Facadeisolering: Priser, regler og metode til isolering af facaden

background Layer 1 Isolering

Facadeisolering: Priser, regler og metode til isolering af facaden

Skal facaden på dit hus renoveres, f.eks. ved nedbrudte murværksfuger eller krakeleret facadepuds, kan det ofte betale sig også at udføre en facadeisolering. Facadeisolering vil i nogle tilfælde også være et lovkrav ved facaderenovering.

Facadeisoleringen kan enten afsluttes med et pudslag eller facadebeklædning. Læs mere om priser, regler og metoder til isolering af facaden nedenfor.

Få 3 gratis tilbud på isolering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad koster facadeisolering?

Facadeisolering koster 1.300-2.500 kr. per m2 med facadebeklædning eller 2.400-2.600 kr. per m2 med afsluttende pudslag.

Prisen på en udvendig isolering af facaden afhænger bl.a. af den ydre overflade uden på facadeisoleringen. Nedenfor finder du vejledende priser for facadeisolering, som inkluderer montering:

Pris per m2 facadeareal
Facadeisolering monteret direkte på facaden med afsluttende pudslagCa. 2.400-2.600 kr.
Facadeisolering udført med træskelet, isolering og facadebeklædning af træ eller fibercementCa. 1.300-2.500 kr.
Kilde: Bolius.dk.

Den endelige pris vil også afhænge af omfanget af forberedelse, som er nødvendig, inden facadeisoleringen finder sted. Derfor er ovenstående pristabel kun vejledende.

Forvent f.eks. fordyrelser af facadeisoleringen, hvis der er meget arbejde forbundet med at fremrykke vinduer, døre og andre fremtrædende elementer ud i konstruktionen eller hvis den eksisterende ydermur er i dårlig stand og ujævn.

Hvordan monteres Skalflex facadeisolering?

Skalflex er en førende producent af facadeisolering, der tilbyder et komplet facadeisoleringssystem. Skalflex er som medlem af brancheforeningen ETICS-DK med til at fremme testede og godkendte facadeisoleringssystemer.

Skalflex Facadeisolering -- vejledning

Nedenfor finder du fremgangsmåden til montering af Skalflex facadeisolering med efterfølgende pudslag. Fremgangsmåden vil typisk være ens for lignende facadeisoleringssystemer med mineraluld. Bemærk dog, at processen for facadeisolering med facadebeklædning vil være anderledes.

1. Forberedelse

Foto: Skalflex/Sika. Vinduer og døre kan fremrykkes for at kompensere for den ekstra tykkelse ved facadeisoleringen.

Før montering af facadeisoleringen bør du gennemgå nedenstående tjekliste:

 • Rensning af facaden: Facaden skal være ren og fri for snavs, alger og andre begroninger. Afskallende maling eller løs puds skal også fjernes.
 • Sætningsrevner: Eksisterende revner i facaden skal armeres for at sikre en solid overflade for facadeisoleringen og den efterfølgende puds. Her kan anvendes Skalflex Armeringssystem.
 • Ydervæggens plan: Ydervæggen skal være så plan som muligt, med en maksimal afvigelse på +/- 5 mm per løbende 2 meter. Uregelmæssigheder udbedres før montering.
 • Opstigende grundfugt: Opstigende fugt kan skade facadeisoleringen over tid, men kan ofte løses med fugtspærre.
 • Fremrykning af vinduer og døre: Vinduer, døre og andre fremtrædende elementer kan fremrykkes for at kompensere for den ekstra tykkelse fra facadeisoleringen.
 • Udskiftning af murbinder: Hvis den eksisterende facademurs murbinder er rustet over, bør en ny monteres med Skalflex Murbinderdybel.
Foto: Skalflex/Sika. Montering af sokkelprofil.

2. Montering af sokkelprofil

Sokkelprofilen støtter isoleringspladerne og skrues fast på facaden ved hjælp af Skalflex’ monteringskit.

