Omfangsdræn pris: Prisberegner og tilbud for etablering i 2023

background Layer 1 Byggeopgaver

Omfangsdræn pris: Prisberegner og guide for 2023

Døjer du med fugt i kælderen, og har du for nyligt haft vandskade? Eller ønsker du blot at tage de rettidige forholdsregler mod fugt i soklen, i kældervæggen eller i fundamentet? Så kan etablering af omfangsdræn muligvis være nødvendig.

Prisen for etablering af et omfangsdræn varierer mellem 4.000-10.000 DKK per meter og prisen afhænger hovedsagligt af hvor langt der skal graves ned, og om fundamentet skal understøbes. Nedenfor finder du vores prisberegner og priseksempel.

Bestil 3 gratis tilbud på etablering af omfangsdræn

Generelle estimater for prisen på etablering af nyt omfangsdræn er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for omfangsdræn, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige kloakfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Hvad koster etablering af omfangsdræn?

Nedenfor finder du vores prisberegner for etablering af omfangsdræn. Bemærk, at feltet Antal meter rundt om dit hus ikke er husets kvadratmeter men blot antal meter rundt om dit hus. Har du således et hus på 100 kvadratmeter, vil antal meter rundt om dit hus være 40 meter.

Prisberegneren bygger på data nedenfor. Som det ses, vil meterprisen være højere jo større dybden er fra kældergulv til terræn. Det skyldes, at en større kælderdybde medfører mere gravearbejde samt større sandsynlighed for, at en understøbning af fundamentet er nødvendig.

KælderdybdeMeterpris for etablering af omfangsdræn
0,5-0,7 meter4.000 DKK inkl. moms
0,8-1,1 meter5.000 DKK inkl. moms
1,2-1,5 meter6.000 DKK inkl. moms
1,6-1,8 meter7.000 DKK inkl. moms
1,9-2,0 meter8.000 DKK inkl. moms
2,1-2,2 meter9.000 DKK inkl. moms
2,3-2,5 meter10.000 DKK inkl. moms

Priseksempel på etableringen af omfangsdræn

Et illustrativt priseksempel for etableringen af omfangsdræn lyder som følger:

 • Længde rundt om huset: 60 meter
 • Dybde fra kældergulv til terræn: 1,2-1,5 m
 • Omstøbning af fundamentet er ikke nødvendig
 • Samlet pris: 360.000 DKK inkl. moms
Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad afhænger prisen af?

Prisen på etablering af omfangsdræn afhænger af en lang række faktorer:

 • Antal meter rundt om huset
 • Dybde fra kældergulv til terræn (dvs. hvor langt der skal graves ned)
 • Om fundamentet skal understøbes i forbindelse med etableringen af omfangsdrænet
 • Størrelsen på pumpebrønden
 • Jordtype
 • Landsdel (timelønnen vil variere afhængigt af landsdelen)

Fordi prisen vil afhænge af alle disse faktorer, vil estimater være forbundet med usikkerhed. Hvis du vil have et præcist bud på hvad etableringen af omfangsdrænet koster, anbefaler vi derfor, at du benytter formularen til 3byggetilbud øverst på siden. Du får tre tilbud fra tre forskellige byggeentreprenører, og kan vælge gratis og uforpligtende at takke nej til alle tilbuddene.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet tagrende der langs husets fundament leder overskydende vand væk, som kan forårsage vand- eller fugtskade. Omfangsdræn kan være nødvendigt i huse både med og uden kælder. Den faktor som afgør, om man bør etablere omfangsdræn er snarere risikoen for vand- og fugtskader af husets konstruktion.

I praksis fungerer et omfangsdræn ved at lede regnvand omkring huset væk gennem drænrøret. Drænrøret ligger typisk på niveau med nedre del af fundamentet, og har små huller som vandet løber ind i. Fra drænrøret løber vandet hen til en sandfangsbrønd. Sandfangsbrønden sikrer, at der ikke kommer sand ind i selve pumpebrønden. Fra sandfangsbrønden løber vandet videre til en pumpebrønd, der består af en pumpe og en brønd. Pumpebrønden pumper med det samme vandet videre til kloakken.

Drænrør, sandfangsbrønd, pumpebrønd og kloak
Fra venstre: drænrør, sandfangsbrønd, pumpebrønd og kloak.

Vandet som drænrøret leder væk stammer enten fra nedsivende vand fra nedbør eller fra høj grundvandsstand (vand fra grundvandet), som skaber et vandtryk mod huset. Udover omfangsdrænet vælger nogle boligejere også at få isoleret kældervæggene samtidig med, at der udgraves til omfangsdræn omkring huset.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvornår er det nødvendigt at etablere omfangsdræn?

Fugt i kælderen
Fugtproblemer i kælderen kan vise sig ved skimmel i indervæggene i kælderen eller blot fugtige kældervægge.

Det kan være nødvendigt at etablere omfangsdræn, hvis fundament, sokkel og kælderydervægge suger fugt til sig. Fugt i fundament og sokkel kan nemlig føre til dyre fugt- og vandskader på huset, som på et tidspunkt skal udbedres. Fugt kan også betyde, at kælderen er ubrugelig, da den er så fugtig.

Ikke desto mindre er etablering af omfangsdræn dyrt og løber ofte op i flere hundrede tusinde kroner. Derfor er det naturligvis nødvendigt med en grundig forundersøgelse for at undersøge, om omfangsdræn er nødvendigt, og om det overhovedet vil løse fugtproblemerne.

For eksempel kan fugtproblemer i kælderen skyldes, at tagbrønde eller nedløbsrør er gået i stykker, eller trænger til at blive renset. Her er det ikke nødvendigt at etablere omfangsdræn men blot at udbedre skaderne og/eller rense tagbrønd samt nedløbsrør.

En endelig vurdering af om omfangsdræn er nødvendigt vil kræve en professionel forundersøgelse af en geotekniker eller byggesagkyndig, men du kan selv foretage en indledende forundersøgelse som beskrevet nedenfor.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Sådan undersøger du selv for fugt i fundamentet

Før du undersøger for fugt i fundamentet, bør du få afklaret to forhold:

 • Årsag og omfang af fugten: årsagen kan fx være nedbør, høj grundvandsstand eller utætte installationer og lækager i nedløbsbrønde og afløbsrør
 • Jordforhold: omfangsdræn gør mest nytte i lerjord, hvor vandet typisk har svært ved at løbe ned til grundvandet, mens det næppe hjælper i sandet jord, hvor vandet hurtigere siver igennem

Disse forhold vil afgøre, om etablering af omfangsdræn vil udbedre fugtproblemerne. Skyldes fugtproblemerne overfladevand – dvs. nedbør – kan omfangsdræn typisk godt betale sig. Skyldes fugtproblemerne derimod utætheder og lækager ved afløb eller brønd, bør skaderne i stedet udbedres. Tilsvarende vil et omfangsdræn sjældent alene afhjælpe fugt grundet høj grundvandsstand. Her bør det typisk kombineres med nyt kældergulv med kapillærbrydende lag samt eventuelt drænledninger under kældergulvet.

Du kan selv undersøge for fugt i fundamentet med følgende tegn:

Tegn på fugt på ydre murværk

 • Fugtskjolder op ad murværk
 • Puds, der krakelerer og/eller falder af i flager
 • Saltudblomstringer (dvs. hvide plamager op ad murværket)
 • Frostspræninger på sokkel og/eller ydre murværk
Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Tegn på fugt på trækonstruktioner

 • Mørke plamager på træet eller bindsværket på facaden
 • Tegn på råd og svamp eller skimmelsvamp som direkte svampeangreb.

Tegn på fugt indendørs

 • Fugt i gulvbrædder og paneler inde i huset

Tegn på fugt i kælderen

 • Har dit hus kælder, vil fugt i fundamentet særligt vise sig indvendigt på kælderydervægge, hvor fugten vil give sig til kende i form af eksempelvis mørke fugtskjolder, løs puds, saltudblomstringer og eventuelt skimmelsvamp
 • Fugt, råd eller svamp i trækonstruktionen i etageadskillelsen mellem kælder og stueplan – især i enderne på bjælkerne, hvor de første tegn på opfugtning ofte vil vise sig.

Kan man selv etablere omfangsdræn?

Etablering af omfangsdræn må ikke alene udføres af privatpersoner. Fx skal arbejdet med at koble dræningssystemet til kloaksystemet samt selve drænet og afløbsinstallationer udføres af en autoriseret kloakmester.

Til gengæld kan du godt selv aftale med kloakmesteren, at du hjælper til med gravearbejdet eller sørger for at skaffe jorden bort, hvis du vil spare på udgifter til arbejdsløn.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Kræver det byggetilladelse at etablere omfangsdræn?

Om det kræver byggetilladelse at etablere omfangsdræn variere fra kommune til kommune. Nogle kommuner kræver en byggetilladelse, inden man går i gang med omfangsdrænet, mens andre blot kræver, at man anmelder arbejdet, når omfangsdrænet er udført.

Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse, om omfangsdrænet kræver byggetilladelse. Du vil kunne finde kontaktoplysninger til kommunens tekniske forvaltning på kommunens hjemmeside.

Hvad indeholder et tilbud på omfangsdræn som regel?

Når du indhenter tilbud på nyt omfangsdræn, er det vigtigt, at du beskriver præcist hvad opgaven omfatter. Det vil gøre det nemmere for kloakmesteren at afgive et retvisende bud, og det vil også gøre det nemmere for dig at sammenligne forskellige tilbud på et retvisende grundlag.

Nedenfor har vi udarbejdet en liste med opgaver, som en etablering af omfangsdræn som regel omfatter:

 • Opgravning af jord rundt om huset
 • Afvaskning og pudsning af fundament
 • Sværtning af sokkel
 • Etablering og montering af drænrør, sandfangsbrønd og pumpebrønd
 • Kobling af pumpebrønd til kloak
 • Filterelement såsom ærtesten omkring drænrørene
 • Efterisolering af kælderydervægge (det vil være et lovkrav også at efterisolere kælderydervægge i samme ombæring med omfangsdrænet, hvis dette er en rentabel energiforbedring jf. Bygningsreglementet)

Før kloakmesteren afgiver et endeligt tilbud, vil vedkommende som regel komme ud og foretage en forundersøgelse.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Sådan sparer du penge på etablering af omfangsdræn

At etablere omfangsdræn er bekendt en stor opgave, og løber typisk op i mange flere hundrede tusinde kroner. Derfor kan det være en god idé at afsøge alle muligheder for at spare penge på etableringen af omfangsdræn med den tilstrækkelige kvalitet af arbejdet.

Nedenfor finder du tre tips til at spare penge på etableringen af omfangsdræn:

1. Indhent tilbud på arbejdstimer fremfor totalentreprise

En af måderne hvorpå man kan spare flest penge på etablering af omfangsdræn er ved at indhente tilbud på arbejdstimer fra kloakmesteren fremfor totalentreprise. Det betyder, at du selv skal stå for indkøb af materialer såsom drænrør, sandfangsbrønd og pumpebrønd, og at du skal kende den korrekte størrelse på disse. Det betyder samtidig, at du kommer til at skulle lægge arbejde i styring af selve etableringen, og du kommer derfor til selv at skulle bruge mere tid på projektet.

Ikke desto mindre kan man spare mange tusinde kroner på kun at købe arbejdstimer fra kloakfirmaet fremfor totalentreprise. Kloakfirmaerne tager sig nemlig en forholdsvis høj avance for materialer, mens at du vil kunne få dem langt billigere, hvis du selv indkøber. Selv at stå for projektet er som udgangspunkt kun noget du bør gøre, hvis du har erfaring fra lignende tidligere opgaver, da du bør have kendskab til, hvilke nye materialer der skal købes.

2. Hjælp til med gravearbejdet

Man kan som regel aftale med kloakmesteren, at man selv hjælper til med gravearbejdet eller sørger for at bortskaffe jord. Det vil betyde færre udgifter til arbejdsløn.

3. Indhent flere tilbud

Hvis du indhenter flere tilbud på opgaven, vil du som regel kunne finde det bedste bud på etablering af omfangsdræn. Det vil desuden give et bedre forhandlingsgrundlag. Vi anbefaler, at du benytter dig af formularen øverst på denne side til 3byggetilbud, hvor du vil få tre forskellige og uafhængige tilbud på opgaven.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

God praksis for etablering af omfangsdræn

Etablering af omfangsdræn er en teknisk kompliceret opgave, da man ved forkert udgravning risikerer, at huset sætter sig eller styrter sammen i det pågældende udgravede område, hvilket kan forårsage store skader på huset. Tilsvarende er der en række tekniske forhold ift. valg af drænrør og om der skal vælges filter eller filtdug af hensyn til jordens sammensætning. Det gælder om at undgå, at drænrøret stopper til, så det ikke virker.

For udgravning til omfangsdrænet gælder følgende tommelfingerregler:

 • Ved udgravning bør man maksimalt udgrave i en meter bredde ad gangen. Graver man bredere risikerer man, at huset sætter sig eller styrter sammen i det pågældende område. 
 • Drænrøret skal være min. 30 cm under den konstruktion, som skal tørholdes. Der må dog ikke graves under fundamentets underkant, og det kan derfor være nødvendigt at understøbe soklen.

For selve omfangsdrænet gælder følgende tommelfingerregler:

 • Drænrør og rensebrønde bør lægges med det rette fald. Drænrøret “tapper” den omkringliggende jord for vand og fugt, mens rensebrøndene sørger for, at drænsystemet kan renses. 
 • Rensebrøndene placeres typisk i ledningens knækpunkter, hvorfra vandet ledes videre til kloaksystemet. Hvis der er niveauforskelle på grunden, eller huset har kælder, kan det ofte være nødvendigt at pumpe drænvandet op i kloaksystemet med en pumpebrønd. 

Hvad er processen for etablering af omfangsdræn?

Furesø Kloak & Beton har udarbejdet nedenstående video, som illustrerer, hvordan processen for etablering af omfangsdræn typisk ser ud:

Hvor lang tid tager det at etablere omfangsdræn?

Selve udgravningen og etableringen af omfangsdræn tager typisk 2-4 dage ved et almindeligt parcelhus. Det skyldes, at man kun udgraver en langside og et hjørne af gangen, for at undgå at huset bliver ustabilt.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Gives der håndværkerfradrag for etablering af omfangsdræn?

Ja, der gives håndværkerfradrag for etablering af omfangsdræn. Der gives håndværkerfradrag for følgende klimasikringer (kilde: Skat.dk):

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Håndværkerfradraget omfatter dog ikke kloakinspektion.

Husk, at håndværkerfradraget kun omfatter aflønning af arbejdstimer til kloakfirmaet og således ikke omfatter materialer. Indkøb af drænrør, sandfangsbrønd, pumpebrønd mv. får du altså ikke fradrag for.

Sådan søger du håndværkerfradrag for etablering af omfangsdræn

For at du kan få håndværkerfradrag for arbejdet skal du sikre dig, at fakturaen lever op til kravene. Først og fremmest er det vigtigt, at det på fakturaen er let at identificere leverandøren af arbejdet. Dernæst skal der på fakturaen være en skarp opdeling på fakturaen mellem arbejdsløn og materialer, da det kun er arbejdslønnen – og ikke materialer – der gives håndværkerfradrag for.

Fakturaen skal leve op til følgende krav:

 • Entydig angivelse af sælger/leverandør som leverer arbejde
 • CVR-nummer (firma) eller CPR-nummer (privatperson), skal anføres på fakturaen
 • En angivelse af det arbejde som er udført, samt pris
 • En skarp opdeling mellem udgifter til materialer og løn

Arbejdet skal være betalt senest i februar i året efter arbejdets udførsel. Det er desuden vigtigt, at arbejdsopgaven er klart defineret i fakturaen. Jo mere specifik du er her, desto mindre er risikoen for, at du ikke får fradrag.

Se eksempel på en faktura egnet til håndværkerfradrag nedenfor. Bemærk, at leverandør samt køber er tydeligt anført, samt at der er skarp opdeling mellem udgifter til løn og udgifter:

Faktura omfangsdræn

Husk at betale med bankoverførsel

Når du betaler for ydelsen, som du vil have fradrag for, er det vigtigt, at betalingen kan dokumenteres. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke betaler kontant. Betalingen skal nemlig kunne dokumenteres, og derfor skal du betale via bankoverførsel. Betaler du kontant, kan du nemlig ikke dokumentere, at transaktionen har fundet sted.

Sådan indberetter du håndværkerfradrag

 1. Gå ind på Skat.dk og log på med NemID.
 2. Ret årsopgørelsen og indberet håndværkerfradraget (i rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren, og følg vejledningen.
 4. Beløbet bliver automatisk overført til din årsopgørelse for 2020/2021 eller 2022.
Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Isolering af kælderydervægge ved etablering af omfangsdræn

Mange husejere som får etableret omfangsdræn vælger samtidig at få isoleret kælderydervæggene, når huset alligevel graves frit. Det er bedst at få isoleret kælderydervæggene med mineraluld, da det er mere diffusionsåbent og leder fugt i kældervæggene ud.

Der er to grunde til, at mange husejere vælger at få isoleret kælderydervæggene i samme ombæring: dels vil merudgiften til efterisolering være begrænset, da gravearbejdet allerede er udført; dels vil det i langt de fleste tilfælde være en rentabel energiforbedring, hvorfor det vil være et lovkrav jf. Bygningsreglementet.

Husk, at du ligesom for etableringen af omfangsdrænet også får håndværkerfradrag for efterisolering af kælderydervægge.

Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.