Sætningsskader & -revner: Se priser og ekspertråd til reparation

background Layer 1 Renovering

Sætningsskader & -revner: Se priser og ekspertråd til reparation

Uanset om der er opstået revner i sokkel, facade eller indvendige vægge, er sætningsskader en ubehagelig overraskelse for de fleste husejere. En sætningsskade i eller på huset kan være alt mellem et harmløst resultat af at der er opnået balance mellem husets vægt og jorden under huset, eller en mere alvorlig sætningsskade som resultat af, at husets fundament ikke er i orden.

Uanset årsagen til sætningsskaden er det vigtigt, at revnerne bliver udbedres hurtigst muligt, da revnerne kan føre til dyre og omfattende fugtskader.

Modtag 3 tilbud på undersøgelse af sætningsrevne

Udfyld formularen, og modtag tre tilbud på undersøgelse af sætningsrevnen fra vores samarbejdspartner 3byggetilbud. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

Sætningsrevnernes alvor afhænger af typen

Uanset om sætningsskaden opstår indenfor eller udendørs, i sokkel eller i facade, er det vigtigt at få undersøgt, hvilken slags sætningsskade der er tale om. Her skelner man typisk mellem sætningsrevner, som udvikler sig, og sætningsrevner, der ikke udvikler sig:

 • Hvis revnerne udvikler sig, tyder det på, at der er tale om en igangværende sætning. At revnerne udvikler sig kan manifestere sig ved, at revnerne bliver bredere eller længere. Jo hurtigere de udvikler sig, jo værre er problemet. Igangværende sætninger skal stoppes så hurtigt som muligt, så skaderne begrænses mest muligt.
 • Hvis revnerne ikke udvikler sig, kan man tage det mere med ro og få udbedret revnerne ved lejlighed. Disse typer revner er typisk mindre alvorlige, men man bør stadig få dem undersøgt.

Ligegyldigt hvilken type sætningsrevne der er tale om, anbefaler vi at få en professionel bygherrerådgiver eller byggesagkyndig til at se på opgaven, da det som almen boligejer kan være svært at afgøre revnernes alvor.

Hvad koster udbedring af sætningsskader?

Prisen på reparation og udbedring af sætningsskader afhænger i høj grad af typen af sætningsskade. Hvis der er tale om en stabil sætning som resultat af at der er opnået en balance mellem husets vægt og jorden under huset eller at der har været en lang tør sommer, vil problemet typisk ikke være underliggende. Her vil der være tale om en såkaldt overfladisk revne og her kan man typisk nøjes med spartling og eftermaling af revnen.

Er der derimod tale om en mere alvorlig sætningsskade som resultat af et ustabilt fundament, vil arbejdet være langt mere omfattende og typisk kræve en stabilisering af fundamentet.

Før du indhenter tilbud på reparation af sætningsrevner er det nødvendigt at undersøge, om revnen er overfladisk eller skyldes en sætningsskade. En sådan undersøgelse udføres af bygherrerådgiver / byggesagkyndig og koster typisk mellem 1.000-1.500 DKK alt inklusive. Vi anbefaler, at du benytter formularen øverst på siden og indhenter tilbud på en byggesagkyndig, som kan undersøge typen af sætningsrevne.

Du kan se nedenstående priseksempler for at illustrere de store prisforskelle der er i udbedring af sætningsskader afhængigt af typen af sætningsskade:

Priseksempel 1: Reparation af overfladisk revne

Husets sokkel har fået en overfladisk revne, ligesom der er opstået få revner i den indvendige væg. De overfladiske revner skyldes enten en stabil sætning som resultat af at der er opnået en balance mellem husets vægt og jorden under huset eller at der har været en lang tør sommer. Ingen af revnerne udvikler sig eller udvikler sig i et meget langsomt tempo. Bygherrerådgiver har været ude og undersøge revnen.

 • Samlet pris for pletspartling, pudsning og maling af revner i sokkel og væg: maks. 3.000 DKK alt inklusive

Priseksempel 1: Stabilisering af fundament samt reparation af sætningsskader

En bygherrerådgiver / byggesagkyndig har vurderet sætningsrevnerne og vurderet, at det skyldes et ustabilt fundament. Dertil skal udføres en sætningsundersøgelse, stabilisering af fundamentet samt reparation and sætningsrevnerne.

