Rullegræs pristjek: Se bedste priser & få tilbud (spar 39%)

background Layer 1 Have

Rullegræs pristjek: Se priser med og uden fagmand med 39 pct. besparelse

Rullegræs er en nem og hurtig måde at anlægge ny græsplæne. Hvad end der skal anlægges helt ny græsplæne, eller den eksisterende græsplæne er nedslidt, er rullegræs en effektiv måde at give haven nyt liv.

Nedenfor finder du pristjek af rullegræs med 39 pct. forskel og en prisberegner til formålet. Du finder også råd til, hvordan du forbereder jorden til rullegræs, så du kan have gavn af den nye græsplæne mange år fremover.

Hvad koster rullegræs?

Prisen på rullegræs afhænger af, om prisen kun skal omfatte selve rullegræsset, eller om det også skal omfatte anlæggelse af en professionel anlægsgartner. Ønsker du at få et gratis og uforpligtende tilbud på anlæggelse af rullegræs af en anlægsgartner, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk her. Dertil vil kvadratmeterprisen for rullegræs også afhænge af kvaliteten og størrelsen på græsplænen, idet der typisk gives mængderabat.

Nedenfor finder du prissammenligning af rullegræs. Du vil også finde en prisberegner for rullegræs som omfatter eventuelt tilbud fra anlægsgartner til anlæggelse af rullegræs.

ForhandlerPris for 100 m2 rullegræsTurfline topkvalitet*Link
3450 DKKJaGå til forhandler
3850 DKKJaGå til forhandler
3895 DKKNejGå til forhandler
3900 DKKNejGå til forhandler
4094 DKKNejGå til forhandler
4475 DKKNejGå til forhandler
4495 DKKJaGå til forhandler
4790 DKKNejGå til forhandler
4790 DKKNejGå til forhandler

*: Turfline er ukrudtsfri rullegræs af høj kvalitet, som giver en mere hårdfør græsplæne, som kan tåle slid. Rullegræsset fra Turfline er med QuickAction græsfrø med bedre modstandskraft overfor sygdom og tørke. Langsomt voksende græs, op til 25 pct. færre slåninger. Prissammenligningen er senest opdateret den 12. januar 2023.

Prøv også vores prisberegner nedenfor:

Hvornår udlægger man rullegræs?

Man kan faktisk udlægge rullegræs alle måneder af året, så længe temperaturen er over 0 grader. Det skyldes, at der altid vil være rodudvikling – også i rullegræs – ved +0 grader. Det kræver dog +7 grader, før græsset vokser.

Dermed ikke sagt, at der ikke er måneder, hvor det er mest optimalt at starte sit rullegræsprojekt. De bedste måneder er:

 • Forårsmånederne i april, maj og juni
 • Efterårsmånederne i slut august, september og start oktober

Ovenstående er dog blot vejledende, da varme- og vejrforhold kan variere fra år til år. Er der f.eks. tale om en meget regnfuld og knap så varm juli, kan man sagtens anlægge rullegræsset i juli. Man bør dog undlade at udlægge rullegræs i perioder med meget høj temperatur på 25 grader eller over og tørke.

Er man i tvivl om tidspunkt på årstiden for anlæggelse er det en god idé at kontakte forhandleren af rullegræsset.

Hvordan lægger man rullegræs?

Når man bruger mange penge på rullegræs, er det selvfølgelig ønskværdigt, at rullegræsset ikke forvisner. Forarbejdet inden rullegræsset lægges er alfa og omega for, at rullegræsset udvikler et sundt rodnet i jorden.

Husk desuden, at rullegræsset gerne skal anlægges indenfor 8 timer efter modtagelse og helst med det samme. Det er derfor en god idé at have forberedt plænen fra skridt 1-6, inden du modtager rullegræsset. Læg gerne rullegræs, som du ikke bruger, under en pressenning så det er afskærmet fra direkte sollys og i et køligt område, så det ikke forrådner.

Se også nedenstående video om, hvordan rullegræs anlægges:

Rullegræs | Gør det selv med GrusDirekte.dk

1. Overvej arealet som rullegræsset skal omfatte

Har man områder i sin græsplæne som er plettede og uden græs, er det måske nærliggende at tænke, at man blot kan lægge rullegræs pletvist i plænen, hvor der ikke er græs. Det er dog med sine æstetiske udfordringer: der findes mange sorter af græs, og det er derfor sandsynligt, at det nye rullegræs ikke vil harmonere med resten af græsplænen.

