Faskine pris: Hvad koster en faskine inkl. etablering? 2022 tilbud

background Layer 1 Byggeopgaver

Faskine: Hvad koster en faskine inkl. etablering? Se priser og tilbud

Det regnfyldte danske vejr kan lægge et massivt pres på kloaksystemet. Til gengæld kan en faskine være med til at reducere presset på kloaksystemet ved at aflede noget af regnvandet fra bl.a. taget. Det er bl.a. en af årsagerne til, at det i mange kommuner er et lovkrav at etablere faskine. At få etableret en faskine kan dog være en kompliceret affære, fordi man skal kende til lovkrav og regler hertil.

Bestil 3 gratis tilbud på etablering af faskine

Generelle estimater for prisen på ny faskine, da den endelige pris afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for etableringen af faskine, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige kloakfirmaer på ny faskine. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Hvad er en faskine?

Faskine etablering

En faskine er kort sagt et slags vanddepot som enten kan være bygget af plastik eller med små sten, som er gode til at aflede vandet. Fra faskinen synker regnvandet stille og roligt ned i undergrunden uden om kloaksystemet.

Årsagen til, at det er nødvendigt at etablere en faskine fremfor blot at aflede regnvandet til haven med et løst regnvandsafløb, er, at faskinen langsomt kan lade regnvandet sive ned gennem jorden. Således undgår man oversvømmelser i haven, som kan føre til vandskader. I selve faskinen kan der enten være småsten, perforerede plastikrør eller lignende.

En faskine kan overordnet set etableres på to forskellige måder:

 • Man køber en færdig faskine, der består af en stor beholder fyldt med performerede plastrør eller småsten, som du graver ned i jorden.
 • Du kan selv etablere faskinen ved at grave en rende i jorden. Renden fyldes med lecasten eller småsten, og ovenpå lægges et geotekstil.

Som tommelfingerregel skal faskinen dækkes med minimum 0.3-0,4 meter jord.

Udover selve faskinen skal der også etableres:

 • Et omfangsdræn, hvis det ikke allerede eksisterer, som leder vand omkring huset hen til faskinen.
 • En sandfangsbrønd som forhindrer blade, skidt, sand og jord i at stoppe faskinen til.
Fra venstre: drænrør, sandfangsbrønd, pumpebrønd og kloak.

Hvornår er faskine en god idé?

Det kan være en god idé at etablere faskine, når:

 • Man flere gange oplever vandskade forårsaget af underdementionerede kloakrør som ikke kan lede vandet hurtigt nok væk ved skybrud.
 • Man bor i et område, hvor at det er dyrt at få koblet tagrenden til kloaksystemet – dette kan bl.a. skyldes, at afstanden fra sandfangsbrønd til kloaksystemet er for lang, fx i sommerhusområder
 • Du lige har bygget ny tilbygning til huset, carport eller garage. Her kan det være dyrt at koble regnvandet til kloakken, hvorfor en faskine ofte vil være den mest økonomiske løsning.
 • Grundvandsspejlet ikke ligger højt nok.
 • Din kommune kræver, at der seperatkloakeres. Her kan det være dyrt at etablere kloak til både spildevand og regnvand, hvorfor en faskine ofte vil være den mest økonomiske løsning.

Fordele og ulemper ved en faskine

En faskine er ikke altid den bedste løsning, hvilket kommer til udtryk ved fordelene og ulemperne ved en faskine.

Fordele:

 • En faskine er en nem og relativt billig måde at få ledt regnvand bort på. Det gælder især i områder, hvor det er besværligt og dyrt at slutte drænrøret eller tagrenderne til eksisterende kloak.
 • En faskine aflaster kloaksystemet og rensningsanlægget.
 • En faskine er miljøvenlig, fordi den bidrager til at gøre grundvandet renere på grund af de ekstra mængder regnvand, som ledes til grundvandet.

Ulemper:

 • En faskine kræver jævnligt tilsyn og vedligeholdelse.
 • Hvis faskinen ikke etableres korrekt og/eller hvis faskinen er underdimensioneret ift. vandmængden, kan det føre til alvorlige vandskader. Sørg derfor for at vælge et velrenommeret kloakfirma, som har erfaringer fra lignende opgaver.

Prisen på etablering af faskine – hvor meget koster det?

Ifølge brancheforeningen Danske Kloakmestre kostede det ca. 16.000 kroner at få etableret en faskine i 2011. Prisen hertil er imidlertid steget en smule som resultat af inflation mv., ligesom prisen afhænger af flere faktorer (se efterfølgende afsnit).

Prisen for en faskine inkl. arbejdstimer til etablering ligger i dag omkring 10.000-30.000 DKK. Prisen vil afhænge af faktorer beskrevet i efterfølgende afsnit.

