Hvad koster en arkitekt? Timepriser & beregner for 2023

background Layer 1 Rådgivning

Hvad koster en arkitekt? Timepriser, beregner og eksempler for 2023

Ved større renoveringer eller byggeprojekter bør man næsten altid have en arkitekt ved sin side for at sikre, at projektet forløber gnidningsfrit og at det endelige resultat er tilfredsstillende. En arkitekt kendes også som bygherrerådgiver, idet arkitekter ofte også varetager rådgivning udover udarbejdelse af arkitekttegninger såsom at sikre at byggeriet forløber lovligt samt at tjekke håndværkernes arbejde.

Hvad koster en arkitekt, og hvordan afregnes ydelsen?

Prisen på en arkitekt afhænger af en række faktorer, og derfor vil det også variere fra opgave til opgave. Prisen kommer bl.a. an på, hvilket arkitektfirma du vælger, hvad du skal bruge arkitektens hjælp til og hvilke dele af byggeprocessen arkitekten skal bistå med.

Arkitektfirmaer kan vælge at afregne på to måder: med en fast timepris eller med en procentdel af den samlede byggesum. De fleste arkitekter tilbyder et såkaldt idémøde. På idémødet kan arkitekten bl.a. få indblik i dine ønsker og behov, vurdere de arkitektoniske muligheder i din bolig og komme med nye, inspirerende idéer.

1. Fast timepris

Tager arkitektfirmaet en fast timepris, skal du forvente at betale mellem 1.000-1.300 DKK inkl. moms i timen. Dertil kan du så beregne den endelige pris baseret på det samlede antal timer, du forventer, arkitekten skal bruge. Fast timepris benyttes ofte, hvis arkitekten kun bistår med dele af byggeprocessen såsom de indledende tegninger mv.

2. Procentdel af samlet byggesum

Hvis arkitektfirmaet vælger at fakturere med en procentdel af den endelige byggepris, vil den procentuelle afregning typisk se ud som følger:

 • Opførelse af nyt hus hvor arkitekten er med fra start til slut: 10-15 procent af den samlede byggesum. Her bistår arkitekten med alle dele af byggeprocessen: den indledende arkitektrådgivning, skitseprojekt, myndighedsbehandling (udarbejdelse af byggetilladelser mv.), tilsyn med håndværkeres udførte arbejde samt afleveringsforretning.
 • Kun det arkitekttegnede skitseprojekt til nyt hus: 5-6 procent af den samlede byggesum. Her står arkitekten kun for tegning af skitseprojektet og ingen andre af de øvrige dele.
 • Kun myndighedsbehandling og projektering af udbuds- og byggetegninger: 4-5 procent af byggesummen.
 • Kun myndighedsbehandling (byggetilladelser mv.): 1-3 procent af byggesummen.

Du kan prøve vores prisberegner nedenfor:

Priseksempler for arkitektopgaver

For at få et bedre overblik over prisen for arkitekten, finder du nedenfor priseksempler for forskellige arkitektopgaver:

Priseksempel 1: arkitekt bistår i hele processen ved opførelse af nyt hus

 • Nyt helårshus på 150 m2 med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 15.000 DKK inkl. moms.
 • Arkitekten bistår i hele processen: den indledende arkitektrådgivning, skitseprojekt, myndighedsbehandling (udarbejdelse af byggetilladelser mv.), tilsyn med håndværkeres udførte arbejde samt afleveringsforretning.
 • Udgifter til arkitekten udgør 11 pct. af den samlede byggesum
 • Samlet byggesum: 2.250.000 DKK inkl. moms
 • Udgift til arkitekt: 247.500 DKK inkl. moms
 • Antal fakturerede arkitekttimer: 206 timer

Priseksempel 2: arkitekt bistår i hele processen ved opførelse af nyt sommerhus

 • Nyt sommerhus på 90 m2 med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 12.000 DKK inkl. moms.
 • Arkitekten bistår i hele processen: den indledende arkitektrådgivning, skitseprojekt, myndighedsbehandling (udarbejdelse af byggetilladelser mv.), tilsyn med håndværkeres udførte arbejde samt afleveringsforretning.
 • Udgifter til arkitekten udgør 11 pct. af den samlede byggesum
 • Samlet byggesum: 1.080.000 DKK inkl. moms
 • Udgift til arkitekt: 118.800 DKK inkl. moms
 • Antal fakturerede arkitekttimer: 100 timer

Priseksempel 3: arkitekt bistår med indledende arkitektrådgivning, skitseudarbejdelse samt myndighedsbehandling til tilbygning

 • Ny tilbygning på 20 m2 med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 12.000 DKK inkl. moms.
 • Arkitekten bistår med indledende arkitektrådgivning, skitseudarbejdelse af tilbygningen samt myndighedsbehandling (indhentning af dokumentation og udarbejdelse af byggeansøgning og byggetilladelse)
 • Udgifter til arkitekten udgør 9 pct. af den samlede byggesum
 • Samlet byggesum: 240.000 DKK inkl. moms
 • Udgift til arkitekt: 21.600 DKK inkl. moms
 • Antal fakturerede arkitekttimer: 18 timer

Hvad afhænger prisen af?