For at få et flot og harmonisk resultat anbefales det derfor, at man fjerner større dele af – eller hele – græsplænen og derefter anlægger rullegræs.

2. Fræsning og fjernelse af eksisterende græs

Første skridt er at fræse den eksisterende græs, hvor man ønsker at anlægge rullegræsset. En fræsning kan foretages med skovl. Er der tale om et større område, hvor der skal anlægges ny græsplæne, kan man med fordel anvende en havefræser, som selvsagt er noget mere effektiv end en skovl.

3. Grubning af jorden

Når al græsset er fræset, skal den underliggende jord grubes. Grubning betyder, at jorden bearbejdes eller med andre ord: vende og rode rundt i jorden. Det er med til at gøre jorden luftig, hvilket gør det muligt for ilt, vand og næringsstoffer at passere og lagres i jorden.

Ved normale parcelhuse bør man fræse de øverste 20 cm jord, inden rullegræsset udlægges. Har området været brugt til tung kørsel eller lignende i forbindelse med byggeri, anbefales det, at man gennemgraver jorden helt ned i en dybde på 70-80 cm, da jorden kan være gennempresset af de tunge maskiner.

4. Forbedring af det øverste lag jord med plænemuld

Er jorden hvorpå rullegræsset skal udlægges af dårlig kvalitet, skal jorden forbedres. Jord er af dårlig kvalitet, når den er næringsfattig, tør og har et lavt humusindhold.

Uanset hvad er det en god idé at lægge et nyt lag plænemuld, når der anlægges rullegræs. Rullegræs har brug for ny energi, og det skal være den rigtige mængde næring. Man kan således komme til at give for meget næring eller for lidt næring. Her giver plænemuld en god balance.

5. Afrentning af jorden med omvendt rive og tromle

Det er vigtigt at jorden bliver afrettet inden man udlægger sit nye rullegræs. Afretter man ikke jorden grundigt, får man en ujævn græsplæne som ikke blot ser sjusket ud, men også er mere besværlig at slå med plæneklipperen.

Der er forskellige metoder man kan bruge til at afrette jorden. En simpel metode er at bruge en omvendt rive, den flade side af riven, til at fordele det øverste jordlag jævnt. Brug eventuelt rettesnore for bedre at kunne se ujævnheder og fordybninger.

Når jorden er nogenlunde plan, bør man lave en sidste afretning med et afrettersæt eller ved hjælp af en metalstige, som bruges til at trække henover jorden. Man kan også benytte en europalle, som man vender om.

Man kan slutte af med at tromle jorden med en tromle med vægt, da den gerne må være så fast, at man kan gå henover uden at sætte tydelige eller dybe fodspor.

6. Vanding af jorden, hvis den er knastør

Lægger man rullegræs på helt tør jord, kan det medføre, at rullegræsset tørrer ud. Sørg derfor altid for at vande jorden et døgn inden rullegræsset anlægges – undgå dog at vande, lige inden græsset rulles ud.

Det anbefales, at man vander jorden med 15-20 mm vand dagen inden rullegræsset anlægges. Du kan eventuelt bruge en regnmåler til at kontrollere, at jorden er vandet med den rette mængde. Alternativt er en tommelfingerregel, at jorden skal være fugtig uden at være badet i vand og mudret.

7. Rullegræsset anlægges

Så er du klar til at rullegræsset anlægges. Som sagt bør rullegræsset gerne anlægges med det samme efter modtagelse, da der ellers er risiko for, at det rådner.

7.A. Start ved en lige kant

Det anbefales at man starter med at rulle græsset ud langs en lige kant på arealet. Er det ikke muligt, gør det ikke noget, så starter man blot der hvor det giver bedst mening.

7.B. Læg rullegræsset tæt

Det er meget lige til at udlægge græsset, det er dog meget vigtigt at rullerne bliver lagt tæt. Ligger rullerne ikke tæt nok, vil man allerede året efter kunne se tydelige sprækker i græsplænen. Det er derfor vigtigt, at rullegræsset rettes til, så det ligger tæt op af hinandens baner.

