Termoruder: priser, råd og tilbud til udskiftning [2023 guide]

background Layer 1 Vinduer

Termoruder: priser, råd og tilbud til udskiftning

Nye termoruder kan være en særdeles god investering, som kan tjene sig selv hjem adskillige gange i form af lavere varmeregning. Det gælder særligt, hvis de nuværende vinduer blot er 1- eller 2-lags glas uden energiglas, der ikke har nogen nævneværdig isoleringsevne.

Man skifter som regel termoruder, når de eksisterende termoruder er punkterede. Nedenfor finder du priser for termoruder, forskellige modeller samt råd til udskiftningen.

Hvad er termoruder?

Punkteret termorude
Termoruderne skal udskiftes, når de er punkterede. Det kan du bl.a. se, når der dannes plamager af kondens imellem rudens to glaslag.

Termoruder er en betegnelse for ruder, som har minimum 2-lags glas. Mellem glassene findes et lufttæt hulrum, som enten indeholder regulær luft eller gasarter som argon eller krypton. Hulrummet med gas eller luft sikrer, at ruden holder bedre på varmen, som derved reducerer varmeregningen.

Termoruder forveksles ofte fejlagtigt med energiruder, men disse to vinduetyper er forskellige. Misforståelsen opstår formentlig ved, at termoruder ofte omtales som lavenergi termoruder eller energitermoruder, men de to ting skal ikke forveksles, da der er tale om forskellige typer.

Termoruden har sin historie tilbage fra 1950’erne, som med det nye produkt mindskede udfordringer med kondens på ruderne. Siden er termoruden optimeret gevaldigt, og man får i dag således de såkaldte energiruder.

Modtag 3 gratis tilbud på nye termoruder inkl. montering

Udskiftning af termoruder er forholdsvist kompliceret, og uerfarne kan risikere at montere termoruderne fejlagtigt. Derfor anbefaler vi, at du indhenter 3 tilbud på en glarmester, som kan montere termoruderne hos 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige glarmestre. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Hvad koster termoruder?

Prisen for termoruder vil blandt andet afhænge af antallet af lag, tilvalg såsom lydglas, størrelse på ruden mv. Den vil også afhænge af, om vinduerammen også skal udskiftes i forbindelse med den nye termorude.

For traditionelle 2-lags lavenergi termoruder vil du finde priser for 378 DKK per kvadratmeter. For traditionelle 3-lags lavenergi termoruder vil du finde priser for 572 DKK per kvadratmeter. For termoruder med de bedste isoleringsevner vil man dog se priser op mod 1.620 DKK per kvadratmeter.

For termoruder til Velux vinduer vil du finde omtrent samme priser som traditionelle 2- eller 3-lags lavenergi termoruder.

Sådan udskiftes termoruderne

Man kan godt selv montere nye termoruder. Det er dog ikke nogen nem opgave, så det anbefales kun, hvis du har erfaring fra lignende opgaver. Hvis det ikke er tilfældet, anbefaler vi, at du får hjælp fra en professionel glarmester ved at følge formularen øverst på siden. Processen for nye termoruder er som følger:

1. Tjek for punkterede termoruder

Termoruderne skal udskiftes, når de er punkterede, da det fører til væsentlig forringelse af vinduets isoleringsevne – og desuden vil det ikke være muligt at se gennem ruden forårsaget af kondens og dug fanget i termoruden.

Derfor er det vigtigt, at man tjekker, om termoruderne reelt er punkterede:

 1. Rens dug fra termorudens inder- og yderside
 2. Hvis man ikke kan komme væk med kondens og dug fra termoruden, når både inder- og yderside er renset, betyder det, at termoruden er punkteret og skal udskiftes.

I nedenstående video beskriver Bolius mere om punkterede termoruder:

Er termoruden punkteret?

2. Mål op til den nye termorude

Dernæst skal du måle vinduerammen op, så du vælger en termorude i korrekt størrelse. Det gælder både højde, bredde og dybde.

Mål fra ydersiden af glaslisten, så får du det ‘stramme’ mål – husk at trække 2-3 mm hele vejen rundt om ruden til glasklodser.

Sådan tager du mål til en ny termorude

3. Udskift termoruden

I nedenstående video beskriver Interglas processen for udskiftningen af termoruder:

Sådan udskifter du en termorude

Punktering af termoruden – sådan tjekker du og udbedrer

En punkteret rude opstår, når forsejlingen imellem de to lag glas i vinduet bliver brudt. I en typisk termorude har man to lag glas – både et udvendigt og indvendigt lag. Imellem de to lag er en forsegling. Hvis denne forsegling bliver brudt, og der trænger fugt ind, vil duggen og kondensen gå imellem glassene og sætte sig som plamager.

Du kan selv tjekke, om termoruden er punkteret hurtigt og nemt:

 1. Rens dug fra termorudens inder- og yderside
 2. Hvis man ikke kan komme væk med kondens og dug fra termoruden, når både inder- og yderside er renset, betyder det, at termoruden er punkteret og skal udskiftes.
 3. Se vejledning ovenfor for udskiftning af termoruden

Modeller af termoruder

Når du skal vælge termoruder, vil du falde over forskellige valgmuligheder. Dem kan du få et overblik over herunder.

2- eller 3-lags termoruder

Når du skal have nye termoruder, skal du bl.a. tage stilling til, om du ønsker 2- eller 3-lags glas. Begge dele har sine fordele og ulemper.

3-lags termoruder har en bedre isoleringsevne end 2-lags, men til gengæld kræver 3-lags termoruder en dybere ramme. Hvis rammen på det eksisterende vindue ikke skal udskiftes, er det derfor ikke altid sikkert, at en 3-lags termorude kan lade sig gøre.

Ligeledes vil 3-lags ruder tydeligere kunne ses på glasset, da det bliver mindre gennemsigtigt, fordi lyset får sværere ved at bryde igennem.

Om du skal vælge 2- eller 3-lags termoruder er således en afvejning mellem isoleringsevne og det rent æstetiske. 3-lags termoruder har en bedre isoleringsevne, hvilket bl.a. afspejler sig i lavere u-værdi. Til gengæld vil glasset i 3-lags termoruder er til gengældt mere tydeligt.

Glastyper: lydglas, råglas og sandblæst glas

Foruden termorudens antal lag skal du også tage stilling til, om du ønsker særlige egenskaber for glasset. Her kan du navnlig vælge mellem lydglas, råglas og sandblæst glas

Lydglas

Termoruder fås med lydglas, som reducerer generende lyde og larm fra naboer, motorvej, vejforbindelse og lignende. Lydglas fungerer ved at glassets tykkelse forhindrer vibrationer og lydbølger i at komme igennem glasset. På den måde slipper du for larm fra græsslåning, legende børn, trafikerede veje mv. indendørs.

Sandblæst glas, ornamentglas og råglas

Sandblæst glas, ornamentglas og råglas dækker over den samlede betegnelse for slørede termoruder, der tager hensyn til privatlivets fred.

Slørede termoruder er særligt populære som vinduer i toiletter, badeværelser mv. Bor man på stueplan i en lejlighed på en travl gade, kan det også være en fordel med slørede ruder, så forbipasserende ikke kan se ind i lejligheden for fri skue.

Foruden de generelle typer og lag af termoruder, findes der yderligere mere specifikke typer af termoruder:

 • Lavenergi termoruder
 • Scanglas termoruder
 • Termoruder med råglas
 • Termoruder som har lysdæmpning
 • Termoruder med sikkerhedsglas
 • Termoruder som har varmedæmpning
 • Termoruder med indbygget sikringsglas
 • Termoruder der kan bruges som tag
 • Termoruder der passer til Velux vinduer
 • Termoruder som er udstyret med brandglas
 • Termoruder med sprosser
 • Termoruder i diverse faconer
 • Termoruder som ikke har energiglas
 • Termoruder som er silikonelimet

Rudens u-værdi

Man måler rudens isoleringsevne ved at kigge på rudens u-værdi. U-værdi er en teknisk betegnelse for isoleringsevne og kan både bruges om eksempelvis ydervægge og om glas og ruder. Hvis du vil vide hvor god isoleringsevne en pågældende rude har, er det derfor u-værdien, du skal kigge på.

U-værdien kaldes også for transmissionskoefficienten, og den fortæller hvor stor en varmemængde målt i Wh, der passerer gennem én kvadratmeter af ruden på en time. Denne værdi er målt ud fra den antagelse, at forskellen mellem den indvendige og den udvendige side er på 1 grad celsius.

Jo lavere værdi en U-værdi har, des bedre er isoleringsevnen. Derfor kan det være et godt pejlemærke, når man skal sammenligne vinduer. Hvis man ønsker en energivenlig termorude, bør man derfor gå efter en termorude med en så lav u-værdi som mulig. En standard energirude har en u-værdi på 1,1 til sammenligning.

Termorude

Sådan vælger du de rette termoruder med disse tre råd

Der er mange valgmuligheder, når det kommer til at termoruder og en række ting du skal tage stilling til, inden du vælger termoruder. Det gælder navnlig rudens u-værdi, LT-værdi samt rammens og rudens tykkelse.

1. Vælg den korrekte tykkelse til vinduerammen

Som vi tidligere har omtalt, er det vigtigt, at du vælger den korrekte tykkelse på de nye termoruder, hvis du vil indsætte dem i den eksisterende ramme. Der vil nemlig være stor forskel på tykkelsen mellem 2- og 3-lags termoruder, hvorfor det er meget vigtigt, at du vælger den korrekte tykkelse, hvis du ikke ønsker at udskifte vinduerammen. Du kan selv måle tykkelsen på rammen, som vi også beskriver i det følgende afsnit. Men hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du søger rådgivning hos en autoriseret glarmester her.

2. Vælg termoruder med lav u-værdi (dvs. god isoleringsevne)

Hvis du ønsker termoruder, som har en høj isoleringsevne og som således sparer på varmeregningen, skal du kigge efter termorudens u-værdi. U-værdi er en teknisk betegnelse for isoleringsevne og kan både bruges om eksempelvis ydervægge og om glas og ruder.

Jo lavere værdi en U-værdi har, des bedre er isoleringsevnen. Derfor kan det være et godt pejlemærke, når man skal sammenligne vinduer. Hvis man ønsker en energivenlig termorude, bør man derfor gå efter en termorude med en så lav u-værdi som mulig. En standard energirude har en u-værdi på 1,1 til sammenligning.

Dog skal du være opmærksom på, at termoruder med en lav u-værdi typisk også vil være ca. dobbelt så dyr i kvadratmeteren sammenlignet med traditionelle termoruder. Derudover er termoruder med lav u-værdi som regel også tykkere, hvilket måske betyder, at termoruden er for tyk til vinduerammen.

3. Vælg termoruder med høj g-værdi (bedre lysgennemtrængning)

Ligesom u-værdien har g-værdien også betydning for termorudens energieffektivitet. Mens u-værdien dækker over isoleringsevne, dækker g-værdi over termorudens lysgennemtrængning. Ved høj lysgennemtrængning, vil solens varme i højere grad varme boligen op.

Gives der håndværkerfradrag for nye termoruder?

Den 6. december 2020 blev finansloven for 2021 vedtaget, og det har bl.a. betydet lempelser for BoligJobordning (kilde: FM.dk). Konkret betyder det, at håndværkerfradraget fordobles i 2021 (fra 12.500 DKK til 25.000 DKK), mens servicefradraget firdobles (fra 6.200 DKK til 25.000) sammenlignet med BoligJobordningen for 2020. Håndværkerfradraget fjernes per 1. april 2022.

Arbejdslønnen for udskiftning af termoruderne er omfattet af håndværkerfradraget. Fradraget gælder dog ikke, hvis der i forvejen ikke er vinduehuller til termoruden. Desuden omfatter fradraget ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt.
 • Nye vindues -og dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

Du kan læse mere om fradraget på Skat.dk.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.