Malerpriser: Hvad koster en maler per m2? Gratis prisberegner & tilbud

Malerpriser: Hvad koster en maler? Prisberegner samt råd til opgaven

Malerarbejde forekommer typisk ved istandsættelse, renovering, fraflytning eller ved større renoveringsprojekter. Prisen for maling per kvadratmeter ligger mellem 75-150 DKK inkl. moms, aflønning og materialer. Prisen afhænger bl.a. af antallet af lag samt omfanget af træmaling.

Nedenfor finder du en gratis prisberegner for, hvad din nye maleropgave kommer til at koste. Priserne bygger på et gennemsnit af udvalgte malerfirmaers priser, som Primabolig.dk har indhentet.

Bestil 3 gratis tilbud på din maleropgave

Generelle estimater for prisen på en maler er forbundet med usikkerhed, da den endelige pris afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for en maler, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige malerfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Malerpriser: Hvad koster en maler?

Primabolig.dk har udviklet nedenstående prisberegner, som giver et estimat for prisen på den samlede maleropgave. Den samlede pris er alt inklusive – det vil sige både løn til maleren, alle materialer samt moms.

Bemærk, at den endelige pris på maleropgaven vil afhænge af en række faktorer, hvorfor prisestimatet som prisberegneren forelægger vil være forbundet med en vis usikkerhed. Hvis du ønsker et præcist estimat, anbefaler vi, at du benytter formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud øverst på denne side.

Hvad koster en maler per m2?

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for maling af væg og loft er på 110 DKK inkl. moms per m2, og typisk kan du forvente et prisleje omkring 75-150 DKK inkl. moms per m2. Disse estimater inkluderer to pletspartling, slibning samt to lag maling men ikke øvrige ekstraopgaver.

Hvis du skal have udført ekstraopgaver såsom fuldspartling samt maling af træværk, døre eller vinduer, skal du regne med en væsentligt højere kvadratmeterpris. F.eks. skal man ved en fuldspartling regne med kvadratmeterpris på 125 DKK per m2 inkl. moms og materialer.

Hvad koster en maler i timen?

En maler koster typisk mellem 250-500 DKK inkl. moms i timen. Timeprisen vil dog afhænge af, om det er en selvstændig maler eller en maler tilknyttet et malerfirma (selvstændige malere er typisk billigere) samt geografisk placering. Typisk er malere noget billigere udenfor storbyer.

I nedenstående tabel kan du se den gennemsnitlige timepris for en maler, som bygger på tal fra udvalgte malerfirmaer indhentet af Primabolig. Timeprisen inkluderer i nedenstående tilfælde også materialer og moms. Derfor vil nedenstående timepris være højere, end hvis materialer ikke var inkluderet i timeprisen.

LandsdelGennemsnitlig timepris inkl. moms
Hovedstadsområdet480 DKK
Sjælland455 DKK
Fyn450 DKK
Nordjylland480 DKK
Midtjylland440 DKK
Sønderjylland440 DKK

Priser per maleropgave

Priserne tager udgangspunkt i en timepris for maleren på 460 DKK. Priser er inklusive moms og materialer:

OpgavePris
Afdækning af gulv og inventar10 DKK per m2 afdækning
Pletspartling og 2x maling110 DKK per m2
Fuldspartling + opsætning af filt227 DKK per m2
Slibning, pletspartling og maling af fodlister35 DKK per m
Slibning, pletspartling og maling af karme410 DKK per side karm
Slibning, pletspartling og maling af døre750 DKK per dør
Slibning, pletspartling og maling af vinduer750 DKK per 2-fags dannebrogsvindue
Slibning, pletspartling og maling af radiator584 DKK per radiator
Slibning, pletspartling og maling af rør/faldstamme30 DKK per m

Lad maleren komme på besøg

Inden du underskriver aftale eller indgår mundtlig aftale med maleren, kan det være en god idé at lade vedkommende komme på besøg for at besigtige opgaven og give et endeligt tilbud på opgaven.

