000-100.000 DKK, mens badeværelsesrenoveringer typisk ligger mellem 6.000-15.000 DKK per m2.

Totalrenovering af huset

Ved en totalrenovering af huset vil der både være tale om både indvendig og udvendig renovering af huset. For en totalrenovering af et hus på 150 kvadratmeter, vil prisen typisk ligge på 25.000-30.000 DKK per kvadratmeter.

En totalrenovering omfatter opgaver som:

 • Skift af udvendig beklædning, hulmursisolering eller efterisolering: 1.200-2.000 DKK per kvadratmeter udvendig væg.
 • Nyt tag: 1.000 – 2.600 DKK per kvadratmeter tagdækning.
 • Omfangsdræn: 2.600 – 4.500 DKK per meter omkring huset.
 • Indvendig renovering (maling, nye gulve mv.): 4.000-8.000 DKK per m2.
 • Renovering af badeværelse: 6.000-15.000 DKK per kvadratmeter badeværelse
 • Tilbygning: 20.000-24.000 DKK per kvadratmeter tilbygning.
 • Montering af nye tagkviste: 40.000-50.000 DKK per tagkvist inkl. montering.
Få 3 gratis tilbud renovering af huset
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvilken type rådgivning skal man søge ved renovering af huset?

Det kan ofte betale sig at investere i en arkitekt og senere i projektet en byggesagkyndig. Nedenfor finder du gode grunde til at investere i hhv. arkitekt og byggesagkyndig i projektet og hvilke opgaver disse varetager.

Arkitekt tidligt i projektet

Det er en god idé at få arkitekten involveret tidligt i projektet, hvis du påtænker, at renoveringen skal være omfattende eller består af komplekse ombygninger. Arkitekten bidrager med inspiration og idéer til løsninger til renoveringen, ligesom vedkommende kan bistå med plantegninger.

Du vil også kunne rådføre dig med arkitekten for så vidt angår renoveringsopgavens omfang, hvilke byggetekniske udfordringer opgaven kan medføre og hvad der kan lade sig gøre i henhold til bygningsreglementet, lokalplaner, servitutter mv. En arkitekt koster typisk mellem 800-1.600 DKK i timen.

Bygningsingeniør ved ændring af bærende eller stabiliserende konstruktion

Hvis du ønsker at ændre ved den bærende eller stabiliserende konstruktion i forbindelse med renoveringen, bør du rådføre dig med en bygningsingeniør, som kan lave statiske beregninger af ændringerne, så huset efter ombygningen stadig er sikkert og lovligt. En ændring kan f.eks. omfatte ændringer af et af husets bærende vægge.

Det koster typisk fra 5.400 DKK at få en bygningsingeniør til at foretage statiske beregninger. Arkitekten bør kunne vurdere, om det ved renoveringsplanen er nødvendigt at involvere en bygningsingeniør.

Byggesagkyndig til projektstyring

Når du skal i gang med selve byggeriet, kan det være en god idé at tilknytte en byggesagkyndig. Den byggesagkyndige kan bistå med projektstyring, koordinering og kontrahering mellem dig og entreprisen samt økonomistyring. Den byggesagkyndige kan desuden hjælpe med indhentning af byggetilladelse fra kommunen.

En byggesagkyndig koster typisk mellem 700-1.200 DKK i timen inkl. moms. Ved en totalrenovering af huset skal du forvente, at den byggesagkyndige fakturerer 20-30 timer, og du skal således forvente en samlet pris mellem 14.000-36.000 DKK for rådgivningen.

Med en bygherrerådgiver kan man undgå dyre forsinkelser ved at lade den professionelle om at håndtere planlægning og koordinering med alle involverede parter. På den måde kan en bygherrerådgiver hurtigt tjene sig selv hjem. Hvis man ikke har efterfulgt gældende regelsæt og bestemmelser i forbindelse med byggeopgaven, kan det i værste tilfælde betyde, at byggeriet vurderes ulovligt, som kan nødvendiggøre dyre ændringer eller direkte fjernelser af byggeriet.

Samlet set kan en byggesagkyndig således se dyr ud på papiret men kan spare dig for mange tusinde kroner.

Få 3 gratis tilbud renovering af huset
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Kan du bo i huset under renoveringen?

