Isolering af gulv: Priser, regler & råd til boligejere i 2023

background Layer 1 Isolering

Isolering af gulv: Priser, regler & råd til private boligejere i 2023

Gulvisolering er typisk en god investering, hvis du alligevel skal have renoveret gulvet, da du sparer på varmeregningen og sikrer et bedre indeklima. I nogle tilfælde vil det også være et lovkrav at gulvisolere, når du renoverer gulvet, jf. Bygningsreglementets BR18.

Læs mere om priser, regler og råd til opgaven for private boligejere i artiklen nedenfor.

Få gratis rådgivning og tilbud på isolering af gulvet

Ønsker du tre gratis og uforpligtende tilbud på isolering af gulv, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige isolatører på isolering af dit gulv – uanset opgavens omfang. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

Med 4,6 stjerner på Trustpilot og over 400.000 udførte byggeopgaver er du sikret en pålidelig service.

 • Hurtigt svar og fast tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning

Hvad koster isolering af gulvet?

Prisen på isolering af gulvet afhænger af gulvets underlag, idet underlaget afgør, hvordan isoleringen udføres:

IsoleringstypePris
Isolering af trægulv på strøerCa. 800-1.000 kr. per m2, hvis det gamle trægulv genanvendes. Inklusive nyt trægulv ca. 1.200-1.400 kr. per m2.
Isolering af gulv over terrændækCa. 800-1.000 kr. per m2, hvis terrændæk bevares. Helt nyt terrændæk koster ca. 4.000-6.000 kr. per m2.
Isolering af gulv over uopvarmet kælderCa. 400-600 kr. per m2.

Pris på isolering af trægulv på strøer

Isolering af trægulv på strøer koster ca. 800-1.000 kr. per m2, hvis det gamle trægulv genanvendes. Skal der, udover efterisoleringen, lægges nyt trægulv, skal du forvente at betale 1.200-1.400 kr. per m2.

Hvis dit trægulv er lagt på strøer (lange, tværgående bjælker, der understøtter gulvbrædderne), kan gulvet isoleres ovenfra. Er man forsigtig, når det gamle trægulv afmonteres, kan det genbruges. Læs mere om processen i afsnittet her.

Pris på isolering af gulv over uopvarmet kælder

Isolering af gulv over opvarmet kælder koster ca. 400-600 kr. per m2.

Gulve over uopvarmet kælder kan efterisoleres nedefra – det vil sige, at isoleringsmaterialet monteres mellem bjælkelaget, lige under det eksisterende gulv og oven på loftet i kælderen. Læs mere om processen i afsnittet her.

Pris på isolering af gulv over terrændæk

Efterisolering af gulv over terrændæk ovenfra koster ca. 800-1.000 kr. per m2, mens etablering af helt nyt terrændæk koster 4.000-6.000 kr. per m2.

Isolering af gulv over terrændæk kan udføres enten ovenfra med 75 mm isoleringsgranulat eller ved, at der opbygges et helt nyt terrændæk.

Da etablering af nyt terrændæk er dyrt og omfattende, anbefales det kun, hvis din bolig er plaget af betydelige fugtproblemer. Læs mere om processen i afsnittet her.

Få 3 gratis tilbud på isolering af gulvet
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er fordelene ved at isolere gulvet?

Udover de lovpligtige krav til gulvisolering ved renovering er der flere andre fordele ved at isolere gulvet:

 • Mindre fodkulde og træk: Gulvisolering skaber en effektiv barriere mod kulde, hvilket resulterer i en mere behagelig overflade at gå på. Ved at forhindre kuldeoverførsel fra jorden eller kryberummet kan isoleringen reducere følelsen af fodkulde.
 • Lavere varmeregning: Isoleringen forhindrer varmetab gennem gulvet, selvom det ikke er lige så effektivt som andre isoleringstiltag.
 • Højere ejendomsværdi: Hvis gulvisoleringen medfører bedre energimærkning, kan du forvente højere salgspris. En undersøgelse af Bolius viser, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris øges med 500 kr. for hvert bogstav et energimærke forbedres (se nedenstående graf).
 • Lydisolering: Gulvisolering kan også bidrage til at reducere lydoverførsel mellem etager i bygningen. Ved at absorbere og mindske lydbølger kan isoleringen reducere støjniveauet og skabe en mere støjsvag miljø i hjemmet.

Hvad er de lovmæssige krav til gulvisolering ved renovering?

Ifølge Bygningsreglementet BR18 skal gulve, der renoveres, opnå en U-værdi (et mål for isoleringseffektivitet) på højst 0,10.