Den endelige pris på en arkitekt vil afhænge af en række faktorer, herunder:

Byggeprojektets omfang

Som tidligere beskrevet vælger arkitektfirmaer enten at afregne som en procentdel af den samlede byggesum eller med en fast timepris. Hvis arkitekten afregner med førstnævnte metode, vil udgiften til arkitekten i sagens natur være højere jo større byggesummen er. Uanset om arkitekten afregner med fast timepris eller som en procentdel af den samlede byggesum, bør du budgettere med en større udgift til arkitekten, da større projekter vil medføre mere arbejde for arkitekten.

Andelen af udgiften til arkitekten vil være mindre jo større projektet er

Udgiften til arkitekten vil udgøre en mindre procentvis andel af den samlede byggesum, jo større projektet er. Derfor bør du regne med, at udgiften til arkitekten vil variere mellem 10-15 pct., hvor 10 pct. typisk vil gælde større projekter mens 15 pct. gælder mindre projekter.

Hvor meget arkitekten involveres

Ved nogle byggeopgaver kan man vælge kun at involvere arkitekten i visse dele af projektet. For eksempel kan man ved opførelse af tilbygning med fordel kun hyre arkitekten til den indledende arkitektrådgivning, skitseudarbejdelse af tilbygningen samt myndighedsbehandling (indhentning af dokumentation og udarbejdelse af byggeansøgning og byggetilladelse) for derved at reducere udgifter til arkitekten. Omvendt betyder det dog, at du selv skal stå for projektstyring og koordinering (kontrahering) med håndværkere samt kontrol af fuldført arbejde.

Ved nybyg af helårshus eller sommerhus vil det typisk være en fordel at involvere arkitekten i alle faser af byggeriet for at undgå fejl og mangler, hvilket dog også vil medføre en større udgift til arkitekten.

Sådan vælger du den rigtige arkitekt

En dygtig og velegnet arkitekt kan være afgørende for byggeprojektet, og om du i sidste ende er tilfreds med resultatet. Derfor er det vigtigt, at man vælger den rigtige arkitekt, som du finder råd til nedenfor:

Mød arkitekten til et indledende møde

Det er altid en god idé at møde arkitekten til et indledende møde. Ved mødet kan arkitekten forstå jeres ønsker og behov, vurdere de arkitektoniske og lovgivningsmæssige muligheder i din bolig og selv komme med forslag. På den måde får I mulighed for at se hinanden an og se, om der er et match mellem dine ønsker og arkitektens smag og stil.

Et indledende idémøde koster typisk 0-5.000 DKK inkl. moms og varer typisk 1-3 timer. Pengene er dog givet godt ud, idet du på den måde kan se arkitekten an og høre om, hvad der er muligt rent byggeteknisk.

Vælg en arkitekt med erfaring fra lignende projekter

Skal du have opført et helt nyt sommerhus? Så vælg en arkitekt, som har tegnet nye sommerhuse før. Skal du have lavet en tilbygning til dit hus? Så vælg en arkitekt, der har erfaring med at opføre tilbygninger. Det er bedre at vælge en arkitekt, som har specialiseret sig indenfor – og har masser erfaring fra – byggeopgaver, som du søger hjælp til.

Derfor kan det være en god idé at skimme arkitektens hjemmeside eller portefølje igennem for at se, om arkitektens erfaringer matcher det, som du skal have lavet.

Smag og stil

Arkitekter kan sagtens se ud over egen stil, men det er altid en god idé at vælge en arkitekt, som har samme smag som jer. Se derfor gerne arkitektens portefølje igennem og se, om jeres smag matcher.

Arkitekt udarbejder idéudkast

Hvilke ydelser tilbyder en arkitekt?

De fleste arkitektfirmaer tilbyder også bygherrerådgivning, ligesom de fleste arkitekter har kompetencer indenfor bygherrerådgivning.