For at få det mest retvisende billede af, hvor meget det vil koste at få etableret en faskine, anbefaler vi, at du udfylder formularen til 3byggetilbud øverst på siden. Det er uforpligtende og gratis.

Hvad afhænger prisen på en faskine af?

Den endelige pris for etableringen af faskine vil bl.a. afhænge af følgende:

 • Størrelse på faskine og sandfangsbrønd: størrelsen af faskine og sandfangsbrønd vil afhænge af, hvor meget vand faskinen og sandfangsbrønden skal kunne håndtere. En større faskine og sandfangsbrønd vil typisk være forbundet med mere gravearbejde, hvorfor prisen også vil være højere.
 • Eget arbejde: man vil typisk kunne lave en aftale med kloakmesteren om selv at hjælpe til med fx gravearbejdet til gengæld for en lavere pris.
 • Omfang af gravearbejde: omfanget af gravearbejdet for at etablere faskine og sandfangsbrønd vil have betydning for den endelige pris, fordi det er forbundet med flere arbejdstimer.
 • Landsdel: da timeprisen for kloakmestre svinger fra landsdel til landsdel, vil det også have indflydelse på den endelige pris.

Visse kommuner tilbyder delvis refusion ved etablering af faskine

Vær opmærksom på, at mange kommuner tilbyder ofte at refundere de udgifter, der måtte være i forbindelse med etableringen af en faskine, da den er med til at aflaste kommunes kloaksystem. Kontakt din kommunes tekniske forvaltning for at finde ud af, om din kommune tilbyder refusion eller delvis refusion.

Kan man selv etablere faskine?

Man kan spare mange penge på selv at etablere faskine. En færdiglavet faskine fra nettet koster typisk kun et par hundrede kroner, mens det typisk koster minimum 15.000 kroner at få etableret af en professionel. Det kan være fristende selv at etablere faskine. Og man kan sagtens selv etablere faskine, så længe man har en tilladelse fra kommunen til at kunne nedsive tagvand.

Imidlertid advarer Parcelhusejernes Landsforening direkte mod selv at etablere faskine, for hvis der sker fejl i arbejdet, risikerer man store skader på sit hus, og forsikringsselskaberne dækker ikke.

Hvis du selv vælger at etablere faskinen, skal du underrette kommunen, før du etablerer faskinen. Du skal på en situationsplan desuden angive, hvor faskinen er placeret. Hvis du bygger til, og i den forbindelse vil lede regnvandet fra det nye tag til en faskine, skal tegninger og beskrivelse af faskinen indgå i materialet til kommunen, når du søger om byggetilladelse.

Må man selv etablere en faskine

Love og regler for etablering af faskine

Der er en række love og regler for etablering af faskine, og reglerne er anerledes fra kommune til kommune. Det anbefales derfor, at man opsøger egen kommune eller læser reglerne på kommunens egen hjemmeside. Generelle love og regler er:

 • Faskinen skal være placeret på egen grund.
 • Der må kun ledes regnvand til faskinen – dvs. ikke spildevand. Det er blandt andet derfor, tegninger og beskrivelse af faskinen skal sendes til kommunen.
 • Faskinen skal have tilstrækkelig størrelse efter de specifikke krav, som fremgår herunder. Man skal derfor gøre rede for kommunen, hvorvidt faskinen er stor nok til at kunne aflede den mængde vand, som der eventuelt måtte blive tilført faskinen.
 • Faskinen skal placeres, så den overholder afstandskravene. Kravene angiver, hvor langt faskinen skal placeres fra bl.a. drikkevandsboringer, vandløb og bygninger.

Se skemaet herunder:

Lovgivningsmæssigt kravVejledende krav i henhold til SBI-anvisning185 eller DS440Vejledende afstandskrav ved minimal risiko
Drikkevandsboring25 meterIntetIntet
Vandløb, søer, hav25 meterIntetIntet
Beboelseshus med/uden kælderIntet5 meter2 meter
Hus uden beboelse men med kælderIntet2 meter2 meter
Hus uden beboelse uden kælderIntet2 meter1 meter
SkelIntet2 meter0,5-1 meter

Vedligeholdelse af faskinen

En faskine kræver ikke meget vedligeholdelse såfremt den er etableret korrekt og vedligeholdes med rettidig omhu. For vedligeholdelsen gælder, at:

 • Tagflader og tagrender skal holdes rene for blade og skidt, så skidtet ikke føres med vandet til faskinen. Brug eventuelt et tagrendenet for at undgå blade i tagrenden.
 • Faskinens sandfang skal tømmes for blade og snavs ca. en gang om året.
 • Nedløbsrøret og sandfangsbrønden skal tilses ca. en gang om året, hvor man sikres, at sandfanget ikke er tilstoppet eller har revner.
 • Optager faskinen overfladevand fra fx en terrasse eller andre befæstede arealer, skal disse holdes rene og fri for blade og andet skidt.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.