Hvad koster en rottespærre? Se priser & tilbud på montering for 2022

Hvad koster en rottespærre? Se priser og råd til montering

Rotter er et stigende problem for danske husejere, og antallet af rotteanmeldelser til forsikringsselskaberne er voksende. Foruden utrygheden ved rotter i og omkring boligen kan rotter også forårsage store og dyre materialle skader og bære smitsomme sygdomme – og være svære at komme af med, når de først har indfundet sig i din bolig.

De lever normalt i kloakker, så hvis du vil undgå at rotter boltrer sig og formerer sig omkring din bolig, vil det som regel kræve en tætning af kloakrørene samt en rottespærre. En rottespærre er lovpligtig og skal monteres af en autoriseret kloakmester.

Hvad koster montering af rottespærre?

Priserne per rottespærre ligger mellem 1.500-3.000 DKK inkl. moms og inkluderer både montering og selve spærren. Du kan ikke selv montere en rottespærre men skal i stedet få en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet, som er inkluderet i den samlede pris. Dertil er det også muligt at tilkøbe en årlig serviceaftale som omfatter et årligt eftersyn af rottespærren for ca. 500-700 DKK.

Husk, at prisen gælder per rottespærre. Skal du f.eks. have monteret to rottespærre, skal du regne med en pris på mellem 2 x 1.500-3.000 DKK = 3.000-6.000 DKK alt inklusive. Dog tilbyder mange af kloakfirmaerne rabat, hvis flere rottespærre monteres i samme brønd.

Ved eftersynet vil kloakmesteren bl.a. undersøge, om rottespærren fungerer som den skal, og at der ikke har sat sig papir eller andet fast i rottespærren, så den ikke kan lukke i. Hvis der sidder noget fast i rottespærrene, kan rotterne nemlig komme ind i stikledningerne. Kloakmesteren renser og vasker således også rottespærren ved eftersynet.

Den endelige pris på en montering af rottespærre vil bl.a. afhænge af, hvilket kloakfirma du vælger at benytte samt om hvorvidt montering af rottespærre er en del af en større kloakrenovering. Hvis du ønsker at modtage et godt tilbud på rottespærre, anbefaler vi, at du benytter formularen øverst på denne side.

Samlet set vil regnestykket for prisen på rottespærre se ud som følger:

  • Rottespærre: 1.500-3.000 DKK stykket alt inklusive (dog ofte med rabat, hvis flere rottespærre monteres i samme brønd).
  • TV-inspektion (omfatter en undersøgelse af kloakken, herunder om kloakken er tæt, inden rotterspærren monteres for at sikre at rottespærren vil være effektiv): 1.000-1.700 DKK alt inklusive.
  • Eftersyn af rottespærren (kan kombineres med et generelt eftersyn af kloakken og bør udføres på årlig basis for at sikre, at rottespærren fungerer som den skal, og at der ikke har sat sig papir eller andet fast i rottespærren, så den ikke kan lukke i): 500-700 DKK.

Hvad er en rottespærre, og findes der alternativer?

Kloakfirmaet opsætter typisk en rottespærre i kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra bygninger ud til hovedkloakken. Således spærrer man rotternes vej fra det store kloaknet til det lokale kloaknet under din grund uden at spærre for gennemtrængningen i kloaknettet.

Rottespærren er lavet af rustfrit stål, der er et af de få materialer, som rotter ikke kan gnave sig igennem. Spærren består af to spjæld, som blokerer for rottens vej ind men ikke spildevandets vej ud, og rotterne har dermed ikke adgang til kloakrørene under din husstand.

Foruden rottespærre findes der også såkaldte rottedræbere, som er forskellige strømdrevne anordninger, der dræber rotterne. De placeres samme sted som rottespærrene, altså i skel- eller samlebrønd. 

En strømdreven rottedræber virker ved, at en rottes bevægelser opfanges af en sensor, hvorefter en række syle presses ned mod bunden og slår rotten ihjel. Sylene trækkes op ved næste vandpåvirkning inde fra huset og ud – fx ved at nogen trækker ud i toilettet. Derved skylles rotten ud. Vær opmærksom på, at rottedræbere som regel kræver mere vedligeholdelse, hvorfor det for de fleste boligejere bedst kan betale sig at montere rottespærre.

Strømpeforing pris

Rottespærre bør kombineres med et kloaktjek

For at en rottespærre fungerer optimalt, skal det kombineres med en kloakrenovering eller et kloaksystem, der i forvejen er helt tæt. For at du som boligejer kan undgå rotter i kloaknettet under boligen, bør du sørge for, at installationen af rottespærren kombineres med et tjek af kloakken, som undersøger, at kloaksystemet er tæt.

Hvis kloaksystemet ikke er tæt, kan der være rotter i stikledninger eller i brud på rørene, allerede inden rottespærren monteres. I så fald kan rotterne boltre sig i stikledningen og bygningen uden overhovedet at komme i kontakt med rottespærrene, hvorfor de er uden effekt. Man bør – inden rottespærre monteres – derfor få undersøgt hele kloaksystemet på grunden, og om rotter allerede har bygget rede i din del af kloaknettet, inden du installerer en rottespærre.