Sokkelprofilen skal placeres præcist der, hvor bundkanten af isoleringen skal være. Når sokkelprofilen er monteret og justeret korrekt, klikkes Skalflex’ sokkelnet på sokkelprofilen.

3. Montering af isoleringsplader

Start med at fastgøre de første isoleringsplader på sokkelprofilen og fortsæt derefter opad. Anvend Skalflex Fliseklæb eller Multiklæb til limning, blandet efter producentens instruktioner. Hver plade skal have seks limpunkter, påført med en tandspartel.

Isoleringspladerne monteres i et forskudt mønster for at skabe stabilitet. Ved montering omkring vinduer og døre skal pladerne nøjagtigt tilskæres, hvilket nemmest gøres med en skærekasse. Husk fortanding ved alle hjørner og afslutning med maskinskåret kant for at sikre pæne samlinger.

4. Fastgøring med dybler

Efter montering af plader, fastgøres de med dybler. Hvis ikke monteret på træ, bores der huller på Ø8 mm. Antallet af dybler justeres efter terrænklasse. Du kan bruge enten slagdybler eller thermodybler.

Slagdyblerne fastgøres i forborerede huller, men kan forårsage kondenspletter. For at undgå dette, kan thermodybler anvendes. Disse undersænkes let med Ejot Tool og isoleres med Skalflex Mineraluldsprop for at forhindre kondenspletter og sikre en pæn finish.

Få 3 gratis tilbud på isolering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar
Hjørneprofiler
Foto: Skalflex/Sika. Integrering af hjørneprofiler i Skaltherm grundpuds.

Hvordan foretages pudsning efter facadeisoleringen?

Når facadeisoleringen er udført, skal det ydre lag af facaden pudses, ligesom der skal foretages mindre justeringer. Processen er som følger:

1. Montering af Smartsill og drypnæseprofil

Efter montering af isoleringsplader monteres Smartsill ved alle vinduer. Smarsill er en løsning til montering af sålbænke, der sikrer mod vandgennemtrængning og sikrer ensartet hældning på sålbænkene:

Foto: Skalflex/Sika. Smartsill til montering af sålbænke efter facadeisoleringen.
 • SmartSill måles og tilpasses i størrelse, og der udskæres plads i isoleringsmaterialet.
 • Bagstop monteres, og SmartSill fastgøres på tre flader med netarmeret grundpuds.
 • Bundstykket og sidefalsen vandtætnes med Skalflex Multitæt.
 • Efter slutpuds monteres sålbænken, og der fuges mellem SmartSill profil og sålbænk. Med Smartsill kan sålbænke af både skifer, zink og metal anvendes.

Monter desuden Skalflex Drypnæseprofil ved alle vinduer og døre.

2. Montering af sokkelnet og profiler

Armering vinduer
Foto: Skalflex/Sika. Skrå armering af vindues- og dørhjørner.

Fastgør sokkelnet, hjørneprofiler og drypnæseprofiler i Skaltherm Grundpuds. Husk, at:

 • Integrere nettet i våd puds.
 • Overlap nettet med 10 cm ved samlinger.
 • Montere hjørneprofiler direkte i Skaltherm grundpuds.
 • Forstærke ved vindues- og dørhjørner med skrå armering på min. 20 x 50 cm.

3. Påføring af grundpuds og indarbejdning af armeringsnet

Påfør Skaltherm Grundpuds på facaden i et 6-8 mm lag. Brug stålbræt og arbejd i lodrette baner.

Foto: Skalflex/Sika. Påføring af grundpuds efterfølgende af indarbejdning af armeringsnet.

Arbejd Skalflex Armeringsnet ind i våd grundpuds. Bemærk at:

 • Nettet skal ligge i pudslagets yderste tredjedel og være dækket af puds.
 • Efterfyld ved behov.
 • Overlap netsamlinger med 10 cm.

Stokretning af pudslaget kan udføres efter indlægning af armeringsnettet.

5. Slutpuds og facadebehandling

Foto: Skalflex/Sika. Slutpudsning og facadebehandling.