Det kan f.eks. være, at tapeter skal fjernes fra vægge, at væggene skal fuldspartles eller at der skal opsættes filt, inden selve maleropgaven går i gang. Ved at lade maleren komme på besøg, kan vedkommende danne sig et overblik over opgaven og give sit endelige tilbud. Det vil være betryggende for dig som boligejer, da du i så fald undgår uforudsete udgifter eller forsinkelser.

Hvad koster maling af lejligheden?

Prisen på maling af lejligheden vil bl.a. afhænge af størrelsen på lejligheden. Du kan læse mere om maling af lejligheden i vores artikel her. Se priseksempler nedenfor:

Priseksempel: maling af 1-værelses lejlighed

 • Lejlighedens samlede areal: 30 m2
 • Pletspartling af huller samt rens af væg og loft
 • To lag maling af vægge og loft
 • Slibning og to lag maling af træværk (21 m fodlister og to karme) samt 15 m rør
 • Slibning og maling af to døre samt to 2-fags dannebrogsvinduer
 • Samlet pris: 11.800 DKK inkl. materialer og moms

Priseksempel: maling af 2-værelses lejlighed

 • Lejlighedens samlede areal: 50 m2
 • Pletspartling af huller samt rens af væg og loft
 • To lag maling af vægge og loft
 • Slibning og to lag maling af træværk (28 m fodlister og to karme) samt 15 m rør
 • Slibning og maling af tre døre samt tre 2-fags dannebrogsvinduer
 • Samlet pris: 16.900 DKK inkl. materialer og moms

Priseksempel: maling af 3-værelses lejlighed

 • Lejlighedens samlede areal: 70 m2
 • Pletspartling af huller samt rens af væg og loft
 • To lag maling af vægge og loft
 • Slibning og to lag maling af træværk (33 m fodlister og tre karme) samt 15 m rør
 • Slibning og maling af to døre samt to 2-fags dannebrogsvinduer
 • Samlet pris: 22.400 DKK inkl. materialer og moms

Skal jeg vælge timeaflønning eller samlet tilbud?

Når du indhenter tilbud fra et malerfirma, vil du som regel modtage en fast pris, som er alt inklusive. Andre malere – f.eks. selvstændige – afgiver også tilbud i form af fast timepris. Der findes ikke noget facit for, hvilken aflønningsmodel der er den bedste, men mange vælger den faste pris, da man derved undgår uforudsete omkostninger.

Hvad afhænger prisen på en maler af?

Som tidligere beskrevet vil prisen på din maleropgave afhænge af en række faktorer. Af disse kan nævnes:

 • Malerfirmaets timepris: malerfaget er – ligesom langt de fleste andre håndværksfag – karakteriseret ved fri prisdannelse. Det betyder, at timeprisen fra malerfirma til malerfirma også vil svinge, som vil reflektere sig i den endelige pris på maleropgaven. F.eks. er timeprisen typisk lavere for selvstændige malere end malere ansat i et malerfirma.
 • Geografi: timeprisen vil ligeledes afhænge af den geografiske placering. Typisk har malere udenfor storbyerne en lavere timepris, som ligeledes vil reflektere sig i den endelige pris på maleropgaven.
 • Antal lag: vores prisberegner tager udgangspunkt i to omgange maling, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt med tre lag. Det vil forøge den samlede pris.
 • Rum som skal males: hvilke rum som skal males, vil også have indflydelse på prisen. Det skyldes, at man skal vælge forskellig glans (dvs. procent af lak i malingen) afhængigt af rummet. Badeværelser, vådrum og køkken kræver typisk højere glans end almindelige værelser.

Hvor længe tager maling af lejlighed eller hus?

Hvor længe det tager at male lejlighed eller hus afhænger af opgavens omfang samt om vægge og loft skal plet- eller fuldspartles.

