Tilbygning til sommerhus: Prisberegner (+ tilbud) og råd til opgaven

background Layer 1 Nybyg

Tilbygning til sommerhus: Prisberegner og råd til opgaven

Mange sommerhuse er bygget i en tid, hvor krav til plads og funktionalitet var mindre. Især ældre sommerhuse er ofte små og med basale faciliteter som køkken og lille bad. I dag stiller vi større krav til plads, faciliteter og bekvemmeligheder, som langt fra alle ældre sommerhuse kan efterleve.

Derfor vælger mange sommerhusejere at bygge tilbygning til det eksisterende sommerhus. Nedenfor finder du vores prisberegner for tilbygning, priseksempler og råd til opgaven, herunder praktiske forhold som økonomi samt regler om bebyggelsesprocent og byggelinjer.

Hvad koster en tilbygning til sommerhuset?

Primabolig.dk har indsamlet og gennemset 83 fakturaer fra tidligere tilbygninger fra en række totalentrepriser i Danmark. Dertil har vi beregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris og segmenteret for forskellige faktorer som f.eks. om tilbygningen inkluderer bad/køkken og om tilbygningen bygges vinkelret eller i forlængelse af eksisterende bebyggelse.

De fakturaer som danner grundlag for prisberegneren er tilbygninger til helårsboliger. Tilbygninger til helårsboliger er ofte en smule dyrere end tilbygninger til sommerhuse. Regn derfor med fratrække 10-20 pct. af prisestimatet for at få et retvisende billede af prisen for tilbygning til sommerhus. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for tilbygning til sommerhus ligger således omkring 17.000-18.000 DKK.

Priseksempler for ny tilbygning til sommerhus

Nedenfor har vi samlet et par priseksempler, som kan give en idé om, hvad du skal forvente at måtte betale for totalentreprise af ny tilbygning til sommerhuset:

Priseksempel 1: tilbygning i træ/glas på 25 m2 i forlængelse af eksisterende sommerhus

 • Tilbygning i træ/glas på 25 m2 i forlængelse af eksisterende sommerhus
 • Totalentreprise hvilket vil sige, at prisen er alt inklusive, herunder arkitekttegning, projektstyring, byggematerialer, lønning af håndværkere mv.
 • Uden køkken, badeværelse eller kælder
 • Samlet pris: 425.000 DKK alt inklusive

Priseksempel 2: tilbygning i træ/glas på 25 m2 i fritliggende anneks med badeværelse

 • Tilbygning i træ/glas på 25 m2 i fritliggende anneks med badeværelse på 8m2
 • Totalentreprise hvilket vil sige, at prisen er alt inklusive, herunder arkitekttegning, projektstyring, byggematerialer, lønning af håndværkere mv.
 • Samlet pris: 641.000 DKK alt inklusive
Man kan finde inspiration til tilbygningen af sommerhuset ved hjælp af Googles billedesøgning.

Sådan udarbejder du en opgavebeskrivelse til ny tilbygning til sommerhuset

En ny tilbygning til sommerhuset kan være en omfattende byggeopgave, og derfor er det vigtigt, at du er detaljeret og omhyggelig i din beskrivelse af opgaven, når du indhenter tilbud fra totalentrepriser. Derved vil du få et retvisende billede af prisen og undgår misforståelser med entreprenøren senere i processen.

En opgavebeskrivelse til ny tilbygning bør indeholde:

 • Adresse på sommerhuset hvor der skal bygges tilbygning
 • Antal kvadratmeter ønsket tilbygning
 • Om tilbygning skal bygges i forlængelse af eksisterende bygning, i fritliggende anneks eller vinkelret til den eksisterende bygning
 • Om tilbygningen skal bygges muret, træ/glas eller noget helt tredje
 • Om tilbygningen skal indeholde køkken og/eller badeværelse og ønskede kvadratmeter for disse
 • Ønsket startdato for projektet
 • Vedlagte fotos af eksisterende bygning på sommerhusgrunden

Eksempel på opgavebeskrivelse til ny tilbygning

Kære [Totalentreprise]

Vi har et sommerhus på Lynghusvej 15, 4500 Nykøbing Sjælland og ønsker at indhente tilbud på totalentreprise af ny tilbygning til vores eksisterende sommerhus. Vi forestiller os, at tilbygningen skal bygges i forlængelse af det eksisterende sommerhus, og at tilbygningen skal være på 25 m2. Derudover ønsker vi os et mindre toilet i tilbygingen på 7 m2. Jeg har vedlagt fotos af vores eksisterende sommerhus. Vi forestiller os, at projektet påbegyndes indenfor et par måneder.

Jeg ser frem til at høre fra jer med pris og tidshorisont.

Bedste hilsner

Hvornår er det økonomisk rentabelt at bygge til sommerhuset?