Hvis du planlægger at installere gulvvarme, renovere badeværelset, eller på anden måde renovere eller udskifte gulvet, vil det ofte være et lovkrav at efterisolere gulvet i samme ombæring.

Der gælder dog to undtagelser til dette krav:

 • Hvis gulvet allerede opfylder BR18’s standard for isoleringseffektivitet.
 • Hvis efterisoleringen ikke ville være økonomisk rentabel, dog undtaget af udskiftning af hele bygningsdele
Tabel 1: Hvornår udløses krav om efterisolering?
RenoveringsomfangKrav til efterisolering
Reparation: Mindre reparationer af gulvet, f.eks. enkelte gulvbrædderUdløser ikke krav om
efterisolering af gulvet.
Ombygning af bygningsdele: Udskiftning af gulvbelægning eller af gulvkonstruktionen (gulvbelægning og strøer)Udløser krav om efterisolering af gulvet, så længe det er fugtteknisk forsvarligt og rentabelt.
Udskiftning af bygningsdele
og installationer: Etablering af nyt terrændæk ved opbrydning af eksisterende betondæk. Fx i
forbindelse med etablering af gulvvarme
eller på grund af en fugtskade
Udløser krav om efterisolering af
konstruktionen, uanset rentabiliteten.
Dog er det fortsat et krav, at løsningen
skal være fugtteknisk forsvarlig og byggeteknisk mulig.

Nedenfor finder du isoleringskravene ved gulvrenovering:

Tabel 2: Isoleringskrav ved gulvrenovering ifølge BR18
U-værdi [1]Isoleringstykkelse [2]
Terrændæk, kældergulv mod jord0,10300 mm
Let etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum0,10395 mm
Tung etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum0,10350 mm
Etageadskillelse med gulvvarme mod rum der er opvarmet0,1070 mm
Kilde: Rockwool.dk baseret på BR18-krav.
Bemærkninger: [1] U-værdi angiver isoleringsevnen. Jo lavere U-værdi, jo bedre er isoleringsevnen. [2] Isoleringstykkelsen angivet her forudsætter anvendelse af Rockwool som isoleringsmateriale. Isoleringstykkelsen for at opnå tilsvarende U-værdi kan variere afhængigt af typen af isoleringsmateriale samt kvalitet af eksisterende isolering.
Isolering af strøerkonstruktion
Få 3 gratis tilbud på isolering af gulvet
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan finder jeg ud af, om mit gulv er isoleret?

Gulvisolering er selvsagt ikke tydeligt for det blotte øje, men det vil være nødvendigt for dig at finde ud af, hvis du påtænker renovering af gulvet eller efterisolering af gulvet.

1. Tjek din boligs byggeår

Byggeåret for din bolig har typisk indflydelse på, hvor velisoleret gulvet er.

Hvis dit hus er bygget før 1979, er det muligt, at gulvet slet ikke er isoleret, da de isoleringskrav, der i 1979 blev indført med det nye Bygningsreglement, krævede gulvisolering.

Hvis dit hus er bygget efter 1979 vil der typisk være 100-150 mm gulvisolering, medmindre gulvet er efterisoleret siden.

Er du i tvivl om, hvornår din bolig er opført, kan du benytte dig af Tinglysningsbogen:

 1. Klik dig ind på Tinglysning.dk
 2. Log ind med NemID eller MitID
 3. Indtast adressen på din bolig
 4. I et af dokumenterne tilknyttet boligen bør det fremgå, hvornår bygningen er opført

2. Undersøg gulvets eksisterende isolering

Strøgulv
Her måles tykkelsen af isolering på strøgulvskonstruktionen. Foto: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Er du komfortabel med selv at fjerne et gulvbræt, kan du få et direkte kig på dit isoleringslag. Alternativt kan du bede en fagmand om at udføre arbejdet.

Fjern et bræt langs en væg for minimal synlighed. Hvis dit isoleringslag er mindre end 100 mm tykt, kunne det være en indikator for, at dit gulv kan drage fordel af efterisolering.

Ved renovering af gulvet vil det i hvert fald være et krav, at gulvet i forbindelse med renoveringen efterisoleres.

3. Find bygningstegninger for boligen

Alle bygningstegninger i Danmark kan man finde online. Det gælder som regel også, hvis der er foretaget efterisolering af gulvet.

Hvis du ikke kan finde tegninger af huset, kan du tjekke isoleringslaget under gulvet ved at fjerne et gulvbræt. Vælg en af de brædder, der ligger inde langs væggen. Så ses det ikke så meget, at brættet har været taget op, og det er nemmere at få af og på igen.