Pletspartling

 • Pletspartling og maling af lejlighed op til 90 m2: 1-2 arbejdsdage, højest 4-5 dage
 • Pletspartling og maling af lejlighed over 90 m2: 2-4 arbejdsdage, dog kan det tage længere tid ved helt store lejligheder
 • Pletspartling og maling af hus: 2-4 arbejdsdage, dog kan det tage længere tid ved store huse
 • Pletspartling og maling af værelse/stue: 1-2 arbejdsdage, maks. 3 dage

Fuldspartling

 • Fuldspartling, filt og maling af lejlighed: 7-10 arbejdsdage
 • Fuldspartling, filt og maling af hus: 7-10 arbejdsdage
 • Fuldspartling, filt og maling af køkken: 5-7 arbejdsdage

Hvad er processen for indvendig maling?

Processen for en indvendig maleropgave vil være nogenlunde ens og er som følger:

 1. Slibning og pletspartling af træværk, rør, døre, vinduer og radiatorer: maleren starter med at slibe og pletspartle fodlister, karme, døre, vinduer, rør og radiatorer.
 2. Rens og rengøring af væg og loft: maleren fjerner alt løst tapet, puds og maling med en bred spartel og rengør derefter vægge og loft med grundrens. Dette trin er vigtigt, da malingen vil skalle af hurtigere, hvis væggen er beskidt.
 3. Plet- eller fuldspartling: når væg og loft er tørt, går maleren i gang med at plet- eller fuldspartle. Om vægge skal plet- eller fuldspartle vil afhænge af hvor ujævn væggen er. Man kan nøjes med pletspartling, hvis der kun er enkelte skruehuller og væggen ellers er jævn.
 4. Slibning af vægge: efter spartling sliber maleren væggen, så den fremstår jævn og glat. Slibestøv fjernes med en blød kost eller klud.
 5. Afdæk med malertape og afdækningspap: maleren dækker gulv og inventar med malertape og afdækningspap for at undgå malerpletter.
 6. Maling af væg og loft: maleren maler vægge og loft typisk af to omgange, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt med tre lag.
 7. Maling af træværk, rør, døre, vinduer og radiatorer: slutteligt maler maleren fodlister, karme, døre, vinduer og radiatorer.

Pletspartling eller fuldspartling?

Når du skal til at indhente tilbud på din maleropgave, vil du støde på to begreber: pletspartling og fuldspartling. Både pletspartling og fuldspartling udføres inden væg og loft bliver malet.

Pletspartling

En pletspartling er den mest anvendte form for spartling. Pletspartling er en begrænset spartling som betyder, at man kun spartler der, hvor der er revner, huller fra skruer, samlinger og lignende. Derved opnår man et jævnt maleresultat, hvor eventuelle skruehuller eller revner ikke vil være synlige efter malerarbejdet. Pletspartling og slibning af vægge og lofter indgår som regel i den faste kvadratmeterpris for malerarbejdet.

Fuldspartling

Ved en fuldspartling spartles hele væggen og loftet. Det sikrer en jævn overflade, som giver et flot maleresultat. Hvis væg eller loft er fyldt med revner og huller, vil en fuldspartling derfor være værd at overveje. Fuldspartling anvendes desuden også ved nybyggede vægge. Foruden fuldspartlingen kan man også få opsat filt på nybyggede vægge, som forhindrer revnedannelser fra stød eller lignende. Malerfirmaer fakturerer typisk ekstra for fuldspartling udover selve malerarbejdet. En fuldspartling koster typisk 125 DKK inkl. moms, aflønning og materialer per kvm. En fuldspartling + opsætning af filt koster typisk 160 DKK inkl. moms, aflønning og materialer per kvm.

Sådan udformer du opgavebeskrivelse til maleropgaven

Ligesom ved alle andre byggeopgaver er det vigtigt at udarbejde en detaljeret og udførlig opgavebeskrivelse, når du indhenter tilbud fra malerfirmaer. Derved sikrer du dig retvisende billede af prisen og undgår misforståelser med malerfirmaet senere i processen.