Efter 2 døgn, påfør slutpuds: Skalcem S2000/CF2000, Skalcem 3000 eller Skalflex Silikonepuds.

Ønsker du Skalflex Murstensmønster, følges disse trin:

 • Påfør 1-2 mm Skaltherm Grundpuds.
 • Skær murstensmønsteret ind.
 • Efter 1-2 døgn, vandskur med Skalcem S2000/CF2000.
Få 3 gratis tilbud på isolering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan isoleres soklen?

Isolering af sokkel
Foto: Skalflex/Sika. Isolering af sokkel.

Soklen er den nederste, bærende del af ydervæggen. Soklen er en betydelig varmeudleder, og det er derfor oplagt at isolere soklen, samtidig med at du får isoleret din ydervæg.

Det er ofte fugtigt omkring soklen, hvorfor man bør bruge et isoleringsmateriale, som ikke suger fugt til sig. Til det formål kan man anvende Skalflex Sokkelisolering, der består af EPS.

Processen er som følger:

 • Soklen isoleres med Skalflex Sokkelisolering som klæbes og dybles, efter samme fremgangsmåde som facadeisoleringen.
 • Til pudsning af soklen anvendes Skalflex Sokkelpuds Vandtæt. Den er også velegnet til netpuds, direkte på sokkelisoleringen af EPS.
 • Skalcem Sokkelpuds Vandtæt påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt. Anvendt som puds med net kan der påføres op til 15 mm i én arbejdsgang.
 • Ved ilægning af armeringsnet skal nettet være dækket af mørtel og samtidig ligge i den yderste trejdedel af pudslaget.
 • Ved påføring på EPS sokkelisolering monteres hjørneprofiler m.m.
 • Et evt. andet pudslag kan påføres efter min. 24 timer.
 • Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

Bemærk: For at beskytte soklen mod overdreven fugt, skal ydervægsbeklædningen ved soklen overlappe eller fremspringe ud over sokkelisoleringen.

Få 3 gratis tilbud på isolering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan udføres facadeisolering med efterfølgende facadebeklædning?

Løsningen i forrige afsnit vedrører facadeisolering med pudslag. Man har dog også mulighed for facadeisolering med facadebeklædning.

Facadeisolering med facadebeklædning

Facadebeklædning har den fordel, at der er betydeligt mindre vedligeholdelse forbundet med det sammenlignet med en pudset facade. Omvendt kan man foretrække den pudsede facade af arkitektoniske og stilmæssige årsager.

Man kan enten anvende træ eller fibercementplader som facadebeklædning på facadeisoleringen. Du kan læse mere om facadebeklædning i vores artikel her.

Processen for facadeisolering med efterfølgende facadebeklædning er som følger:

 • Etablering af træskelet: Direkte på husets ydervæg monteres et træskelet af lægter. Formålet med disse lægter er at understøtte og bevare strukturen på isoleringsmaterialet.
 • Første lag isolering: Mellem træskelettet monteres isoleringen i form af enten isoleringsruller eller -batts.
 • Eventuelt andet lag isolering: Hvis der er behov for flere lag isolering, monteres det næste lag lægter, så de krydser de første for at minimere kuldebroer. Her imellem monteres næste lag isolering.
 • Ventilation: Yderbeklædningen monteres på afstandslister for at sikre tilstrækkelig ventilation bagved. Ventilationsspalten sikres med insektnet imod skadedyr som insekter, mus og rotter.
 • Yderbeklædning: Et ydre lag af træbeklædning som cedertræ eller lærk monteres på klink, eller der beklædes med eternit plank. Herunder skal der være et vindtæt lag i form af vindpap eller vindgips.
 • Isolering ved fundament og sokkel: For at bryde kuldebroen ved murens overgang til fundamentet, fortsættes isoleringen ned foran soklen mellem 300-600 mm under jordniveau. En ikke-vandsugende isolering som EPS anbefales til isolering af sokkel og fundament.