Sådan tilgår du bygningstegninger for din bolig:

 1. Klik ind på enten filarkiv.dk eller weblager.dk
 2. Log ind med NemID eller MitID, hvis du har navne- og adressebeskyttelse
 3. Hvis du ikke kan finde din kommune, kan du forsøge på kommunens egen hjemmeside, typisk under byggeri
 4. Vælg din kommune i oversigten
 5. Søg efter din adresse
 6. Find bygningstegninger i oversigten
 7. De fleste filer ligger som pdf-filer, og de relevante tegninger findes ofte under emnerne “ombygning”, “tilbygning”, “beboelse” mv.

Hvis du ikke kan finde tegninger af huset, kan du tjekke isoleringslaget under gulvet ved at fjerne et gulvbræt. Vælg en af de brædder, der ligger inde langs væggen. Så ses det ikke så meget, at brættet har været taget op, og det er nemmere at få af og på igen.

Få 3 gratis tilbud på isolering af gulvet
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan isoleres gulvet?

Hvordan gulvet isoleres vil afhænge af, hvor det pågældende gulv, som skal isoleres, befinder sig. Processen vil nemlig variere afhængigt af om der er tale om gulv over terrændæk, over kælder eller på strøer.

Gulv over terrændæk (over jord)

Terrændækket er den del af konstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Terrændækket består typisk af et kapillarbrydende lag, trykfast isolering og et betonlag. Særligt huse fra før 1972 kan drage gavn af, at terrændækket efterses og evt. isoleres.

Når man vil isolere gulv over terrændæk har man to muligheder:

 • Efterisolering af terrændæk ovenfra: Et veldrænet terrændæk uden fugtproblemer kan efterisoleres ovenfra ved at det eksisterende gulv brydes op og fyldes med isoleringsgranulat, så den samlede isoleringstykkelse bliver 75 mm.
 • Opbygning af helt nyt terrændæk: En opbygning af helt nyt terrændæk er et omfattende projekt, men hvis du desuden oplever problemer med fugt, fodkulde og huset er fra før 1972, er det værd at overveje nyt terrændæk.

Se mere om terrændæksisolering på Sparenergi.dk og Byggeriogenergi.dk.

Gulv over uopvarmet kælder

Gulve over uopvarmet kælder bør efterisoleres til mindst 200 mm, hvis de nuværende isolering er under 100 mm. Det er dog vigtigt, at kælderen er fri for fugt eller skimmelsvamp før isolering.

Bemærk, at efterisolering af gulvet kan gøre kælderen fugtigere og koldere. Hvis du opbevarer fugtfølsomme materialer i kælderen, kan det derfor være bedre at isolere kældergulvet.

Sådan udføres efterisolering af gulv over uopvarmet kælder:

 1. Kælderen undersøges for tegn på fugt eller skimmelsvamp.
 2. Elinstallationer fjernes, så den nye isolering ikke dækker dem.
 3. Dampspærre og isolering opsættes under gulvet. Dampspærren fastgøres direkte under gulvbelægningen og langs bjælkesiderne.
 4. Hvis du bruger kælderen til opbevaring, bør loftpladebeklædning installeres for at beskytte isoleringen.
 5. Lampeudtag og samledåser genetableres.
 6. Centralvarmerør og varmtvandsrør med under 30 mm isolering efterisoleres, hvis de er placeret under den nye isolering.

Læs hele vores artikel om renovering af kælderen her.

Gulv over krybekælder

En krybekælder er en lav kælder på 60-100 cm. Hvis du har krybekælder, frarådes det bl.a. af Bolius, at selve krybekælderen isoleres. Det skyldes, at selv små ændringer af forholdene i en krybekælder kan medføre fugt og efterfølgende skimmelsvamp og råd i konstruktionen.

Du har til gengæld andre muligheder for at isolere gulvet over krybekælderen:

 • Isolering imellem strøerne i gulvet: Er trægulvet belagt ovenpå strøer, kan du isolere mellem strøerne. Læs mere i afsnittet her.
 • Omdan krybekælderen til terrændæk: Den dyre og mere krævende løsning er at nedlægge krybekælderen og i stedet etablere et terrændæk, som er den del, der adskiller huset fra jorden. Det kræver blandt andet, at du fjerner det eksisterende gulv.
Få 3 gratis tilbud på isolering af gulvet
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan isoleres gulv på strøer?

Strøer er lange træbjælker, der monteres på et råt gulv, eksempelvis et terrændæk af beton, for at understøtte et trægulv. De tværgående bjælker, der understøtter gulvbrædderne, er således hvad man kalder strøer.

