Støttemur: Se priser, tilbud og guide til etablering i 2023

background Layer 1 Have

Støttemur: Se priser, tilbud og guide til etablering

Bakker og jordvolde i haven haven kan være charmerende, men også upraktiske når græsset skal slås eller jorden falder sammen. En støttemur skaber plads og tryghed, når niveauforskellene i haven skal håndteres.

Støttemure anvendes desuden ofte som afgrænsning af forhaven og kan føre til bedre pladsudnyttelse både nedenfor og ovenfor muren. Læs mere om priser og guide til etablering af støttemur nedenfor.

Få 3 gratis tilbud på støttemur

Ønsker du hurtigt 3 konkurrencedygtige tilbud og fast pris på støttemur, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige anlægsfirmaer på etablering af støttemur. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative prisestimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Hurtigt svar og fast tilbud
 • 100% uforpligtende
 • I hele Danmark

Hvad koster etablering af støttemur til haven?

Primabolig.dk har indhentet en række fakturaer for anlægning af støttemur fra udvalgte anlægsfirmaer, som ligger til grundlag for nedenstående prisberegner.

Generelt kan du forvente at skulle bruge 500-1.000 DKK inkl. moms per m2 støttemur i sten afhængigt af materialevalg. Dertil kommer udgifter til aflønning af anlægsgartner, som typisk beløber sig til mellem 400-800 DKK inkl. moms per m2 støttemur.

Prisen for etablering af støttemuren afhænger af en række faktorer, som du kan læse mere om i næste afsnit. Det betyder også, at estimatet i nedenstående prisberegner er forbundet med en vis usikkerhed. Hvis du ønsker et mere præcist estimat, anbefaler vi, at du indhenter et gratis og uforpligtende tilbud hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Hvilke typer sten kan anvendes til støttemur?

Typisk anvender man Danblokke eller fundablokke til støttemur, da disse er beregnet til netop støttemur og fordi de kan modstå et større pres fra den bagvedliggende jord.

Man kan dog også sagtens anvende andre typer sten som f.eks. herregårdssten. De kræver dog typisk mere arbejde, idet man typisk skal armere støttemuren, for at den kan modstå presset fra den bagvedliggende jord.

Herregårdssten til støttemur

Nedenstående herregårdssten er Holmegaardsten fra IBF og koster ca. 2.200 DKK per m2 støttemur inkl. materialer og aflønning af anlægger.

Danblokke til støttemur

Nedenstående Danblokke fra IBF koster ca. 1.500 DKK per m2 støttemur inkl. materialer og aflønning af anlægger.

Støttemur med kampesten

Nedenstående støttemur med kampsten koster ca. 1.700 DKK per m2 støttemur inkl. materialer og aflønning af anlægger.

Hvad omfatter etablering af støttemur?

Nedenstående video fra IBF forklarer, hvordan en støttemur etableres:

IBF Opbygning af støttemur

Etablering af støttemur omfatter bl.a.:

 • Udgravning og opbygning af underbund med bl.a. sand og stabilgrus
 • Opbygning af fundament typisk med fundablokke
 • Etablering af dræn bag muren for at sikre stabilitet
 • Opbygning af selve muren
 • Bagfyldning (påfyldning af jord bag den nye mur) og komprimering
 • Evt. fugning og mørtellimning

Hvad afhænger prisen på en støttemur af?

Prisen på en støttemur afhænger som sagt af en række faktorer. Det betyder også, at alle estimater for en ny støttemur vil være forbundet med en vis grad af usikkerhed.

Hvis du ønsker et mere præcist estimat for den endelige pris på støttemuren, anbefaler vi, at du indhenter et gratis og uforpligtende tilbud på anlægsarbejde hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Den endelige pris på en støttemur afhænger bl.a. af:

 • Støttemurens højde: er støttemuren 1 meter eller højere, vil det typisk kræve armering. Dermed øger det også støttemurens kompleksitet, jo højere den er.
 • Pres fra den bagvedliggende jord: er den bagvedliggende jord skrå, vil regnvand løbe ned mod støttemuren og skabe pres mod støttemuren. Det øger ligeledes støttemurens kompleksitet, som enten skal armeres eller have hældning.
 • Gravearbejde foruden: Skal der laves ekstra gravearbejde udover til udgravning af støttemurens sokkel, øger det prisen. Det kan f.eks. være hvis der skal lægges udgravet jord bag mur efter etablering eller andet.
 • Drænslange: ved meget nedbør udlægges drænslange som koster ca. 200 DKK per meter støttemur i længden.
 • Valg af stentype: typisk benytter man fundablokke eller Danblokke til støttemure, da de netop er beregnet til støttemure. Men mange vælger også herregårdssten på grund af dets udseende. Herregårdssten vil typisk kræve mere arbejde at mure, og dermed vil prisen ved herregårdssten typisk også være højere.

Hvad er en støttemur og dets fordele?

En støttemur er en mur, der med sin egenvægt og nøje tilrettelagte hældning er i stand til at bære den tunge byrde fra jorden bagved, og eventuel trafik udenfor haven, så du på nem og praktisk vis kan have en niveauforskel på grunden. Det sikrer således både, at du undgår jordskridninger i haven, ligesom det giver mere plads i haven, eventuelt til en forhave.

Det er ikke kun i kuperet terræn, støttemure giver mening, og i mange tilfælde er støttemuren både oplagt og nødvendig, når der eksempelvis skal graves ud til ny kælderindgang eller indkørsel. Du kan også bruge løsningen til at hæve din terrasse, hæve fundamentet til dit nye skur eller måske bare bygge et højbed i sten. En støttemur giver nemlig bedre plads og fladere forhold på begge sider af muren.

Fordelene ved en støttemur er således:

 • Bedre udnyttelse af pladsen i haven, idet uudnyttet plads i haven som følge af hældninger efter etableringen af støttemuren kan benyttes
 • Fjernelse af risikoen for skridninger af jorden i haven
 • Anvendelse til udgravelse til kælderindgang, indkørsel eller hævning af terrassen

Overvejelser inden støttemuren etableres

Før man begynder at bygge en støttemur, bør man overveje visse faktorer, der kan have indflydelse på processen og valget af materialer:

Dræn

Illustration af lodret, armeret støttemur.

Hvis der er store skråninger bag støttemuren, der leder vand ned mod støttemuren ved nedbør, er det værd at overveje et dræn.

Et dræn vil betyde, at din mur ikke belastes af tung og våd jord. For at få en stabil støttemur, der er langtidsholdbar og kan modstå pres på alle tider af året, bør man derfor overveje terrænets forhold. I de fleste tilfælde vælger man at placere et dræn og et drænende gruslag bag muren.

RBR beton anbefaler desuden, at der ved murhøjder fra 1 meter og opefter nedlægges dræn bag muren. Drænet skal placeres ved underkanten af fundamentet. Hvis der ved udgravningen observeres meget vand, kan det være nødvendigt med dræn i flere højder.

Hældning

Illustration af ikke-armeret støttemur med hældning.

Jo mere en støttemur hælder ind mod det bagvedliggende jord, desto mere pres kan støttemuren modstå. Det betyder dog ikke, at en støttemur ikke kan være lodret. En lodret støttemur kræver blot, at støttemuren er foankret ind i jorden med armering.

Ikke-armerede støttemure bør dog aldrig sættes helt lodret, da selv små sætninger i den bagvedliggende jord vil medføre, at støttemuren hælder lidt forover, hvilket giver et dårligt visuelt indtryk.

For ikke-armerede støttemure bør du derfor give muren en hældning på min. 2 cm per meter i højden.

Hvilke materialer anvender man til etablering af støttemur?

For så vidt angår materialer til støtte af stenene og fundament til støttemuren anvendes:

 • Beton til udfyldning af fundablokke
 • Stabilgrus og sand til etablering af fundament for støttemuren
 • Jernspyd og forankringer ved anvendelse af andet end fundablokke som sten til støttemuren – til stabilisering af støttemuren

Muren kan laves af alt fra kampesten til mursten, men det mest anvendte er dog særlige fundablokke. Det skyldes, at det er nemmere at opnå hældning af støttemuren, som er nødvendig for at kunne bære den tunge byrde fra jorden bagved.

Der er dog intet til hinder for, at du bruger mursten, kampesten eller sågar herregårdssten til projektet, og du kan endda slippe afsted med en forholdsvis lille hældning på muren, hvis du tager andre forholdsregler – såsom jernspyd og forankringer. Men det er ikke anbefalelsesværdigt til gør-det-selv-arbejde, når muren får en vis højde.

Det vigtigste ved valg af materialer til etableringen af støttemur er nemlig, at støttemuren ender med at passe til jeres smag og i øvrigt falder harmonisk ind i resten af haven og husets udseende.

Trin-for-trin: Sådan etablerer du støttemur

Danblokke fra betonproducenten IBF er det klart mest populære materialevalg til støttemure, fordi blokkene låser hinanden fast, hvilket giver en stærk mur. Nedenstående guide tager således udgangspunkt i etablering af støttemur med Danblokke.

Man kan som privatperson godt selv etablere støttemur med Danblokke, men vi anbefaler at du får professionel hjælp til etableringen, hvis du har begrænset med erfaring fra lignende opgaver eller hvis støttemuren skal være mere end 1 m høj.

Grav ud til fundament

Som alle andre konstruktioner, er et godt fundament en forudsætning for en stabil og langtidsholdbar støttemur.

 • Marker, hvor støttemuren skal gå ved at stikke et par pløkker i jorden, og trække en snor mellem dem.
 • Herefter graves en rende, som er 25 centimeter bredere end blokkene. 5 cm foran og 20 cm bag blokkene. Har Danblokken en dybde på 33 cm, skal der således graves 58 cm med 5 cm foran og 20 cm bagved.
 • Der udgraves med en dybde på 90 cm. På den måde når fundamentet ned til den frostfrie jord, som betyder, at frosten ikke kommer til at skubbe og forskyde muren.

Etablering af stabilgrus

Når der er gravet ud til fundamentet, skal der lægges stabilgrus:

 • Hæld 20-30 cm stabilgrus i udgravningen og stamp med en brolæggerjomfru eller motoriseret stamper.
 • Processen med lægning og stabilgrus og efterfølgende stampning gentages (ca. tre gange i alt), til du ender med 20 cm op til jordoverfladen.
 • Skal din mur være mere end 1 m høj, bør du etablere dræn i bunden bag betonfundamentet.

Støb med 20 cm jordfugtig beton

Efterfølgende skal der blandes til en jordfugtig betonblanding og støbes:

 • Bland støbemix, cement og vand til betonen opnår en jordfugtig konsistens. Jordfugtig betyder, at man blot har fornemmelsen af, at betonblandingen har fået lidt fugt – den er smuldrene men formbar.
 • Læg et lag af betonblandingen i 0,5 m bredde og 20 cm højde.

Læg det første lag blokke

I den jordfugtige beton lægges det første lag blokke. Det er her meget vigtigt, at dette lag lægges korrekt, da det vil påvirke resten af muren:

 • Spænd en snor ud som flugter med første række blokke og med dennes forkant, og følg efterfølgende denne rettesnor til at lægge Danblokkene.
 • Du kan eventuelt også benytte vaterpas, ligesom en mukkert med gummihoved kan være praktisk til at banke stenene til rette.
 • DIn mur bør starte 3-5 cm under terræn.

Husk fugeafstanden

Der skal være en fugeafstand på 3-5 mm mellem alle blokkene i den første række. Når alle blokke i denne række er sat, holder du pause i to-tre dage. Din beton skal nemlig have tid til at hærde. Efterfølgende kan du bygge resten af din mur. Forskyd rækkerne af blokke løbende, så de lapper halvt ind over hinanden.

Fyld op med sand eller grus og stamp

Som arbejdet glider frem, skal du huske at fylde sand eller grus bag din mur. Gør dette hver gang, du har lagt to rækker. Der skal være plads til et lag på mindst 10 cm tykkelse. Det vil nemlig virke som dræn og lede vand væk. 

Brug din brolæggerjomfru og stamp let for hver 20 cm, du fylder op med. Du skal ikke komprimere sandet for meget, for det skal kunne lede regnvand væk. De sidste 20 cm i toppen skal bestå af normal muldjord så der eventuelt kan gro græs ovenpå støttemuren.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.