I forbindelse med isolering af fundamentet, er det desuden værd at overveje omfangsdræn – særligt, hvis huset i forvejen har problemer med fugt.

På hvilke bygninger kan facadeisolering være en god løsning?

Facadeisolering er velegnet til forskellige bygningstyper, herunder:

 • Ældre bygninger med massive ydermure
 • Nyere bygninger med dårligt isolerede ydervægge af tegl, gasbeton eller beton
 • Typehuse fra 1960’erne og 1970’erne, især ved renovering af facaden

Derimod er facadeisolering ikke den bedste løsning for bygninger med detaljerede facader, som f.eks. ældre palævillaer eller landejendomme med bindingsværksfacader. I disse tilfælde skal arkitektoniske hensyn tages i betragtning, da isoleringen kan ændre husets udseende væsentligt.

Få 3 gratis tilbud på isolering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvilke regler gælder der for isolering af facaden?

Om du skal søge om byggetilladelse til efterisolering i kommunen, afhænger af, hvor tykt et lag der skal isoleres med.

Der kan også være regler i lokalplanen, som vedrører bygningens udseende, og du bør derfor altid tale med kommunens tekniske forvaltning.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller krav om efterisolering af ydervæggen, hvis ydervæggen renoveres, og hvis efterisoleringen er økonomisk rentabel.

En efterisolering defineres ifølge Bygningsreglementet som rentabel, hvis investeringen er betalt tilbage efter 3/4-dele af efterisoleringens levetid.

Bemærk: Ved tagfoden må efterisoleringen ikke forhindre ventilationen af tagkonstruktionen. Tykkelsen på facadeisoleringen vil derfor bl.a. begrænses af pladsen i tagudhænget.

Energistyrelsen har udarbejdet følgende retningslinjer for, hvornår en efterisolering af ydervægge udefra typisk er rentabel:

Rentabelt, når:BR18 krav
Let ydervæg (træskelet med beklædning)Der i forvejen er 125 mm isolering eller mindre250 mm isolering
Massiv murstensmurDer i forvejen er 25 mm isolering eller mindre200 mm isolering
Massive ydervægge i gasbeton eller letklinkerbetonYdervæggen er uisoleret200 mm isolering
Kilde: Energistyrelsens Sparenergi.dk.
Bemærk: Rentabiliteten er et estimat og vil afhænge af en række faktorer. En endelig beregning af rentabiliteten bør udføres af en energirådgiver.

Bebyggelsesprocent

BR18

Det er bygningens udvendige mål, som bestemmer bebyggelsesarealet, og grundens bebyggelsesprocent sætter en grænse for, hvor stort bebyggelsesarealet må være.

Bygningsreglementet tillader udvendig efterisolering i op til 250 mm tykkelse uden at det betragtes som en udvidelse af etagearealet. Ønsker du at isolere facaden med over 250 mm tykkelse, skal du derfor være opmærksom på, om du overskrider bebyggelsesprocenten.

Du kan finde ejendommens samlede etageareal samt grundens samlede antal kvadratmeter på tinglysning.dk. Du kan finde den tilladte bebyggelsesprocent i din lokalplan på Plandata.dk.

Lokalplan

En facadeisolering kan ændre facadens udseende, f.eks. hvis en murstensfacade isoleres og efterfølgende omdannes til en pudset facade.

Der kan være regler i lokalplanen, som begrænser ændringer i bygningens ydre udseende, og du bør derfor altid undersøge regler i lokalplanen på Plandata.dk eller tale med kommunens tekniske forvaltning.

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Uanset, hvor tykt et lag du isolerer med, skal du huske at indberette det til BBR på BBR.dk. Når det gælder ejendomsværdiskatten, bliver udvendig facadeisolering, uagtet reglerne i bygningsreglementet, anset for at være en udvidelse af etagearealet.

Når du melder det ekstra lag isolering til BBR-registeret, vil det derved blive registreret som en udvidelse af boligens areal.