Der er ofte et større mellemrum mellem strøer, og her har man mulighed for at placere isoleringsmateriale med henblik på at øge komforten, adressere fodkulde og reducere varmeregningen.

Isolering imellem strøerne i gulvet udføres med følgende trin:

 • Fjern det eksisterende gulv: Fjern gulvet omhyggeligt. Hvis det er et ældre, attraktivt plankegulv, kan det eventuelt genbruges, hvis det fjernes forsigtigt.
 • Fjern gammel isolering og organisk materiale: Udskift gammel isolering, som kan have mistet sin isolerende effekt. Organisk materiale fjernes for at forhindre fugt og mug.
 • Installer en fugtspærre: Fugtspærren, der placeres under isoleringen mod terrændækket, beskytter mod fugt fra underlaget for at forebygge skimmelsvamp og bevare isoleringseffektiviteten. Fugtspærren klæbes til bagvæggen og indervæggene, og kantisolering på 10-20 mm anbefales for at undgå kuldebroer.

Nu kan man gå i gang med selve isoleringen. Rockwool Flexibatts (32, 34 eller 37) er velegnet som isoleringsmateriale til formålet.

 • Isoler mellemrummet: Anbring isoleringsmateriale mellem strøerne og terrændækket. Normalt anbefales op til 75 mm isolering, men langs ydervæggene bør du kun anvende 50 mm isolering for at undgå fugtproblemer.
 • Sørg for ventilation: Efter isolering skal der være mindst 50 mm luft mellem isoleringen og undersiden af gulvbrædderne for at tillade ventilation og forebygge fugtopbygning.
 • Genplacer eller læg nyt gulv: Når strøerne er isoleret korrekt, kan det oprindelige gulv genplaceres, eller du kan vælge at lægge et helt nyt gulv ovenpå strøerne.
Få 3 gratis tilbud på isolering af gulvet
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvilket isoleringsmateriale anvendes til gulvisolering? Flamingo, mineraluld mv.

Valg af isoleringsmateriale til gulvisolering afhænger af opgaven, men de mest gængse isoleringsmaterialer til isolering af gulvet er flamingo, mineraluld og papiruld. Se vores oversigt nedenfor.

Tabel 3: Sammenligning af isoleringsmaterialer ved gulvisolering
IsoleringsmaterialeKendte mærkerλ–værdi (isoleringsevne) [1]Prisniveau (1-5)Brandklasse
Stenuld/mineraluldRockwool Granulate, ISOVER Insulsafe35-453/5A1
Glasuld342/5A1
PapiruldNviro CBI37-393/5
TræfiberisoleringHunton Nativo37-904/5
Flamingo (EPS)31-403/5
Leca853/5
Bemærkninger: [1] λ–værdien (mW/mK) angiver materialets isoleringsevne – jo lavere λ–værdi, jo bedre isoleringsevne har materialet. λ–værdien beregnes som forholdet mellem varmeledningsevnen i materialet (målt i watt per meter kelvin, W/mK) og materialets tykkelse (målt i meter).

Flamingo (EPS) til isolering af gulvet

Ekspanderbart polystyren, også kendt som flamingo, er et oliebaseret plastmateriale, der opskummes med 90 pct. luft. Det resulterer i et meget let og luftfyldt materiale.

Flamingo er velegnet til gulvisolering, når vægten skal være lav – eksempelvis ved isolering af gulv over uopvarmet kælder. Det gælder bl.a. gulvisolering over uopvarmet kælder.

Tidligere anvendte man kun ubehandlet flamingokugler som isoleringsmateriale. I dag findes der flere varianter af EPS, som anvendes som isoleringsmateriale:

 • Ubehandlet flamingo: Den oprindelige variant af EPS som hulmursisolering, som har en smule dårligere isoleringsevne.
 • Flamingo tilsat grafit: Har en højere isoleringsevne og er mere modstandsdygtig over for falmning sammenlignet med ubehandlet flamingo. Grafitten øger materialets isoleringsevne ved at reducere den termiske ledningsevne.
 • Ekspanderet polystyren (EPS): Flamingokugler smeltes sammen til hårde, faste plader, hvorved man undgår, at isoleringsmaterialet falder sammen gennem årene. Man kan også opnå samme effekt ved at anvende lim i de ubehandlede flamingokugler.

EPS opsuger ikke fugt og vælges særligt for dets gode isoleringsevne. Det er værd at overveje flamingo tilsat grafit, da man derved opnår op til 20 pct. bedre isoleringsevne ligesom man undgår, at isoleringen falmer over årene.