Det er ikke billigt at bygge til sommerhuset, hvilket priseksemplerne øverst i artiklen illustrerer. Før man begynder, bør man derfor altid overveje, om fordelene ved en tilbygning modsvarer prisen – og om det økonomisk er rentabelt.

Mange vælger at bygge til sommerhuset med ønsket at kunne have overnattende venner og familie, som det eksisterende hus ikke kan opfylde. Hvis behov og ønsker ikke kan opfyldes inden for de eksisterende rammer, er en tilbygning en mulighed.

Det er dog også vigtigt at have økonomien med i sine overvejelser. En nem og god måde at undersøge, om det er økonomisk rentabelt at bygge til sommerhuset er ved at undersøge den gennemsnitlige kvadratmeterpris i sit sommerhusområde og sammenholde det med kvadratmeterprisen for indhentede tilbud på tilbygningen. Hvis den gennemsnitlige kvadratmeterpris i sommerhusområdet er højere end kvadratmeterprisen for tilbygningen, kan det være økonomisk rentabelt.

Eksempel: den økonomiske rentabilitet

En sommerhusejer i Rørvig overvejer at tilbygge. Vedkommende har indhentet fem forskellige tilbud på totalentreprise af tilbygning og beregnet en gennemsnitlig kvadratmeterpris på tilbygningen på 19.500 DKK. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for fritidsboliger i Odsherred er 25.052 DKK, og tilbygningen er således, alt andet lige, økonomisk rentabel.

Hvilke love og regler gælder for tilbygning af sommerhuse?

Hvis man bygge til sommerhuset, er der en række regler og love, som man bør være opmærksom på. Det er bygningsreglementet der udstikker de grundlæggende krav til byggeri, både nybyggeri, ombygninger og tilbygninger til sommerhuse. Kravene til sommerhuse er på de fleste punkter dog lidt mere lempelige end til helårshuse.

Selvom man godt selv kan undersøge de gældende love og regler for tilbygning til sit sommerhus, anbefales det, at man søger konsultation hos en bygherrerådgiver eller byggesagkyndig, som kan vejlede om hvorvidt man følger gældende love og regler.

Ansøgning om byggetilladelse

En tilbygning betyder, at husets boligareal udvides, og den type byggeri vil altid kræve byggetilladelse. Ansøgningen om byggetilladelse skal være skriftlig, og den skal indeholde tegninger af den påtænkte tilbygning og dens placering på grunden samt beskrivelse, så kommunen kan tage stilling til projektet.

Du må ikke gå i gang med byggeprojektet, før du har fået en byggetilladelse. Du kan finde informationer om kravene til byggetilladelsen på din kommunes hjemmeside. Her kan du også komme i kontakt med kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen, som kan give vejledning til byggetilladelsens udformning.

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten dækker over hvor stor en procentdel af grundens samlede areal, som bebygges. Den beregnes med: Byggeprocent = (Samlet etageareal i m2 / Grundens samlede antal i m2) * 100. Man kan typisk finde ejendommens samlede etageareal samt grundens samlede antal kvadratmeter på tinglysning.dk.

Du bør allerførst undersøge, om du overhovedet må bygge mere på grunden. Bebyggelsesprocenten i sommerhusområder er normalt 15 procent, men der kan være fastsat noget andet i en lokalplan eller byplanvedtægt, som du kan finde information om på Plandata.dk.

Afstand til skel og maksimale højder

Et sommerhus og dets tilbygninger må som hovedregel kun have én etage uden mulighed for at indrette tagetagen til beboelse. Det må maksimalt være 5 meter højt og ydervæggene må højst have en højde på 3 meter over det omgivende terræn. 

Lokalplanen for sommerhusområdet kan dog have afgørende fravigelser fra bygningsreglementet, der gør at der kan laves en samlet vurdering af området hvori sommerhuset er placeret. Fx hvis hovedparten af husene i området har tagetage, må sommerhuset imidlertid gerne være op til 6,5 meter højt og have en tagetage. Mindre bygningsdele som skorstene må dog gerne rage op over de maksimale højder.

Tilbygningen skal ligge mindst 5 meter fra naboskel og stier. Denne afstand gælder også for mindre tilbygninger som udestuer, karnapper, verandaer og skorstene. Tagudhæng, vindskeder overdækninger over døre og lign. må dog stikke lidt længere ud, men skal stadig være mindst 4,5 meter fra naboskel og sti.

Krav til konstruktioner, materialer og installationer

I lighed med helårshuse gælder der en lang række krav til tilbygningens konstruktioner, materialer og installationer, som skal sikre, at byggeriet er forsvarligt og overholder danske standarder. Kravene til konstruktioner og dimensionering skal bl.a. sikre, at tilbygningen kan klare påvirkningen fra storm, tyngden af sne på taget om vinteren osv. og forblive stabil og tæt. Du kan læse mere om disse krav i denne artikel fra Bolius.dk.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.