Sådan tester du nemt og sikkert for skimmelsvamp [4 metoder]

background Layer 1 Rådgivning

Skimmelsvamp test: 4 metoder til at teste for skimmelsvamp

Skimmelsvamp i boligen kan have alvorlige konsekvenser for dit helbred og resten af boligens tilstand. Derfor er det vigtigt, at du tester, så snart du har mistanke om skimmelsvamp i din bolig. De umiddelbare symptomer på skimmelsvamp i boligen er irritation i øjne og næse.

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige testmetoder for skimmelsvamp.

Hvordan tester man for skimmelsvamp i boligen?

Teknologisk Institut anbefaler følgende fire metoder til at teste for skimmelsvamp i boligen:

Du kan også få et overblik over alle testformer i afsnittet her. Man kombinerer typisk to af testene for at validere resultatet fra den første prøve.

Bemærk: at teste for skimmelsvamp kræver byggeteknisk erfaring og viden. Det er sjældent en god idé selv at teste for skimmelsvamp, da det kan give misvisende resultater. Overvej derfor at overlade undersøgelse og udbedring til profesionelle, som med en helhedsvurdering kan afgøre den bedste fremgangsmåde for undersøgelsen.

En skimmelsvampsundersøgelse koster typisk 2.200 kr. inkl. moms for den første time. Det vil som regel være tilstrækkelig tid, men efterfølgende skal du regne med 1.100 kr. inkl. moms per ekstra time. Vi anbefaler, at du får 3 gratis og uforpligtende tilbud gennem vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk her.

Test for skimmelsvamp med aftryksplader

Måling med aftryksplade kan bruges til at bestemme hvilke arter af skimmelsvamp der gror, samt i hvor voldsom vækst skimmelsvampen er i. Test med aftryksplade anvendes bl.a. i sager om forsikring og erstatning og er den foretrukne metode hos de professionelle.

LÆS OGSÅ: Fjernelse af skimmelsvamp

Med en aftryksplade presser man en plade med et klæbende materiale mod den overflade, hvor man har mistanke om skimmelsvamp. Aftrykspladen indeholder V8-agar tilsat antibiotika, som giver svampen gode vækstbetingelser.

Udover overfladen med mistanke om skimmelsvamp foretages der også en kontrol på en overflade, hvor man ikke tror, der er skimmelsvamp. Aftrykspladerne sendes til et laboratorium, hvor de dyrkes i ca. 5 dage.

På baggrund af analyseresultater opgøres hhv. antal kolonier, antallet af de typiske bygningsrelaterede ”vandskadesvampe” og antallet af de “særligt biologisk aktive skimmelsvampe”.

Fordele ved aftryksplader

 • Det er muligt at bestemme både typen af skimmelsvampe samt i hvor voldsom vækst skimmelsvampen er i.
 • De fleste typer skimmelsvampe bliver fundet.
 • God til at bestemme, om skimmelsvampene er væk efter en renovering.
 • Ideel i forsikrings- og erstatningssager hvor det skal fastslås, om forsikringen skal dække fjernelse og udbedring af skimmelsvampen.

Ulemper ved aftryksplader

 • Det tager 4-6 dage at få resultatet.
 • Det kræver et laboratorium og eksperter for at bestemme skimmelsvampene.
 • Aftryksplader vil ikke altid kunne fastslå skimmelangreb, som ikke er synlige for det blotte øje. Hvis skimmelsvampen f.eks. sidder i den skjulte konstruktion, er der risiko for, at aftrykspladen giver falsk negativ.
Housetest Prøvetagning
Få 3 gratis tilbud på test for skimmelsvamp

Test for skimmelsvamp kræver byggeteknisk erfaring og viden – både hvad angår hvilken test, der er optimal, og hvordan testen udføres korrekt.

Ønsker du tre gratis og uforpligtende tilbud på test og undersøgelse for skimmelsvamp, anbefaler vi derfor, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer, som specialiserer sig i skimmelsvamp. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

 • Hurtigt svar og fast tilbud i hele Danmark
 • Gratis og 100% uforpligtende

Pris på test med aftryksplader

Det koster typisk 800-1.000 kr. inkl. moms at få foretaget en undersøgelse for skimmelsvamp med aftryksplader.