Før du går i gang med planlægningen, bør du vurdere, om det overhovedet er muligt at bo i huset, mens renoveringen pågår. Hvis man f.eks. står uden toilet, bad, vaskemaskine eller køkken i adskillige uger, kan det være svært at få hverdagen til at fungere. Derudover vil en totalrenovering typisk også medføre betydeligt byggerod og -støv.

Hvis du har et sommerhus eller kan bo hos familie eller venner under byggeriet, vil det være mere bekvemt. Hvis du vælger at blive boende i huset under renoveringen, er det ekstra vigtigt, at du planlægger projektet og rækkefølgen i arbejdet, så du kan få dagligdagen til at fungere, og håndværkerne kan komme til. Det er også vigtigt at gøre det klart for håndværkerne, inden kontrakten udfærdiges, hvis I har planer om at bo i huset under renoveringen. I kontrakten har I nemlig mulighed for at stille evt. krav om ekstra oprydning og adgang til huset på bestemte tidspunkter.

Hvilke love og regler bør du være opmærksom på ved renovering af huset?

Ved renovering af huset er der generelt tre aspekter, man bør holde sig for øje: bygningsreglementet, lokalplaner, eventuelle byggetilladelser og eventuelle servitutter. Mens bygningsreglementet udstiller de grundlæggende krav til byggeri, vil lokalplaner og eventuelle servitutter afhænge af din ejendom.

Selvom du selv kan undersøge de gældende love og regler for din ejendom, anbefales det, at du søger konsultation hos en bygherrerådgiver eller byggesagkyndig, som kan vejlede i om hvorvidt man følger gældende love og regler.

Byggetilladelse

Det er de færreste renoveringer, der kræver kommunens godkendelse. Du skal dog søge byggetilladelse, hvis du ændrer væsentligt på facaden, sætter kviste på taget eller på anden måde øger antallet af kvadratmeter i din bolig. 

Forøgelse af antallet af kvadratmeter i din bolig vil medføre, at byggeprocenten også øges, som beregnes som: Byggeprocent = (Samlet etageareal i m2 / Grundens samlede antal i m2) x 100. Alle ejendomme vil være omfattet af en maksimal byggeprocent, og derfor bør du sikre dig, at du holder dig indenfor den maksimale byggeprocent ved forøgelse af kvadratmeter.

Hvis din renovering har betydning for afløb eller kloak, skal du efter endt arbejde indsende dokumentation til kommunen om, at arbejdet er udført korrekt og af et autoriseret firma. Ligeledes kan der være krav til dokumentation, f.eks. tegninger eller ingeniørberegninger.

Du vil kunne finde information om krav til byggetilladelse på din kommunes hjemmeside, ligesom du kan få telefonisk vejledning af kommunens teknik- og miljøforvaltning. Ansøgning om byggetilladelse foregår i dag elektronisk via din kommunes hjemmeside.

Få 3 gratis tilbud renovering af huset
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bygningsreglementet

Renoveringen kan være omfattet af en række regler i bygningsreglementet, hvorfor det er en god idé at involvere både arkitekt og byggesagkyndig tidligt i forløbet, som kan rådgive om gældende krav og regler. Der gælder navnlig krav om energirenoveringer i forbindelse med ombygningen, hvis det er rentabelt. F.eks. kan der ved udskiftning af tagbelægning være krav om efterisolering, hvis det er rentabelt. Du kan læse mere om bygningsreglementet her.

Lokalplaner

Der kan være udstukket en lokalplan fra din kommune i bestemte områder, som kan begrænse mulighederne ved renovering af huset. På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tilbygninger som f.eks. garager.

Servitutter

Der kan være tinglyste servitutter der regulerer, hvad, hvor og hvordan du må bygge på den enkelte grund, herunder garager. Du kan finde servitutter på Danmarks domstoles Tinglysning.dk ved at logge ind med NemID.

Få 3 gratis tilbud renovering af huset
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Forsikringer under byggeriet

Hvis du har husforsikring, bør du kontakte dit forsikringsselskab, inden arbejdet med renoveringen går i gang. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet som regel ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet. En større ændring af huset kan ligeledes betyde, at din husforsikring skal ændres.

Inspiration til renovering af huset

Få 3 gratis tilbud renovering af huset
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.