Energiruder: Guide med priser, tilbud & råd til udskiftning [2023]

background Layer 1 Vinduer

Energiruder: Komplet guide med priser, fast tilbud og råd til udskiftning

Energiruder – også kendt som energivinduer – er vinduer med en særligt optimeret energievne. Energivinduer har flere lag glas, mindst ét såkaldt energiglas og er fyldt med gasarten argon. Disse tekniske egenskaber medfører, at energiruder er både et klimabevidst og økonomisk valg, og en investering i energivinduer har ofte hurtigt tjent sig selv hjem i form af lavere varmeregning.

Hvad er energiruder?

Punkteret termorude
Termoruder skal udskiftes, når de er punkterede. Det kan du bl.a. se, når der dannes plamager af kondens imellem rudens to glaslag. Er termoruderne punkterede, kan man med fordel overveje at udskifte til energiruder.

Energiruder er en betegnelse for vinduer, som består af flere lag glas – oftest 2 eller 3 lag. I mellemrummet mellem glaslagene fylder man argon, som øger vinduets isoleringsevne betydeligt. Argon er en ugiftig og usynlig gasart, som ikke hindrer lysgennemgangen. Argon mindsker den cirkulation, der opstår i en rude, som er kold på den ene side og varm på den anden, hvilket øger vinduets energievne.

I energiruder består minimum et af glassene med et såkaldt energiglas. Et energiglas er som almindelig glas som vi kender det, med tilføjelse af en usynlig metalbelægning på glasset. Det medfører, at energiruder har en bedre isoleringsevne sammenlignet med andre vinduestyper samtidig med, at vinduet også tilfører varme til huset fra solens stråler.

Få gratis rådgivning og tilbud på nye energiruder

Vi anbefaler, at du indhenter 3 uforpligtende tilbud på energiruder hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk. Her vil du samtidig få gratis og uforpligtende rådgivning til valg af energiruder.

Du modtager 3 tilbud og kan desuden få gratis rådgivning til valg af energivinduer. 3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

  • Tilbud i hele landet
  • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning til de næste energiruder
  • Hurtigt svar

Hvad koster energiruder?

Prisen for energiruder vil blandt andet afhænge af antallet af lag, tilvalg såsom lydglas, sandblæst glas mv. og størrelse på ruden. Den vil også afhænge af, om vinduerammen også skal udskiftes i forbindelse med den nye energirude, hvilket ikke er inkluderet i nedenstående prisestimater. Budgetter også med udgifter til montering af energiruden, som du kan læse mere om i vores artikel ‘Montering af vinduer: Prisliste, råd til opgaven og tilbud‘.

For traditionelle 2-lags energiruder vil du finde priser fra omkring 500 DKK per kvadratmeter. For traditionelle 3-lags energiruder vil du finde priser fra omkring 700 DKK per kvadratmeter. For energiruder med de bedste isoleringsevner vil man dog se priser op mod 800-1.200 DKK per kvadratmeter.

Ovenstående priser inkluderer ikke udgifter til montering af vinduerne. Budgetter derfor også med udgifter til montering af energiruden, som du kan læse mere om i vores artikel ‘Montering af vinduer: Prisliste, råd til opgaven og tilbud‘.

Energiruder eller termoruder – hvad er forskellen, og hvad skal jeg vælge?

Energiruder og termoruder forveksles ofte fejlagtigt, hvilket formentlig skyldes, at termoruder også omtales som lavenergi termoruder eller energitermoruder. Den rent tekniske forskel mellem energiruder og termoruder er, at:

  • Energiruder altid indeholder gasarter som argon eller krypton mellem glassenes hulrum, mens det ikke er et krav for termoruder
  • Energiruder altid indeholder ét lag med energiglas, som er almindelig glas, som du kender det, men med tilføjelse af en usynlig metalbelægning på glasset

Foruden de mere tekniske forskelle mellem energiruder og termoruder vil man også finde, at energiruder typisk har en bedre energievne end konventionelle termoruder (du kan selv beregne forskellen i vores beregner nedenfor). Lavenergi termoruder eller energitermoruder er dog som regel det samme som energiruder/energivinduer.