Efterspørg et kloaktjek, inden du får monteret rottespærren

Det er vigtigt, at du efterspørger en undersøgelse af kloakken (herunder om kloakken er tæt), inden rotterspærren monteres af den autoriserede kloakmester. Det benævnes ofte som en TV-inspektion af kloakken og koster typisk 1.000-1.700 DKK at få foretaget.

Rottespærre som blot monteres på et utæt kloaknet (og som således er stort set uden effekt) er et velkendt problem for private boligejere. Danskkloakmestre.dk beskriver i en artikel fra 2019, hvordan borgere bruger anseelige penge på falsk tryghed i form af rottespærre, fordi der er rotter i stikledningen eller i brud på rørene, allerede inden rottespærren monteres. Thomas Rasmussen, næstformand i organisationen Danske Kloakmestre, udtaler

Vi ser desværre ofte, at folk har investeret mange penge i en falsk tryghed. Når man har investeret i en rottespærre, har man jo en forventning om, at systemet er rottesikret, men hvis ikke det er gjort rigtigt, har man brugt rigtig mange penge på noget, der ikke fungerer, og det er da at snyde folk.

Rottekonsulent i Miljøstyrelsen, John Ejvind Hansen, udtaler i samme artikel:

Der er ingen tvivl om, at der bliver sat rottespærrer ned, som ikke har den store effekt. Hvis der er en bestand i rørene, allerede inden rottespærren bliver monteret, kan den jo fint leve videre under huset og fortsætte med at gøre skade og udgøre en sundhedsrisiko. Det virkelige problem ligger i de 60.000 kilometer private kloakledninger. En stor del af dem er nedslidte, men mange får ikke gjort noget ved det. Derfor vil der også uundgåeligt være mange steder, hvor en rottespærre ikke hjælper ret meget. Det her er et stort problem, for der bliver brugt rigtig mange penge på falsk tryghed, og jeg synes ærlig talt, det er uanstændigt. Kunderne ved jo ikke, at de skal være opmærksomme på det her. De forventer selvfølgelig, det bliver gjort ordentligt.

Hvad er ulemperne ved en rottespærre?

En rottespærre forsnævrer kloakrøret, og derfor kan der nemmere opstå tilstopninger i kloakken. Der kan også sætte sig papir og andet fast i rottespærren, så den ikke kan lukke i, hvilket gør rottespærren nytteløs.

Et årligt eftersyn af rottespærren hvor rottespærren også renses og vaskes kan dæmme op for de mest hyppige problemer med en rottespærre.

Love og regler: Er en rottespærre lovpligtig?

Det er jf. Bygningsreglementet lovpligtigt, at rotter hindres i at trænge ud af installationerne og ind i eller under bygningerne. Om det omfatter en rottespærre, en rottedræber eller noget tredje specificerer Bygningsreglementet ikke, så længe rotter blot forhindres i gennemtrængning.

I Bygningsreglementet fremgår:

Bygningsreglementet kræver at rotter hindres i at trænge ud af installationerne og ind i eller under bygningerne. Herudover skal ubenyttede dele af en afløbsinstallation sikres mod indtrængen af rotter ved afpropning. Afpropning skal ske så tæt som muligt ved tilslutningen til den benyttede del af afløbssystemet. Da forholdene for rotter kan variere fra byggesag til byggesag, stiller bygningsreglementet ikke specifikke krav til f.eks. materialevalg i afløbssystemet eller type af evt. rottespærrer. Forhold angående rotter bør koordineres med den lokale kommune, der som myndighed kan rådgive om såvel byggesagen specifikt som rotter generelt.

Bygningsreglementet.dk

Dertil gælder, at en rottespærre altid skal monteres af en autoriseret kloakmester jf. ‘Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter‘.

Der er ikke let lovkrav om at der skal fortages en årlig inspektion af rottespærren. Men det kan på det kraftigste anbefales at det fortages i hvert fald hvert andet år. Og det bør være en autoriseret kloakmester, som udfører det.

Dækker forsikringen montering af rottespærre?

Om din husforsikring dækker udgifter til montering af rottespærre vil afhænge af forsikringsselskabet samt om du har købt tillægsforsikringer til husforsikringen.

De fleste husforsikringer uden tillægsforsikringer dækker ikke montering af rottespærre, men det vil som sagt afhænge af forsikringsselskabet. Derfor bør du kontakte dit forsikringsselskab, hvis du ønsker at vide, om monteringen af rottespærre er inkluderet i husforsikringen.

F.eks. tilbyder Tryg kun gratis montering af rottespærre for kunder, som har tilkøbt den såkaldte Superpakke til husforsikringen. Alle andre kunder er ikke dækket.

Desuden skal du være opmærksom på, at langt de færreste forsikringsselskaber dækker tilsyn med rottespærren.

Skal en rottespærre vedligeholdes?

Ja, en rottespærre skal vedligeholdes og tilses – gerne på årlig basis. Du bør med jævne mellemrum tage dækslet af brønden og tilse rottespærren. Hvis der er mindre ophobninger af papir eller efterladenskaber ved rottespærrens åbning, kan disse ofte fjernes ved at spule rottespærren med haveslangen eller ved at kaste en spand vand ned i brønden.

Hvis man ikke har erfaring med at tilse en rottespærre, anbefaler vi, at en autoriseret kloakmester yder service på rottespærren mindst én gang om året. Her bliver rottespærren rengjort, testet og eventuelle defekte dele bliver skiftet ud.

Skriv en kommentar