Et godt fif er at hver gang man har lagt en ny rulle, går man en tur langs rullen og presser det helt ind med en omvendt rive eller lignende.

7.C. Læg rullegræsset i forband

Det at lægge noget i forbandt betyder, at man lægger samlingerne forskudt, ligesom når man opfører en murstensvæg. Dette er meget fordelagtigt ved udlægning af rullegræs, da det er med til at gøre samlingerne mindre synlige.

Det betyder med andre ord, at enderne af hver rulle rullegræs med fordel ligger forskudt i forhold til hinanden.

7.D. Læg ikke din kropsvægt på rullegræsset

Når man lægger rullegræsset, vil det måske være nærliggende at bakse med rullegræsene siddende på sine knæ. Det skal du allerhelst undgå. Sidder man med alt sin vægt på knæ i det nye rullegræs, kan man være helt sikker på at der på sigt vil komme synlige ujævnheder.

Er man klar over dette, kan det nemt undgås ved enten helt at undgå at sidde på græsset, eller bruge en plade som fordeler vægten.

7.E. Bestil 5-10 pct. ekstra rullegræs

Vi anbefaler altid at man bestiller et par ekstra kvadratmeter rullegræs, så der er plads til småfejl. Der kan ske fejl ved beskæring kanter, eller man kan have lavet en mindre regnefejl. Ligeledes bruger man typisk en smule ekstra, når rullegræsset bliver lagt meget tæt.

7.F. Tromling af rullegræsset giver et flottere og bedre resultat

Når du har anlagt den nye rullegræs, er det en god idé at køre den over med tromlen, så den får ordentligt fat i den underliggende jord og kan slå rødder. At tromle det nye rullegræs gør også skilninger mindre synlige.

En almindelig havetromle kan enten købes eller lejes i de fleste byggemarkeder.

8. Husk at vande den nyanlagte græsplæne regelmæssigt

Den første måned skal den nyanlagte græsplæne have masser vand. Giv den nye græsplæne 15-20 mm vand hver dag eller hver anden dag. Du kan eventuelt bruge en regnmåler til at kontrollere mængden af vand, eller blot vande ca. 5-10 minutter per område.

Hvor meget man skal vande afhænger også af vejret. Er rullegræsset anlagt i en varm tørkeperiode, kan det være nødvendigt at vande græsplænen uafbrudt i middagstimerne.

Følg generelt producenten af rullegræssets manual for så vidt angår vanding.

Undgå gerne fodbold og lignende hård trafik i den nyanlagte græsplæne den første måned for at give græsplænen ro til at slå rødder.

9. Vent med at gøde rullegræsset til efter en måneds tid

Der er ingen grund til at gøde rullegræsset lige efter det er anlagt. Faktisk skal man helst vente en måneds tid. Hvis du har gjort dit forarbejde ordentligt og lagt plænemuld på det øverste lag inden rullegræsset blev anlagt, har rullegræsset masser næring fra jorden.

Spreder man gødning inden græsplanternes rødder har sat sig i jorden, giver man dem ingen grund til at søge ned i jorden, fordi næringen allerede findes i toppen af plænen.

Du gør derfor ikke din græsplæne en tjeneste ved at sprede gødning lige efter udlægning. Vent en lille måned og spred herefter en god kvalitets NPK-gødning.

Hvordan skal rullegræsset gødes?

Gødning af nyanlagt rullegræs foregår mest ved forberedelsen af rullegræsset. Inden rullegræsset anlægges, bør man fordele plænegræs i det øverste lag på jorden. Det giver rullegræsset tilpas meget næring uden at det overgødes.

I den første måned bør rullegræsset ikke gødes, da græsrødderne skal have grund til at søge mod jordens gødning. Efterfølgende – når der er gået en måned fra at rullegræsset er anlagt – kan man med fordel bruge en smule NPK-gødning.

Vi anbefaler, at man bruger ca. 3 kg NPK-plænegødning per 100 m2 rullegræs. Er størrelsen på din rullegræs således 50 m2, bør du anvende ca. 1,5 kg NPK-plænegødning.

Hvor ofte græsplænen efterfølgende skal gødes afhænger af typen af NPK-gødning, du køber. De fleste typer NPK-gødning har en holdbarhed på ca. 4-6 uger, men der findes også langtidsvirkende gødninger, som har en holdbarhed på ca. 3 måneder.