Besparelse: Hvor meget bedre isolerer energiruder end termoruder?

Energiruder har typisk en u-værdi på 1-2, mens konventionelle termoruder uden energiglas har en u-værdi på lidt over 3. Jo lavere værdi en U-værdi har, des bedre er isoleringsevnen. U-værdien dækker over vinduets isoleringsevne og måler rent teknisk hvor stor en varmemængde målt i Wh, der passerer gennem én kvadratmeter af ruden på en time.

U-værdien er en temmelig abstrakt måleenhed, og derfor er det mere meningsfuldt at illustrere forskellen i isoleringsevnen ved at forholde sig til den økonomiske besparelse ved at udskifte konventionelle termoruder med energiruder.

Nedenfor finder du en tabel med estimater for den økonomiske besparelse ved at skifte fra termoruder til energiruder. Tallene stammer fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Bemærk, at besparelsesestimatet er forbundet med usikkerhed, særligt fordi energipriserne løbende ændrer sig. Besparelse er opgjort per år og vil bl.a. afhænge af de nuværende vinduers energievne, opvarmningsform samt om du vælger 2- eller 3-lags energivinduer.

OpvarmningstypeBesparelse per m2 boligarealBesparelse ved 100 m2 boligareal
Elvarme78 - 209 kr.7.800 - 20.900 kr.
Fjernvarme39 - 78 kr.3.900 - 7.800 kr.
Naturgas80 - 160 kr.8.000 - 16.000 kr.
Olie86,5 - 173,5 kr.8.650 - 17.350 kr.
Træpillefyr46 - 92,5 kr.4.600 - 9.250 kr.
Varmepumpe31,5 - 63,5 kr.3.150 - 6.350 kr

Du kan med ovenstående tabel selv beregne din økonomiske besparelse ved at skifte fra termoruder til energiruder ved brug af ovenstående tabel. Opvarmer du f.eks. boligen med naturgas, og er dit boligareal 80 kvadratmeter, vil den potentielle årlige besparelse ved skift fra termoruder til energiruder være: 80 m2 x 80 – 160 kr. per m2 = 6.400 – 12.800 kr. årligt.

Hvornår skal jeg skifte til energivinduer?

Der findes ikke noget definitivt svar på, hvornår du skal skifte til energivinduer, men følgende faktorer er værd at have med at have med i overvejelserne:

Når termoruden er punkteret

Termoruderne skal udskiftes, når de er punkterede, da det fører til væsentlig forringelse af vinduets isoleringsevne – og desuden vil det ikke være muligt at se gennem ruden forårsaget af kondens og dug fanget i termoruden.

Derfor er det vigtigt, at man tjekker, om termoruderne reelt er punkterede:

  1. Rens dug fra termorudens inder- og yderside
  2. Hvis man ikke kan komme væk med kondens og dug fra termoruden, når både inder- og yderside er renset, betyder det, at termoruden er punkteret og skal udskiftes.

Er det tilfældet at termoruden er punkteret, skal den udskiftes. Her kan man med fordel vælge energiruder, da de koster omtrent det samme som termoruder.

Når tilbagebetalingstiden er tilstrækkelig kort

Er boligen i dag udstyret med vinduer med ringe energievne og opvarmer man i dag boligen med en dyr opvarmningsform såsom olie eller naturgas, vil udskiftning til energiruder typisk medføre store økonomiske besparelser på varmeregningen. Det betyder også, at udgiften til at skifte til energiruder hurtigt har tjent sig selv hjem i form af lavere varmeregning eller – med andre ord – at investeringen har en kort tilbagebetalingstid. Derfor bør faktorer som de eksisterende vinduers energievne og nuværende opvarmningsform indgå i overvejelserne, når man overvejer at udskifte til energiruder.

