Omfangsdræn pris: Prisberegner og 6 ekspertråd til etablering (2021)

Døjer du med fugt i kælderen, og har du for nyligt haft vandskade? Eller ønsker du blot at tage de rettidige forholdsregler mod fugt i soklen, i kældervæggen eller i fundamentet? Så kan etablering af omfangsdræn muligvis være nødvendig.

Prisen for etablering af et omfangsdræn varierer mellem 4.000-10.000 DKK per meter og prisen afhænger hovedsagligt af hvor langt der skal graves ned, og om fundamentet skal omstøbes. Nedenfor finder du vores prisberegner og priseksempel.

Hvad koster etablering af omfangsdræn?

Nedenfor finder du vores prisberegner for etablering af omfangsdræn. Bemærk, at feltet Antal meter rundt om dit hus ikke er husets kvadratmeter men blot antal meter rundt om dit hus. Har du således et hus på 100 kvadratmeter, vil antal meter rundt om dit hus være 40 meter.

Data for prisberegneren bygger på data nedenfor. Som det ses, vil meterprisen være højere jo større dybden er fra kældergulv til terræn. Det skyldes, at en større kælderdybde medfører mere kælderarbejde samt større sandsynlighed for, at en omstøbning af fundamentet er nødvendig.

KælderdybdeMeterpris for etablering af omfangsdræn
0,5-0,7 meter4.000 DKK inkl. moms
0,8-1,1 meter5.000 DKK inkl. moms
1,2-1,5 meter6.000 DKK inkl. moms
1,6-1,8 meter7.000 DKK inkl. moms
1,9-2,0 meter8.000 DKK inkl. moms
2,1-2,2 meter9.000 DKK inkl. moms
2,3-2,5 meter10.000 DKK inkl. moms

Gør-det-selv kan gå galt – Få professionelle til at etablere omfangsdræn

Omfangsdræn er formentlig et af de byggeprojekter som er mindst anbefalingsværdi for amatører at begive sig i kast med – i hvert fald hvis man ikke har styr på hvad man laver. Massere af boligejere har før prøvet at etablere omfangsdræn omkring fundamentet af huset, hvilket har resulteret i, at hele fundamentet er gået i stykker, og boligen ikke længere har været mulig at bo i.

For når man etablere omfangsdræn graver man nemlig jord væk, som er dele af dét, som er med til at holde fundamentet. Graver man således hele jorden væk, vil hele fundamentet blive ødelagt. Når professionelle håndværkere etablere omfangsdræn graver de derfor kun 1 meters jord væk, etablere drænet og fylder hullet op med jord igen. Den proces fortsættes således hele vejen rundt om huset, indtil hele omfangsdrænet er lagt. En noget mere langsommelig proces, end blot at grave rund om hele huset på en gang, men på den anden side en mere sikker.

Få derfor professionelle håndværkere, som har styr på deres ting, til at etablere dit nye omfangsdræn. Vi anbefaler 3byggetilbud.dk:

Byggetilbud - omfangsdræn

Primabolig.dk anbefaler:

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på omfangsdræn

Omfangsdræn kan blive en dyr affære. Men med 3byggetilbud får du 3 gratis og uforpligtende tilbud på omfangsdræn, fra 3 professionelle håndværkere.

Fordi håndværkerne kæmper om at få din byggeopgave, går de så meget ned i pris så muligt – det sikre den billigste pris for dig. Ved at følge nedstående link, bliver du ført til 3byggetilbud.dk hvor du kan få 3 gratis og uforpligtende tilbud på omfangsdræn.

 Gå til tilbud på omfangsdræn

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn beskrives bedst, som en nedgravet tagrende der langs husets fundament leder overskydende vand væk, som kan forårsage vand- eller fugtskade.

Vandet som “den nedgravede tagrende” leder væk, stammer enten fra nedsivende vand fra nedbør eller fra høj grundvandsstand (altså vand som kommer nede fra grundvandet), som skaber et vandtryk mod huset.

Udover drænet (også kaldt “nedgravet tagrende”), vælger nogle boligejere også at få isoleret kældervæggene imens, da det er langt lettere på den måde.

Omfangsdræn pris pr meter – Hvad koster omfangsdræn?