Byggetilladelse

Du skal søge om byggetilladelse til facadeisolering, hvis:

 • Facaden efterisoleres med en tykkelse på over 250 mm, da en sådan efterisolering jf. Bygningsreglementet betragtes som en udvidelse af bebyggelsesarealet.
 • Bygningen, som facadeisoleres, ligger indenfor 2,5 meter op til naboskellet.

Byggetilladelsen søges hos kommunen. Kommunen vil have en formular på deres hjemmeside, hvor man kan søge om byggetilladelse.

Forsikring

Hvis du har husforsikring, bør du informere dit forsikringsselskab om dine planer om isolering af facaden, før du går i gang.

Forkert udført efterisolering kan øge risikoen for råd og svamp og dermed ændre forsikringsvilkårene. Giver du ikke forsikringsselskabet besked inden, risikerer du, at forsikringsselskabet ikke dækker skader forårsaget af isoleringen.

Få 3 gratis tilbud på isolering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Kan jeg selv isolere facaden?

Energistyrelsen og Bolius fraråder begge, at man selv isolerer facaden og anbefaler, at man i stedet hyrer fagfolk til opgaven. Fejlagtig og mangelfuld montering af facadeisoleringen kan medføre råd og svamp, som er dyrt at udbedre.

Til gengæld kan du selv forestå forberedelsen til facadeisoleringen. Det kan inkludere rensning af facaden, udbedring af evt. sætningsrevner og udskiftning af murbindere. Fremrykning af vinduer og døre bør du overlade til fagpersonen medmindre du har håndværksmæssig erfaring.

Hvilke andre metoder findes der til isolering af husets ydermure?

Der findes to andre metoder til isolering af facaden, hvis udvendig isolering ikke er en mulighed eller optimalt:

Indvendig efterisolering

Indvendig efterisolering af ydervæggen er knap 20 pct. mindre energieffektiv end udvendig facadeisolering. Dertil reducerer indvendig efterisolering den indvendige plads i huset.

Til gengæld kan en indvendig isolering af ydervægge være en god løsning, hvis facadeisolering ikke kan lade sig gøre af arkitektoniske hensyn eller ved et smalt tagudhæng. Det er ligeledes en billigere løsning og kan foretages gradvis fra rum til rum.

Indvendig efterisolering kan udføres med stål- eller træskelet og pladebeklædning, krævende en tæt dampspærre for at undgå fugt. Alternativt kan fugttransporterende plader som kalciumsillikatplader eller gasbeton anvendes, der opbevarer og transporterer fugten.

Hulmursisolering

Hulmursisolering

Hvis ydervæggen på din bolig har hulmur (dvs. både formur og bagmur), kan man isolere hulmuren.

Hulmursisolering er en af de energiforbedringer, som bedst kan betale sig. Ved at isolere hulmuren reduceres den årlige varmeregning med op til 20-25 pct.

Hulmursisolering indebærer at indblæse isoleringsmateriale i hulrummet mellem de indre og ydre vægge i en mur. Du kan læse mere om hulmursisolering i vores artikel her.

Hulmursisolering kræver selvsagt at ydervæggen har hulmur. Er det ikke tilfældet, er en udvendig facadeisolering værd at overveje.

Få 3 gratis tilbud på isolering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Henvisninger

 • Bolius’ artikel om facadeisolering: Bolius.dk
 • Energistyrelsens guide til lovkrav vedr. efterisolering af ydervæggen: Sparenergi.dk
 • Energistyrelsens guide til facadeisolering: Sparenergi.dk
 • Udvendig efterisolering af tung ydervæg fra Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger: Byggeriogenergi.dk

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

2 kommentarer til “Facadeisolering: Priser, regler og metode til isolering af facaden”

  • Hej Niels. Det er ofte fugtigt omkring soklen, hvorfor man bør bruge et isoleringsmateriale, som ikke suger fugt til sig. Her er isoleringsmateriale af EPS bedre end traditionelle facadebatts. Husk desuden at montere drypnæseprofil ovenfor kældervinduet. Bh Primabolig.dk

   Svar

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.