Når der er plads i vinduesrammen

Hvis vinduesrammens fals er smal, vil der ikke nødvendigvis være plads til energiruder. I så fald vil det kræve udskiftning af hele vinduesrammen. Hvis der ikke er plads i vinduesrammen til energiruder, kan det ofte bedre betale sig at kigge på andre løsninger til at forbedre vinduernes energievne. Du kan f.eks. energiforbedre vinduet med en ekstra, indvendig rude i en forsatsramme. Sætter du en 2-lags energirude i forsatsrammen, får du et meget energirigtigt vindue.

Hvad bør jeg kigge efter, når jeg skal have nye energiruder?

Energirudens u-værdi og energievne

Man måler rudens isoleringsevne ved at kigge på rudens u-værdi. Jo lavere værdi en U-værdi har, des bedre er isoleringsevnen. Derfor kan det være et godt pejlemærke, når man skal sammenligne vinduer. Hvis man ønsker en energivenlig termorude, bør man derfor gå efter en termorude med en så lav u-værdi som mulig. En standard energirude har en u-værdi på 1,1 til sammenligning.

Om energiruden har varm kant

Varm kant er den afstandsprofil, der er mellem energiruders glas. Man kan genkende den ved den sorte kunststofliste, der er i rudens sider, og som er højtisolerende og fremstillet af et materiale, der er minimalt varmeledende.

Grunden til at denne afstandsprofil har fået tilnavnet ‘varm kant’ eller ‘varmkant’ er, at den bryder kuldebroen i vinduets kant, og sikrer dermed at vinduerne er langt mere energieffektive. Varm kant erstatter den velkendte skinnende aluminiumsliste, som man brugte førhen i termoruder.

Langt de fleste energiruder vil også have en varm kant, men det er en god idé at tjekke, før man køber energiruden.

Energicertifikatet Energivinduer

Energistyrelsen og VinduesIndustrien har i samarbejde indført en energimærkningsordning for vinduer.

Ordningen gør det nemt at finde det mest energirigtige vindue. Energimærkerne viser på en skala fra A til F energidata for vinduet, hvoraf A er den bedste energiklasse og F den ringeste. Du kender skalaen fra andre produkter som køleskabe, opvaskemaskiner, biler, lyspærer m.m. Inddelingen efter skalaen A-F er foretaget på basis af vinduets Eref-værdi. Inddelingen i energiklasser er fastsat af Energistyrelsen.

Du kan se listen med virksomheder, som forhandler vinduer med energicertifikater Energivinduer.dk, ligesom du i bjælken til højre på siden kan se de specifikke produkter certificeret med energimærkningsordningen.

2- eller 3-lag energiruder?

Når du køber energiruder, skal du vælge mellem 2- eller 3-lag glas. 3-lagsruder giver den bedste økonomi på lang sigt, men det er ikke sikkert, at den eksisterende vinduesrammes fals er bred nok til 3-lagsruder. Du kan finde vejledning til at tjekke bredden på falsen længere nede i artiklen, men ellers kan du også få gratis hjælp til vurdering af en professionel glarmester her.

I en energirude med 2 lag glas er det inderste lag belagt med en lav-emissionsbelægning, som mindsker varmetabet gennem ruden. I en energirude med 3 lag glas har både det inderste og yderste glas belægning på den side, der vender ind mod det midterste glas.

Du kan vælge mellem 2- eller 3-lags glas, her vil ét eller to af glassene have en tynd og gennemsigtig belægnings. 3-lags glas har en bedre isoleringsevne med energimærkning A, hvorimod 2-lags glas er energimærket B. Den ideelle løsning kommer an på den boligs generelle isolering.

Glastyper: lydglas, råglas og sandblæst glas

Man kan desuden vælge en række tilvalg til sine energiruder såsom lydglas, råglas og sandblæst glas.

Lydglas reducerer generende lyde og larm fra naboer og trafik. De fungerer ved at glassets tykkelse – og forskelle i tykkelse blandt de forskellige lag – forhindrer vibrationer og lydbølger i at komme gennem glasset. Energiruder med lydglas koster typisk 500-1.000 kr. ekstra per m2 sammenlignet med almindelige energiruder.