Mycometer-test

Du kan selv teste for skimmelsvamp med en Mycometer-test med vatpind, og metoden anvendes typisk som en forundersøgelse for skimmelsvamp eller efter fjernelse og udbedring af skimmelsvamp.

I analysen påvises forekomsten af et enzym, der findes i alle svampearter, og der gives et tal, der kan bruges til at vurdere mængden af skimmelsvamp. Metoden kan derfor ikke bruges til at artsbestemme skimmelsvampen.

Fordele ved mycometer-test

 • Svar inden for få timer og typisk den billigste måde at teste for skimmelsvamp.
 • Du kan selv tage prøven og lave testen, eller du kan sende prøven til et laboratorium.
 • Velegnet til at registrere, om skimmelsvampen blevet fjernet efter en renovering, som den skulle.
 • Også velegnet som forundersøgelse hvor der i første omgang blot skal fastslås, om der er forekomster af skimmelsvampesporer i hjemmet.

Ulemper ved mycometer-test

 • Det er ikke muligt at bestemme, hvilken type skimmelsvamp der er tale om, ligesom graden af vækst heller ikke kan fastslås med mycometer-test.
 • Giver ofte middel udslag, hvis der tidligere har været skimmelsvamp, da de enzymer, som den registrerer, ikke er helt væk, selvom skimmelsvampen er væk.
 • Kan give misvisende resultater – derfor anbefales det, at mycometer-testen kombineres med andre test, og at der foretages kontrolprøve.

Pris på mycometer-test

Det koster typisk 600-800 kr. inkl. moms for en mycometer-test, som man selv udfører.

Undersøgelse af skimmelsvamp med luftmåling

Luftmåling for skimmelsvamp med mycometer-air er en anden god undersøgelsesmetode for skimmelsvamp. Det skyldes, at det netop er skimmelsvampesporerne som er i luften, der er sundhedsskadelig. Aftryksplader og mycometer-test er ikke retvisende, hvis skimmelsvampen ikke kan ses med det blotte øje eller hvis overfladen man tester ikke indeholder skimmelsvamp.

Netop af den grund er luftmåling den eneste metode, som lever op til indeklimastandard DS3033. Luftmålingen udføres af en certificeret tekniker ved en kontrolleret luftmåling, som efterfølgende analyseres på et laboratorie.

Ligesom ved alle andre testmetoder til skimmelsvamp bør luftmåling dog kombineres med andre testmetoder. Dertil bør luftmålingen udføres både inde i boligen og udenfor. Skimmelsvampsporer forekommer nemlig naturligt i luften store dele af året.

Fordele ved luftmåling

 • Kan bruges til at bestemme arten af skimmelsvamp.
 • Kan bruges efter en renovering af boligen for at se, om skimmelsvampene er forsvundet.
 • Er som den eneste metode godkendt til indeklimastandard DS3033.

Ulemper ved luftmåling

 • Luftmåling bør aldrig være den eneste målemetode, da den er meget afhængig af luftens indhold af skimmelsvampe.
 • Kan ikke altid registrere skjulte skimmelsvampe i boligen, som gror inde i konstruktioner.
 • Viser ikke, hvor i boligen skimmelsvampene gror – blot om der er forekomst af skimmelsvamp samt hvilken art af skimmelsvamp, der er tale om.
 • Det tager 4-6 dage at få resultatet og luftmåling er typisk en smule dyrere en andre målemetoder.

Pris på luftmåling

Det koster typisk 2.000-3.000 kr. inkl. moms at få udført en luftmåling for skimmelsvamp. Prisen inkluderer både materiale og afregning med den certificerede tekniker.

Test for skimmelsvamp med DNA-test

En relativ ny – men meget præcis – metode til at teste for skimmelsvamp er med en DNA-test. DNA-testen foretages ved at opsamle støv med en steril vatpind.

For at opnå det mest retvisende testresultat bør testen foretages i en central del af boligen på en overflade over gulvhøjde. Støven skal desuden gerne være 1-3 måneder gammel. Gode steder at foretage DNA-testen er således ovenpå dørkarme, skabe eller billedrammer. Derefter sender du DNA-testen ind til laboratoriet, som efterfølgende vil sende dig testresultatet.