Sten- og glasuld til isolering af gulvet

Granuleret mineraluld

Mineraluld (samlet betegnelse for sten- og glasuld) er et velafprøvet materiale, som mange boligejere vælger som isoleringsmateriale grundet dets dokumenterede pålidelighed og langvarige brug i byggebranchen.

Til isolering mellem strøer er sten- eller glasuld ideelt. Isoleringsbatts kan skæres til for præcis pasform, hvilket minimerer luftlommer og optimerer isoleringen, og deres lydabsorberende egenskaber gør dem velegnede til etageadskillelser. Her er bl.a. Rockwool Flexibatts velegnet.

Sten- og glasuld har en god isoleringsevne og er typisk billigere end de øvrige isoleringsmaterialer.

Papiruld til isolering af gulvet

Papiruld hulmursisolering

Papiruld er et miljøvenligt og effektivt valg til isolering af gulvet. Isoleringsmaterialet er fremstillet af genbrugsavispapir, forstærket med midler der gør det modstandsdygtigt over for brand, skimmel og skadedyr.

Dets fordele inkluderer høj isoleringsevne, høj modstandsdygtighed mod skadedyr og biologisk nedbrydelighed, hvilket bidrager til dets miljøvenlige profil både under produktion og bortskaffelse.

Papiruld har ligesom sten- og glasuld desuden den fordel, at det er lydisolerende, hvilket gør materialet velegnet i etageadskillelser.

Få 3 gratis tilbud på isolering af gulvet
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Kan isolering indblæses under gulvet?

I visse tilfælde kan isoleringsmateriale indblæses under gulvet i hulrummet mellem strøer. Det er en nem og billig måde at isolere gulvet, fordi det eksisterende gulv ikke først skal brækkes op. Isolatøren kan blæse isoleringsgranulat (flamingo, papiruld eller mineraluldsgranulat) ind ved mindre huller i gulvet.

Det er dog sjældent muligt at blæse isolering ind under gulvet uden først at fjerne det eksisterende gulv. For det første skal der installeres fugtspærre under isoleringsmaterialet for at undgå fugtproblemer, hvilket kræver, at hele gulvet fjernes. For det andet skal evt. eksisterende isolering fjernes, inden den nye isolering etableres.

Hvordan udføres gulvisolering i gamle huse?

Hvordan gulvisolering i gamle huse udføres afhænger af gulvet underlag. Dog gør det sig typisk gældende for gamle huse, at de er dårligt isoleret, og det gælder typisk også gulvkonstruktionen.

Hvis der er tale om trægulv lagt på strøer, har man mulighed for at isolere mellem strøer. Det er en billig løsning, som typisk ikke kræver væsentlige indgreb.

Er gulvet belagt ovenpå terrændæk og opført før 1972 er der stor sandsynlighed for, at huset er dårligt isoleret. I sådanne tilfælde anbefales det som regel, at der etableres helt nyt terrændæk, som du kan læse mere om i afsnittet her.

Få 3 gratis tilbud på isolering af gulvet
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar
Hvad er kravene til isolering i gulv ved isolering?

Hvis du renoverer gulvet, kræver Bygningsreglementet BR18 en U-værdi (et mål for isoleringseffektivitet) på højst 0,10. Dette gælder typisk, hvis du planlægger at installere gulvvarme, renovere badeværelset, eller på anden måde renovere eller udskifte gulvet. Dog er der undtagelser, hvis gulvet allerede opfylder BR18’s standard for isoleringseffektivitet, hvis efterisoleringen ikke ville være økonomisk rentabel eller hvis det ikke fugtteknisk vil være forsvarligt. Isoleringstykkelsen varierer alt efter gulvtype og anvendt isoleringsmateriale, men ligger mellem 70 mm og 395 mm ifølge BR18.

Hvad koster isolering af gulvet?

Prisen vil afhænge af, hvilken type isoleringsopgave der er tale om. Den mest gængse form for gulvisolering, isolering mellem strøer på trægulv, koster ca. 800-1.000 kr. per m2, hvis det gamle trægulv genanvendes. Skal der, udover efterisoleringen, lægges nyt trægulv, skal du forvente at betale 1.200-1.400 kr. per m2.

Henvisninger

 • Videncenter for Energibesparelser i Bygningers guide til gulvrenovering: byggeriogenergi.dk
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygningers guide til efterisolering af gulv over uopvarmet kælder: byggeriogenergi.dk
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygningers guide til nyt terrændæk: byggeriogenergi.dk
 • Energistyrelsens guide til isolering af gulv: Sparenergi.dk

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.