Sandblæst glas, ornamentglas og råglas dækker over den samlede betegnelse for slørede termoruder, der tager hensyn til privatlivets fred. Slørede termoruder er særligt populære som vinduer i toiletter, badeværelser mv. Bor man på stueplan i en lejlighed på en travl gade, kan det også være en fordel med slørede ruder, så forbipasserende ikke kan se ind i lejligheden for fri skue.

Producentens garanti, certifikater og kundeanmeldelser

Et slutteligt parameter man bør kigge på, når man køber energiruder er vinduesproducenten. Her bør man særligt kigge på producentens garantipolitik, certificeringer og kundeanmeldelser. Nedenfor finder du en oversigt af producenter baseret på disse parametre. I vores test af de bedste vinduer kan du finde en yderligere uddybning.

Bemærk, at antallet af år for garantien noteret i tabellen er forbundet med en vis usikkerhed. Både fordi garantiordninger kan ændre sig, og fordi garantiordninger hos visse producenter afhænger af vinduesmodellen. Du bør derfor altid selv undersøge garantiordningen for den pågældende vinduesmodel, før du eventuelt køber den.

ProducentAntal anmeldelserTrustscore*GarantiMedlem af DVV?Medlem af Vinduesindustrien?
SparVinduer36934.710 årNejJa
KPK2744.610 årJaJa
Outline2374.610 år (i træ, træ/alu, træ/alu 3-lags og træ/alu Daylight)JaJa
Klarvinduer19444.410 år (1 år for termoruder og fyldninger)NejNej
Outrup1694.210 årJaJa
Wega19410 årJaJa
Glaseksperten94-NejNej
Hvidbjergvinduet403.910 år for træ/alu, 5 år for træJaJa
STM343.610 år (TINIUM vinduer og yderdøre)JaJa
Velfac3623.45 år (10 år for VELFAC Ribo Alu og VELFAC Classic)NejNej
Kastrup603.210 år (5 år for fyldninger og pladedøre)JaJa
Idealcombi5635 årJaJa
Unik Funkis82.95 årJaJa
Ejnar Christiansen82.8-JaJa
Velux872.610 år for ovenlysvinduerNejNej
Primo752.410 årJaJa
Rationel2352.210 år for træ/alu, 5 år for træNejNej

Sådan udskiftes termoruderne til energiruder

Man kan godt selv montere nye energiruder, hvis der tidligere har været termoruder. Det er dog ikke nogen nem opgave, så det anbefales kun, hvis du har erfaring fra lignende opgaver. Hvis det ikke er tilfældet, anbefaler vi, at du får hjælp fra en professionel glarmester ved at følge formularen øverst på siden. Processen for nye energiruder er som følger:

1. Tjek for punkterede termoruder

Termoruderne skal udskiftes, når de er punkterede, da det fører til væsentlig forringelse af vinduets isoleringsevne – og desuden vil det ikke være muligt at se gennem ruden forårsaget af kondens og dug fanget i termoruden.

Derfor er det vigtigt, at man tjekker, om termoruderne reelt er punkterede:

  1. Rens dug fra termorudens inder- og yderside
  2. Hvis man ikke kan komme væk med kondens og dug fra termoruden, når både inder- og yderside er renset, betyder det, at termoruden er punkteret og skal udskiftes.

I nedenstående video beskriver Bolius mere om punkterede termoruder:

Er termoruden punkteret?

2. Mål op til den nye energiruder

Dernæst skal du måle vinduerammen op, så du vælger en energirude i korrekt størrelse. Det gælder både højde, bredde og dybde.

Mål fra ydersiden af glaslisten, så får du det ‘stramme’ mål – husk at trække 2-3 mm hele vejen rundt om ruden til glasklodser.

Sådan tager du mål til en ny termorude

3. Udskift termoruden

I nedenstående video beskriver Interglas processen for udskiftningen af termoruder:

Sådan udskifter du en termorude

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.