DNA-testen giver både indikation af forekomsten af skimmelsvamp (også for skjult skimmelsvamp) samt arten. Du modtager en rapport med sandsynligheden for forekomst af skimmelsvamp fra analysefirmaet. I visse tilfælde kan artssammensætningen bruges til at vurdere, hvilket materiale der forventes angrebet, hvilket gør det det nemmere efterfølgende at lokalisere og bekæmpe skimmelsvampen.

Analysefirmaet Housetest ApS har udarbejdet nedenstående instruktionsvideo til DNA-testen:

Housetest Prøvetagning

Fordele ved DNA-test

 • Idet DNA-testen undersøger støvpartikler, vil DNA-testen også teste for skjulte forekomster af skimmelsvamp, der f.eks. gemmer sig i konstruktionen. Andre metoder vil kræve, at man foretager destruktive gennembrydninger af konstruktionen, hvis man har mistanke om, at skimmelsvampen gemmer sig i konstruktionen.
 • Artssammensætningen kan i mange tilfælde bruges til at vurdere, hvilket materiale der forventes angrebet, hvilket gør det det nemmere efterfølgende at lokalisere og bekæmpe skimmelsvampen.

Ulemper ved DNA-test

 • Metoden er udviklet i USA men er også forholdsvis ny i Danmark. Amerikanske studier af metoden viser lovende resultater, men der mangler stadig bredt anerkendt videnskabelig dokumentation herhjemme. Det er også derfor, at de fleste forsikringsselskaber ikke benytter DNA-test i forbindelse med forsikrings- og erstatningssager.
 • Støvprøverne, der foretages, skal helst være mellem 3 uger og 12 måneder gamle – og ideelt set mellem 1-3 måneder gamle. Har du lige foretaget hovedrengøring af boligen, skal du derfor være betænksom med, hvor støvprøven foretages.

Pris på DNA-test

Det koster typisk 1.500-2.200 kr. inkl. moms at foretage en DNA-test.

Hvilken testmetode er bedst?

Alle testmetoder af skimmelsvamp har sine fordele og ulemper, og sjældent kan én af testmetoderne stå alene.

Den optimale testmetode afhænger af byggetekniske forhold, eventuelle tidligere fugt- eller vandskader samt om skimmelsvampen er synlig eller skjuler sig. Det kræver byggeteknisk viden og erfaring at tilgå svampeangreb – herunder også en korrekt tilgang til at undersøge for skimmelsvamp i boligen. Derfor anbefaler vi, at du indhenter 3 tilbud hos firmaer, som specialiserer sig i test og fjernelse af skimmelsvamp. Det er gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Aftryksplader betragtes som den mest sikre metode og anvendes hyppigt af professionelle og forsikringsselskaber. Mycometer-test anvendes typisk kun som kontrol eller forundersøgelse, mens luftmåling kun sjældent anvendes, da metoden giver for usikkert et resultat. DNA-testen ser lovende ud men er fortsat ikke bredt anerkendt i Danmark.

Sikrest er det, at målingerne foretages af en fagperson med en byggeteknisk viden, som ved, hvor man bør lede efter angrebet.

MetodeOmfang af testPålidelighed*Pris**
AftrykspladeKlæbende materiale presses mod formodede overflade med skimmelsvamp og opdyrkes i laboratorium. Testsvar indenfor 5 dage.Både typen af skimmelsvampe samt vækstgrad.Høj800-1.000 kr.
Mycometer-testSelvklæbende arealmål fastsættes mod overfladen, som ønskes testet. Medfølgende vatpind bruges til at afrense indenfor arealmålet. Svar indenfor få timer.Kun binært svar på, om der konstateres skimmelsvamp eller ej.Lav600-800 kr.
LuftmålingCertificeret tekniker udfører undersøgelse med luftgennemstrømningsapparat. Svar samme dag.Både typen af skimmelsvampe samt vækstgrad.Mellem2.000-3.000 kr.
DNA-testDNA-testen foretages ved at opsamle støv med en steril vatpind. Støvet skal gerne være 1-3 måneder gammel og over gulvhøjde.Både typen af skimmelsvampe samt vækstgrad.Høj1.500-2.200 kr.