Hvor længe kan rullegræs holde sig?

Rullegræsset bør gerne anlægges indenfor 8 timer efter modtagelse og helst med det samme, så det ikke forrådnes.

Læg gerne rullegræs, som du ikke bruger, under en pressenning så det er afskærmet fra direkte sollys og i et køligt område, så det ikke forrådner.

Hvornår må man gå på rullegræs?

Man bør gerne undgå fodboldspil og lignende på rullegræsset den første måned, efter det er anlagt. Hvis man er forsigtig, kan man godt gå let over rullegræsset efter 10-15 dage, men det er bedst at give det ro til at slå rødder i jorden.

Hvornår skal man slå rullegræs første gang?

Når rullegræsset er anlagt, bør man gerne klippe græsset med en græsslåmaskine allerede efter 8-10 dage. Den anbefalede klippehøjde er ca. 4 cm. Ved at slå græsset ofte og gøde regelmæssigt får man en flot og tæt græsplæne. Denne kombination af græsslåning og gødning mindsker også for eventuelt ukrudt og mos i græsplæne.​

Hvad koster rullegræs per m2?

Kvadratmeterprisen for rullegræs afhænger af, hvor meget rullegræs du bestiller, da der gives mængderabat. Således vil rullegræs koste mellem 57-28,4 DKK per m2 hos den billigste forhandler, vi har fundet i vores pristjek øverst i artiklen.

Du kan se priserne per m2 afhængigt af, hvor meget rullegræs du samlet bestiller nedenfor:

 • 24-49 m² – 57 kr. pr. kvm
 • 50-97 m² – 46 kr. pr. kvm
 • 98-288 m² – 34,5 kr. pr. kvm
 • 289-479 m² – 29,25 kr. pr. kvm
 • Over 480 m² – 28,40 kr. pr. kvm

Hvor tykt er rullegræs?

Nedenfor finder du dimensionerne på en typisk rulle færdiggræs. Bemærk, at tykkelsen på rullegræs vil variere fra producent til producent, ligesom den også afhænger af, om man inkludere højden på selve græsstråene:

 • Tykkelse: 2 cm.
 • Bredde: 40 cm.
 • Længde: 200 cm.
 • Vægt: ca. 15 kg.

Hvor lang tid tager det at lægge rullegræs?

Hvor lang tid det tager at lægge rullegræs afhænger i sagens natur af plænens størrelse samt redskaber til rådighed. For eksempel går det langt hurtigere med grubning og fræsning af jorden, som ellers er en tidskrævende øvelse, hvis man har en fræser tilgængelig.

To personer med almindelige haveredskaber kan normalt anlægge 100-200 m2 rullegræs på 2-3 dage. Det inkluderer både forberedelsen og selve anlæggelsen af rullegræsset.

Hvad indeholder plænegødning?

Plænegødning indeholder forskellige næringsstoffer, herunder N, P og K.

Kvælstof (N)

Kvælstof er det stof, som planter bruger mest af. Hvis planter mangler kvælstof, resulterer det i udslag i lyse eller gule blade og unormal vækst.

Fosfor (P)

Fosfor har stor betydning for, hvordan planter udvikler deres rødder, skud og blomster. Hvis planten mangler fosfor, afspejles det ved abnorme udgroninger med violet anstrøg og et svagt rodnet. Det danske jord har normalt et passende indhold af fosfor og derfor et lavere indhold i NPK-gødninger. 

Kalium (K)

Kalium spiller en vigtig rolle for plantens fotosyntese og vandbalance. Hvis planten mangler kalium, er det samme symptomerne som ved vandmangel. Planten vil således se mere pjusket ud og mindre saftspændt. 

Udover de tre hovednæringsstoffer i gødning er der også mange makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer. Disse indeholder bl.a. svovl (S), magnesium (Mg), jern (Fe), mangan (Mn) og zink (Zn).  

Hvad er organisk gødning? 

Organisk gødning er fremstillet af bl.a. dyremøg, kompost og gødningsvand fra f.eks. brændenælder. 

Kunstgødning – NPK

Kunstgødning kaldes også mineralsk gødning. Denne gødning er i forhold til den organiske gødning, fremstillet på den mere kemiske vej.  

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.