Det er svært at sætte præcise tal på, hvor hvad prisen per meter for omfangsdræn er. Men som tommelfingerregel plejer man at sige alt mellem 5000-10.000 kroner er normalt – prisen kan dog både blive mere eller mindre. Prisen afhænger hovedsaglig af følgende ting:

Jorden: Hvilken jordtype der findes der omkring dit hus

Dybden: Når man etablere dræn, graver man helt ned til fundamentet af huset. Men er fundamentet placeret længere nede end normalvis, vil prisen blive større og omvendt.

Arbejdsfordeling: Du har mulighed for selv at udføre noget af arbejdet, mens hånværkerne laver resten. Prisen afhænger således også af, hvor meget af arbejdet du selv udføre.

Hvis du ønsker mere præcise tal på, hvor meget omfangsdrænet kommer til at koste dig, kan du få 3 byggetilbud på omfangsdræn hos 3byggetilbud.dk.

Omfangsdræn regler – Hvilke krav stilles der til drænet?

Etablering af omfangsdræn er et af de mest avancerede byggeopgaver, og er absolut ikke noget man lige blot gør som privatperson. Det skyldes bl.a. de juridiske regler der høre med til etableringen som sikre at intet går galt med din eller naboens bolig.

Når du etablere dræn skal arbejdet med at koble dræningssystemet til kloaksystemet, samt selve drænet og afløbsinstallationer udføres af en autoriseret kloakmester. Faktisk skal kloakmesteren stå for det meste hvad angår etablering. Men hvis du ønsker at spare lidt penge, kan du eventuelt aftale med vedkommende, at du f.eks. hjælper til med gravearbejdet, så du får skåret lidt ned på kloakmesterens tidsforbrug og dermed løn.

Kommunen skal godkende anlægget. Enten før eller efter etableringen, selv om det nok anbefales mest, at det gøres før arbejdet går igang. Det er dog kommunens tekniske forvaltning som skal afgøre det, da de skal oplyse, som du skal indsende en ansøgning inden arbejdet udføres, eller om du blot skal anmelde arbejdet, når anlægget er etableret.

Ikke alene skal du være opmærksom på, at indsende ansøgningen til din kommune. Du skal også sørge for, at arbejdet bliver udført korrekt – både for din egen og kommunens skyld. Hvordan arbejdet udføres korrekt og efter kommunens anvisning, har de fleste autoriserede kloakmestre styr på – hvis ikke, er der formentlig ugler i mosen. Men vil du alligevel læse om reglerne, kan du herunder læse om de vigtigste:

  • Gravearbejdet skal udføres korrekt. Det betyder, at man ikke blot kan grave hvor man ønsker. Graver man f.eks. for tæt på sin egen, eller andres bolig, risikere man at jorden skrider, hvilket også kan forårsage ødelagt fundament.
  • Man skal være opmærksom på, hvilken type filtre og drænrør drænrør man vælger ved etablering af anlægget.

Og overstående er blot overordnede ting man skal være opmærksom på. Ønsker man mere detaljerede oplysninger, kan man kontakte kommunen.

Kan et omfangsdræn betale sig?

Hvis du fornemmer, at kælderen og i særdeleshed fundamentet er for fugtig, bør du kraftigt overveje at få etableret omfangsdræn.

Skader der kan opstå, som følge af et ikke-drænet fundament er mange. Og når der først er kommet fugt i fundamentet, er den omkostningsfulde skade uoprettelig.

Når der først er kommet fugt i fundamentet betyder det, at du risikere, at der begynder at gro skimmelsvamp. Udover at skimmelsvamp kan nedbryde materialer i bl.a. kælderen, så er det også afsindig dårligt for indeklimaet, og kan i sidste ende betyde, at individer må flytte ud.

Inden man vælger at få etableret omfangsdræn, foretager man ofte en forundersøgelse for at få klargjort, om der overhoved er behov for etableringen. Etablering er som bekendt en bekostelig affære, hvorfor der også skal klargøres, om der er mulighed for etableringen. Hvis f.eks. jorden ikke er egnet til drænet, kan man på det grundlag beslutte, at der ikke skal etableres dræn. Den bedste jord (i forbindelse med dræn) er lerjord, mens den dårligste er sandjord. Man siger, at lerjord er den bedste jord at placere et dræn i og sandjord den dårligste. Det skyldes, at sandkorn som regel er større end ler og derfor kompromitere ler sig bedre, end sand. Dræn kan derfor bedst betale sig i lerjord, da vandet vil stå  i længere tid op ad kældervæggen, og drænet har på måde mulighed for at suge vandet til sig. [no_toc]

Skriv en kommentar