*: Pålideligheden vil uanset testmetode afhænge af, om testen er udført korrekt. Derfor bør du følge instruktionerne nøje eller alternativt overlade det til professionelle at teste for skimmelsvamp. **: Priser er vejledende.

Sådan tester du selv for skimmelsvamp med mycometer-test

Vil du selv teste for skimmelsvamp skal du bruge en mycometer-test. Du kan købe disse online, ligesom de fleste firmaer som udbedrer skimmelsvamp også sælger mycometer-test.

 1. Vælg overfladen hvor du ønsker at foretage mycometer-testen med omtanke. En mycometer-test vil næsten altid give udslag på et støvet luftrum, fordi der kommer skimmelsvampesporer ind udefra, som lægger sig i støvet. Det anbefales, at man foretager mycometer-testen på en overflade, hvor der er synlige plamager af skimmelsvamp.
 2. Sæt det selvklæbende arealmål på overfladen hvor prøven ønskes taget.
 3. Bryd seglingen på beholderen med vatpinden og fugt vatpinden med væsken i beholderen.
 4. Brug vatpinden til grundigt at afrense området indenfor arealmålet. Vatpinden holdes i en lav vinkel mod overfladen og roteres for at udnytte vattet mest muligt.
 5. Sæt vatpinden tilbage i beholderen og aflæs prøveresultatet. Nogle mycometer-test kræver, at man sender prøven ind til et laboratorie for at aflæse resultatet.

Du skal være opmærksom på, at en mycometer-test kan give misvisende resultater. Derfor er det en god idé at foretage en kontrolprøve på en overflade, som du ikke mistænker for at have skimmelsvamp. Desuden kan mycometer-testen sjældent stå alene, og derfor anbefales det, at den fungerer som en forundersøgelse og kombineres med en eller flere af de øvrige metoder.

Hvad er symptomer og tegn på skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er noget, som du opdager med dine sanser: enten helt åbenlyst synligt som plamager på vægge og loft i sorte, grønne og grå nuancer, ved rådden lugt eller ved de fysiske og sundhedsmæssige symptomer, som skimmelsvamp forårsager. Mest hyppigt opstår skimmelsvamp i dårligt isolerede og utætte boliger, eller hvis boligen har været udsat for vand- eller fugtskade.

Synlige tegn på skimmelsvamp

Det helt åbenlyse tegn på skimmelangreb er det synlige. Opdager du plamager på vægge og loft af sorte, grønne og grå nuancer, er der typisk tale om skimmelsvamp. De synlige tegn kan dog også være mere subtile i vindueskammen, i revner på badeværelset eller lignende.

Er skimmelsvampen skjult i konstruktionen, vil du ikke kunne registrere tydelige tegn på skimmelsvamp og må i stedet navigere fra nogle af de øvrige symptomer og tegn.

Rådden lugt af skimmelsvamp

Nogle beboere vil også opleve lugt af råd, som er den karakteristiske lugt af skimmelsvamp. De fleste omtaler lugten af skimmelsvamp som muggen eller jordslået, lidt som et gammelt sommerhus der har været lukket af hele vinteren.

Der er dog stor forskel på hvor meget skimmelsvampe lugter – eller om de lugter overhovedet – afhængigt af placering og art af skimmelsvampeangrebet. Derfor behøver det ikke nødvendigvis lugte, selvom boligen alligevel kan være ramt af svampeangreb.

Fysiske symptomer på skimmelsvamp

Foruden at bygningen tager skade af svampeangreb, er den største risko den sundhedsmæssige. Når skimmelsvamp spreder sig, udsender den en række kemiske forbindelser kaldet mykotoksiner, som kan være skadelige for menneskers helbred. De fysiske symptomer er bl.a.:

 • Irritation i næse og øjne samt hovedpine, træthed og hoste
 • Allergi og overfølsomhed
 • Vejrtrækningsgener

Hvis symptomerne forsvinder, når du forlader boligen, er det særligt et tegn på skimmelsvamp i boligen.

Historik af fugt- eller vandskade i boligen

Har der tidligere været fugt- eller vandskade i boligen, er der større sandsynlighed for, at der opstår skimmelsvamp. Skimmelsvamp trives nemlig i både våde og fugtige miljøer. Er der ikke taget ordentlig hånd om fugtskaden, kan det forårsage skimmelsvamp.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.