 • Sætningsundersøgelse af fundament og underliggende jord: ca. 5.000 DKK
 • Efterfundering omkring et sætningsskadet hjørne: ca. 70.000-80.000 DKK alt inklusive
 • Samlet pris for pletspartling, pudsning og maling af revner i sokkel og væg: maks. 3.000 DKK alt inklusive
 • Samlet pris: ca. 78.000-88.000 DKK

Hvad skyldes sætningsskader?

Sætningsrevner og sætningsskader har som regel sin oprindelse fra da huset blev opført. De fleste revner opstår, fordi jorden under huset skrider eller falder sammen, så fundamentet rykker sig.

Sætningsrevner behøver ikke nødvendigvis ikke være grund til bekymring, idet mange huse – især nyopførte – får sætningsrevner som resultat af at der er opnået en balance mellem husets vægt og jorden under huset. Denne balance kan opstå efter en vis årrække og ses typisk ved ældre ejendomme. Størsteparten af alle sætninger foregår i løbet af bygningens først 10 leveår, hvorefter resten vil komme senere hen og være aftagende år for år.

Omvendt kan sætningsrevner også være forårsaget af mere alvorlige forhold, f.eks. problemer med fundamentet eller jordbundsforholdene da huset blev opført.

Sætningsrevner der udvikler sig

Hvis sætningsrevnerne udvikler sig kan det være en skade, som er alvorlig og hastende at få undersøgt. Sætningsskader som udvikler sig kan bl.a. skyldes:

 • At jorden under huset synker som følge af, at husets vægt overstiger jordens bæreevne.
 • At der er sket grundvandssænkning. Grundvandssænkning kan medføre, at de tidligere vandfyldte jordlag synker. 
 • Rystelser i nabolaget som følge af større bygningsarbejder, pælefundering eller tung trafik.

Sætningsrevner der ikke udvikler sig

Sætningsrevner der ikke udvikler sig er sjældnere alvorlige end sætningsrevner som udvikler sig. Sætningsrevner der ikke udvikler sig kan bl.a. skyldes:

 • At der er opnået en balance mellem husets vægt og jorden under huset. Denne balance kan opstå efter en vis årrække og ses typisk ved ældre ejendomme.
 • At fundamentet er forstærket, og huset som følge heraf nu står fast.
 • En utæt kloak, der underminerer jorden under fundamentet.
 • Udtørring af jorden under huset, f.eks. efter en lang tør sommer. Dette var særligt udtalt i sommeren 2018, hvor mange huse fik sætningsrevner, som Bolius har beskrevet.

I udgangspunktet vil en sætningsrevne, som skyldes dårlige jordbundsforhold, aldrig ophøre, men med tiden vil tilvæksten aftage. Størsteparten af alle sætninger foregår i løbet af bygningens først 10 leveår, hvorefter resten vil komme senere hen og være aftagende år for år.

Det er ikke unormalt, at huse der er mere end 100 år gamle ”har sat sig”, hvorved risikoen for, at revnerne vil udvikle sig til et reelt problem, er næsten lig nul.

Hvordan reparereres og udbedres sætningsskader?

Hvordan sætningsskader repareres og udbedres afhænger i høj grad af typen af sætningsskaden og særligt hvorvidt det er en sætningsskade som resultat af en stabil sætning, eller om det er et problem under udvikling.

Uanset typen af sætningsskade er det altid en god idé at få en vurdering af en fagekspert – f.eks. en bygherrerådgiver – til at vurdere skadens omfang og hvordan sætningsskaden udbedres.

Konsekvenserne af et overset eller forkert behandlet sætningsproblem kan blive dyrt. Vær derfor meget opmærksom på eventuelle sætningsrevner og sørg for at få fastlagt, om der er tale om en stabil sætning, eller om det er et problem under udvikling. Her er det især vigtigt at kigge på sætningens udvikling over tid for at vurdere problemets omfang.

Der er set eksempler på, at huse har været så medtagede, at den eneste rationelle løsning har været at rive dem ned, men får du stoppet revnedannelsen i tide, er det muligt at gøre noget ved dem.

Dækker husforsikringen sætningsskader?

Sætningsskader er som beskrevet meget afhængige af jordbundsforhold, hvorfor det for forsikringsselskabet er svært at vurdere skaden. Derfor er sætningsskader som regel ikke omfattet husforsikringen. Sætningsskader er dog dækket, hvis de er en følgeskade af en anden dækningsberettiget skade som f.eks. en rørskade under huset, som underminerer fundamentet.

Vi anbefaler, at du kontakter dit forsikringsselskab, hvis dit hus har fået en sætningsskade, og du er i tvivl om forsikringsselskabet dækker udbedringen af denne skade.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.