Hvilke opgaver en arkitekt varierer fra opgave til opgave og i hvilket omfang du ønsker at inddrage ydelser indenfor bygherrerådgivning. Typiske opgaver som en arkitekt/bygherrerådgiver kan varetage er:

Udarbejdelse af skitseprojekt (idéudkast)

I et skitseforslag kan arkitekten tegne idéerne ned, så du kan se, hvordan det vil se ud, hvad det vil koste, hvor lang tid byggeprojektet vil tage, og om der er brug for yderligere undersøgelser, f.eks. af jordbundsforhold, inden byggeriet påbegyndes. Du kan dog hverken søge byggetilladelse eller bygge efter et skitseforslag. Udarbejdelse af skitseprojekt koster typisk 5-6 procent af den samlede byggesum. Prisen vil dog stige, hvis byggeriet er særligt komplekst, som f.eks. ved en helt nybygget murermestervilla.

Økonomistyring

Større byggeprojekter såsom tilbygninger eller nye bygninger medfører typisk betydelige udgifter til byggematerialer, lønning af håndværkere, betaling af leverandører mv. Pengene bliver hurtigt brugt, og det kan som privat boligejer uden erfaring fra lignende projekter være svært at holde overblikket over budgettet.

Arkitekten/bygherrerådgiveren kan hjælpe dig med at holde styr på økonomien i forbindelse med byggeprojektet. Han eller hun ved, hvor meget det koster at bygge, hvornår håndværkerne skal have deres penge, hvad materialer bør koste mv. Det er derfor også en god måde for dig at sikre dig, at du ikke bliver snydt, eller at økonomien i forbindelse med byggeriet løber løbsk. På den måde kan bygherrerådgiveren altså også være med til at spare dig for nogle penge.

Derudover kan bygherrerådgiveren også hjælpe med at synliggøre den reelle pris i et afgivet tilbud fra en entreprenør. Boligejeren kan ofte ende med uventede udgifter, fordi udgifterne ikke har været synlige i tilbuddet fra entreprenøren, men indgår som en del af kontrakten. Men det er boligejeren (bygherrens) eget ansvar at læse kontrakterne igennem, og derved være vidende om de ekstra udgifter der kan komme.

Projektstyring

Der er ofte mange parter involverede i forbindelse med et større byggeprojekt. Det omfatter bl.a. entreprenørfirmaet, selvstændige malere, tømrer, VVS-installatører, elektrikere samt andre leverandører – og så selvfølgelig den private boligejer selv.

Det kan kræve meget koordinering og planlægning, at få hele projektet til at gå op i en højere enhed. Koordinering og planlægning, som man ofte er bedre tjent med at lade professionelle om. Uhensigtsmæssig planlægning kan nemlig føre til, at dele af byggeprojektet forsinkes, hvilket kan medføre dyre ekstraomkostninger. Forsinkelser kan eksempelvis betyde, at håndværkere som timeafregnes til en bestemt tidsperiode ikke kan komme i gang med arbejdet, fordi byggematerialer ikke er nået frem til tiden. Håndværkerne skal stadig have deres løn, men de kan ikke udføre noget arbejde.

Med en arkitekt/bygherrerådgiver ved sin side kan man undgå dyre forsinkelser ved at lade den professionelle om at håndtere planlægning og koordinering med alle involverede parter. På den måde kan en bygherrerådgiver hurtigt tjene sig selv hjem.

Hjælp til godkendelse af byggetilladelse og overholdelse af gældende regler

Ved tilbygninger, nye bygninger og lignende byggeopgaver er der en række regelsæt og bestemmelser, som man bør holde sig for øje: Bygningsreglementet, lokalplaner, servitutter tinglyst ejendommen mm. Dertil skal man også indhente byggetilladelse fra kommunen, hvis byggeopgaven kræver det.

Hvis man ikke har efterfulgt gældende regelsæt og bestemmelser i forbindelse med byggeopgaven, kan det i værste tilfælde betyde, at byggeriet vurderes ulovligt, som kan nødvendiggøre dyre ændringer eller direkte fjernelser af byggeriet.

Det er alle mange ting som man som privat boligejer bør holde sig for øje. Hvis ikke man har erfaring fra tidligere byggeopgaver, kan det være uoverskueligt at orientere sig, og om hvorvidt man følger alle gældende regelsæt og bestemmelser. Her kan en bygherrerådgiver være meget værdifuld, fordi vedkommende dagligt arbejder med overholdelse af alle bestemmelser ved byggeopgaver.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.