Separatkloakering: Bedste priser, råd og tilbud i 2023

background Layer 1 Kloak

Separatkloakering: Se priser, information og tilbud i hele Danmark

I takt med stigende nedbør i Danmark har flere kommuner givet påbud om separatkloakering. Ved skybrud kan mange kloaknet ikke følge med, og derfor kræver et stigende antal kommuner nu, at spildevand separeres fra regnvand. Giver din kommune påbud om separatkloakering, er det dit ansvar som boligejer.

Få 3 gratis tilbud på separatkloakering

Ønsker du hurtigt 3 konkurrencedygtige tilbud på separatkloakering, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige kloakfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 håndværkeropgaver og er således en af de største formidlere af håndværkertilbud i Danmark. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative prisestimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

  • Hurtigt svar og hurtig hjælp
  • 100% uforpligtende
  • I hele Danmark

Hvad koster separatkloakering?

Prisen på separatkloakering afhænger bl.a. af løsningen til afledning af regnvand. Man kan enten aflede regnvandet på grunden gennem f.eks. en faskine, eller man kan aflede gennem det tilsluttede kloaknet. Du kan læse mere om de to løsninger i de følgende afsnit.

Pris på separatkloakering med lokal afledning af regnvand

Foretages separatkloakeringen med lokal afledning af regnvand (såkaldt LAR-løsning), kan det gøres forholdsvist billigt. Her vil man typisk anlægge faskine. Prisen for en faskine inkl. arbejdstimer til etablering ligger i dag omkring 10.000-20.000 DKK. Bemærk, at nogle kommuner tilbyder refusion ved etablering af faskine.

Pris på separatkloakering ved tilslutning til kloaknettet

Tilsluttes separatkloakeringen til kloaknettet, vil prisen typisk ligge omkring 600 DKK per meter inklusiv moms, løn og materialer for kloakrør og omkring 6.000 DKK for en brønd. Prisen per meter kloakrør kan dog stige, hvis man skal grave mere end de typiske halvanden meter ned. 

I praksis vil den samlede pris variere meget fra grund til grund. Erfaringerne fra allerede separerede grunde siger, at prisen vil ligge mellem 10.000-105.000 DKK med en middelpris på 47.000 DKK alt inklusive.

Strømpeforing pris

Hvad er separatkloakering?

Ved separatkloakering ændrer man kloakken fra én fællesledning, som afleder både regn- og spildevand til renseanlægget, til et separatsystem med to ledninger, hvor regnvand og spildevand er adskilt.

Her er det altså kun spildevandet fra din bolig, der sendes til renseanlægget, mens regnvand ledes ud i søer, vandløb og havet. Det giver mindre belastning på vandrensningsanlæggene.

Ved separatkloakering ændrer man kloakken fra en fællesledning, som afleder både regn- og spildevand til renseanlægget, til et separatsystem med 2 ledninger, hvor regnvand og spildevand er adskilt. Der er to muligheder til at etablere separeringskloakering, som du kan læse om nedenfor.

To muligheder ved separatkloakering

Når du skal separatkloakere din bolig, har du to muligheder:

Lokal afledning af regnvand (LAR-løsning)

Her afledes regnvandet direkte på din grund typisk ved hjælp af faskine, et eller flere regnbede, lavninger el.lign. LAR-løsningen er en væsentligt billigere løsning og koster typisk mellem 10.000-20.000 DKK at etablere alt inklusive. Til gengæld er en LAR-løsning ikke altid en mulighed, f.eks. hvis din grund er for lille, eller hvis jorden er for hård til, at der kan løbe tilstrækkelig mængde vand ned i grundvandet.

Tilslutning til kloaknettet

Er der ikke mulighed for lokal afledning af regnvand – f.eks. hvis jordens hårdhed ikke gør det muligt, eller fordi grunden er for lille – kræver separeringskloakeringen tilslutning til kloaknettet.

Sammenlignet med lokal afledning af regnvandet, er tilslutning til kloaknettet en væsentligt mere omfattende opgave, da det kræver gravearbejde. Derfor er separatkloakering også en dyrere løsning.

Undersøg krav til separatkloakering, før du underskriver købsaftalen

Er du i gang med at købe hus eller sommerhus, bør du undersøge forholdene for separatkloakering, før du underskriver købsaftalen. Først og fremmest bør du undersøge, om grunden allerede er separatkloakeret. Hvis det ikke er tilfældet, bør du undersøge kommunens planer om kloakseparering i området, grunden ligger i.

Det er boligejeren selv, der har ansvaret for vedligeholdelse og drift af egen kloak. Kommunen kan derfor i henhold til miljøbeskyttelseslovens §30 påbyde grundejerne at separere afledning af vand, såkaldt separatkloakering, hvis kommunen selv laver forarbejdet med at føre separate kloakker frem til ejendommens skel.

Mange kommuner gør brug af muligheden for at pålægge boligejere at separatkloakere på deres ejendom. Dette gøres af miljømæssige hensyn.

Hvornår bør jeg separere min kloak?

De fleste byggemodnede byggegrunde, som opføres i dag, vil være forsynet med to kloaksystemer fra start, så det er klart, når du flytter ind. Er der derimod tale om en allerede etableret grund, er det ikke nødvendigvis tilfældet.

Er der intet påbud fra din kommune om separatkloakering, er det bedst at vente, til at et sådan påbud eventuelt måtte opstå. Du kan selv tjekke, om din kommune har planer om separat kloakering, ved at finde spildevandsplanen fra din kommune på kommunens hjemmeside. Alle kommuner har en spildevandsplan.

Kommunerne har prioriteret indsatsen, og i fx Aarhus Kommune betyder det, at man arbejder med en konkret plan for kloaksepareringen, der går til 2020 og et mere overordnet perspektiv, der går helt frem til år 2085.

Bor du i et område med et kloaknet, der først er planer om at separere kloakken i f.eks. år 2080, er der selvsagt ingen grund til at gå i gang med separatkloakeringen nu.

Kan jeg søge dispensation for kloakseparering?

Du kan dog i nogle kommuner søge dispensation, hvis separatkloakering hos dig er særligt dyr.

Det kan f.eks. være, hvis du har fladt tag med tagafledning i midten af taget og ned under huset, hvor det kan være svært og kompliceret at gennemføre en separatkloakering, fordi regnvandet ikke uden omfattende arbejde kan føres til en faskine eller kobles til separatkloakering. I så fald kan du søge om tilladelse til at bevare al eller noget af det afledte regnvand på spildevandsledningen.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar