pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me

Sekundær

Faskine til regnvand – Se priser, tilbud, størrelse mv. for regnvandsanlæg

Faskine

Her en illustration af en faskine fra Bolius.dk. Regnvandet fra taget løber først gennem sandfangsbrønden, hvorefter det når til faskinen, før det langsomt løber gennem faskinen og ned til grundvandet.

Det regnfyldte danske vejr kan lægge et massivt pres på kloaksystemet. Til gengæld kan en faskine være med til at reducere presset på kloaksystemet ved at aflede noget af regnvandet fra bl.a. taget (det er bl.a. en af årsagerne til, at det hos mange kommuner er et lovkrav at have en faskine). At få etableret en faskine kan dog være en kompliceret affære, fordi man skal kende til lovkrav og regler hertil, ligesom det kan være uigennemskuelig at få den bedste pris på etablering af faskiner. I følgende artikel kigger vi på priserne, regler og lovkrav og selv at etablere faskine i forhold til at få professionelle til at gøre det.

Tilbud på etablering af faskine

Tilbud på faskineEtablering af faskine kan blive en dyr affære. Derfor anbefaler Primabolig.dk at man får 3 gratis og uforpligtende tilbud på etablering af faskine hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk. Du vil få tilbudt tre tilbud fra tre forskellige håndværkere, som alle vil kæmpe om at få opgaven. Det sikrer den laveste pris for dig.

 • Gratis og uforpligtende tilbud
 • Konkurrencedygtig pris
 • 3byggetilbud er én af de største udbydere af byggetilbud på faskiner og regnvandsanlæg

Hvad er en faskine?

Faskine etableringEn faskine er kort sagt et slags vanddepot som enten kan være bygget af plastik eller med små sten, som er gode til at aflede vandet. Årsagen til, at det er nødvendigt at etablere en faskine fremfor blot at aflede regnvandet til haven med et løst regnvandsafløb, er, at faskinen langsomt kan lade regnvandet sive ned gennem jorden. Således undgår man oversvømmelser i haven. I selve faskinen kan der enten være småsten, perforerede plastikrør eller lignende.

Det kan være en god idé at etablere faskine, når:

 • Man flere gange oplever vandskade forårsaget af underdementionerede kloakrør som ikke kan lede vandet hurtigt nok væk ved skybrud.
 • Man bor i et område, hvor at det er dyrt at få koblet tagrenden til kloaksystemet – dette kan bl.a. skyldes, at afstanden fra sandfangsbrønd til kloaksystemet er for lang.
 • Grundvandsspejlet ikke ligger højt nok.

Prisen på etablering af faskine – hvor meget koster det?

Faskine priser

Ifølge brancheforeningen Danske Kloakmestre kostede det ca. 16.000 kroner at få etableret en faskine i 2011. Prisen hertil er imidlertid steget en smule som resultat af inflation mv., ligesom prisen afhænger af flere faktorer (bl.a. størrelsen på faskinen, og om hvorvidt sandfangsbrøndene også skal udskiftes).

For at få det mest retvisende billede af, hvor meget det vil koste at få etableret en faskine for netop dig, anbefaler vi, at man indhenter tre tilbud på etablering af faskine hos 3byggetilbud.dk her. Det er komplet uforpligtende og gratis, ligesom man får en konkurrencedygtig pris, fordi tre udbydere skal konkurrere om at få din opgave (de giver således den bedste pris).

Kan man selv etablere faskine?

Man kan spare mange penge på selv at etablere faskine. En færdiglavet faskine fra nettet koster typisk kun et par hundrede kroner, mens det typisk koster minimum 15.000 kroner at få det ordnet af en professionel. Det kan være fristende selv at etablere faskine. Og ja, man kan sagtens selv etablere faskine, så længe man har en tilladelse fra kommunen til at kunne nedsive tagvand.

Imidlertid advarer Parcelhusejernes Landsforening direkte mod selv at etablere faskine, for hvis der sker fejl i arbejdet, risikerer man store skader på sit hus, og forsikringsselskaberne dækker ikke. Svaret herpå er altså, at ja, man kan godt selv etablere faskine, men det anbefales absolut ikke. Herunder kan du se en kort video om reglerne for etablering af faskine:

Love og regler for etablering af faskine

Der er en række love og regler for etablering af faskine, og reglerne er anerledes fra kommune til kommune. Det anbefales derfor, at man opsøger egen kommune eller læser reglerne på kommunens egen hjemmeside. Generelle love og regler er:

 • Faskinen skal være placeret på egen grund.
 • Der må kun ledes regnvand til faskinen – dvs. ikke spildevand. Det er blandt andet derfor, tegninger og beskrivelse af faskinen skal sendes til kommunen.
 • Faskinen skal have tilstrækkelig størrelse efter de specifikke krav, som fremgår herunder. Man skal derfor gøre rede for kommunen, hvorvidt faskinen er stor nok til at kunne aflede den mængde vand, som der eventuelt måtte blive tilført faskinen.
 • Faskinen skal placeres, så den overholder afstandskravene. Kravene angiver, hvor langt faskinen skal placeres fra bl.a. drikkevandsboringer, vandløb og bygninger. Se skemaet herunder:
 Lovgivningsmæssigt kravVejledende krav i henhold til SBI-anvisning185 eller DS440Vejledende afstandskrav ved minimal risiko
Drikkevandsboring25 meterIntetIntet
Vandløb, søer, hav25 meterIntetIntet
Beboelseshus med/uden kælderIntet5 meter2 meter
Hus uden beboelse men med kælderIntet2 meter2 meter
Hus uden beboelse uden kælderIntet2 meter1 meter
SkelIntet2 meter0,5-1 meter

Vedligeholdelse af faskinen

En faskine kræver ikke meget vedligeholdelse såfremt den er etableret korrekt og vedligeholdes, når den skal vedligeholdes. For vedligeholdelsen gælder, at

 • Tagflader og tagrender skal holdes rene for blade og skidt, så skidtet ikke føres med vandet til faskinen. Brug eventuelt et tagrendenet for at undgå blade i tagrenden.
 • Faskinens sandfang skal tømmes for blade og snavs ca. en gang om året.
 • Nedløbsrøret og sandfangsbrønden skal tilses ca. en gang om året, hvor man sikres, at sandfanget ikke er tilstoppet eller har revner.
No comments yet.

Skriv et svar