En opgavebeskrivelse til maleropgaven bør indeholde følgende:

 • Adresse på ejendommen som skal males
 • Samlede antal kvadratmeter væg og loft, som skal males
 • Om badeværelse, vådrum, badeværelse eller lignende også skal males
 • Om vægge blot skal pletspartles eller fuldspartles
 • Om fodlister skal males, og i så fald antal meter fodlister, som skal males
 • Antal karme som skal males
 • Antal døre som skal males og om disse døre er glatte dørplader eller fyldningsdøre
 • Om radiatorer, rør og faldstammer også skal males
 • Deadline

Dertil vil det være en god idé at vedlægge fotos af rummene som skal males. Husk at lade maleren komme på besøg og besigtige opgaven, inden vedkommende afgiver et endeligt tilbud.

Hvad koster det at male selv?

Der er selvfølgelig også muligheden for selv at male. Derved kan man opnå en væsentlig besparelse, idet man sparer på arbejdslønnen for maleren.

Hvis du vælger at male selv, skal du bruge almindeligt maleværktøj og nogle få materialer. Prøv vores prisberegner for gør-det-selv maleropgaven. Hvis lejligheden skal fuldspartles, vil det være forbundet med ekstra udgifter.

Indkøbsliste til maling

 • Maling til væg og loft hvor 10 liter koster ca. 1.000 DKK og rækker til 8-10 m2 per liter for 1-lag maling. Det vil sige, at en liter maling dækker ca. 0,8-1 m2 væg. Hvis du ønsker 2-lag maling, dækker en liter maling omtrent 0,4-0,5 m2 væg.
 • Afdækningspap og malertape til ca. 150 DKK
 • Spartel, spartelmasse og sandpapir til ca. 150 DKK
 • Pensler og malerulle til ca. 150 DKK
 • Grundrens anvendes før selve malingen og koster ca. 90 DKK per liter (10 liter iblandet vand). Hvis væg og loft er meget beskidt og der er blevet røget i lejligheden, kan du anvende speciel sod- og nikotinrens.

Hvor meget sparer man ved selv at male?

Hvis vi tager udgangspunkt i den mest basale maleropgave (det vil sige 2-lag maling af væg), har det en kvadratmeterpris på ca. 80 DKK selv at udføre. Det er noget lavere end de ca. 110 DKK, som en professionel maler gennemsnitligt tager sig betalt. Det er en besparelse på 30 DKK per kvadratmeter malet væg.

For en 50 kvadratmeter ejendom med 130 m2 væg og loft kan man således regne med en besparelse på ca. 4000 DKK ved selv at male.

Sådan sparer du penge på maleropgaven

Gør-det-selv

Den åbenlyse måde at spare flest penge på maleropgaven er ved selv at stå for det. Derved sparer du på udgifter til aflønning af maleren. Du bør dog være varsom ved at begive dig ud i større maleropgaver, hvis du ikke har erfaring fra lignende opgaver, da kvaliteten af arbejdet i høj grad afspejler sig i det endelige resultat.

Indhent tilbud på arbejdstimer fremfor totalentreprise

En anden måde at spare penge på maleropgaven er ved at indhente tilbud på arbejdstimer fra malerfirmaet fremfor totalentreprise. Det medfører naturligvis en smule mere arbejde, idet du selv skal stå for indkøb af materialer såsom maling, malertape, grundrens pensler mv. Til gengæld er der mange penge at spare, fordi mange malerfirmaer tager sig godt betalt for selv at stå for indkøb af materialer.

Indhent tilbud fra selvstændige malere fremfor malerfirmaer

Større malerfirmaer har flere faste, løbende udgifter sammenlignet med en selvstændig maler. Disse udgifter reflekterer sig i den højere pris for dig som kunde, hvorfor selvstændige malere typisk har en lavere timepris.

Skriv en kommentar