Kalkning af hus: Hvad koster det? Priser, råd og proces for 2023

background Layer 1 Facade

Kalkning af hus: Hvad koster det? Priser, råd og proces

Et kalket hus og murværk kan holde i mange år, hvis arbejdet er udført ordentligt. Alt inklusive skal du regne med en kvadratmeterpris på omkring 700-900 kr. per m2 for at få kalket facaden. Læs mere nedenfor om priser, råd og processen for arbejdet.

Få 3 gratis tilbud på kalkning af husets facade og murværk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad koster kalkning af hus og murværk?

Selve kalkningen af hus og murværk koster typisk 100-150 kr. per m2 inkl. moms per lag kalk. Det er dog typisk tillægsydelser såsom stilladsleje, afrensning samt flere lag kalk, der øger den endelige pris. Som tommelfingerregel skal du derfor regne med 700-900 kr. per m2 inkl. moms alt inklusive. Nedenfor finder du en prisliste:

Tabel 1: Prisliste for facaderenovering med netpuds (inkl. moms)

Pris
Udskiftning af beskadiget mursten100-125 kr. per mursten
Afrensning og sandblæsning af facaden for gammel kalk, puds og maling100-150 kr. per m2
Kalkning (per lag)100-150 kr. per m2
Opsætning af bukkestillads (facade under 4 m i højde)15.000-18.000 kr.
Opsætning af facadestillads (facade over 4 m i højde)50.000-60.000 kr.
Stilladsleje per dag300-500 kr. per dag

Prislisten bygger på en rundspørge af udvalgte murerfirmaer, som Primabolig.dk har været i kontakt med. Alle priser er inkl. moms. Den endelige pris kan afhænge af, om du har specifikke ønsker til materialer og tillægsopgaver samt facadens kompleksitet.

Priseksempler på kalkning af hus og murværk

Nedenfor finder du to priseksempler, som eksemplificerer den endelige pris:

Priseksempel 1: Kalkning af 1-plan facade på 110 m2

I nedenstående priseksempel er der tale om en 1-plan facade, hvor stilladsleje ikke er nødvendig. Opgaven omfatter afrensning af den eksisterende overflade samt 4 lag kalkning.

 • Udskiftning af 10 mursten: 1.000-1.250 kr. inkl. moms
 • Bortskaffelse af byggeaffald: 2.500 kr. inkl. moms og miljøafgift
 • Afrensning og sandblæsning af facade: 100-150 kr. per m2
 • Kalkning af facade (4 lag): 4 x 100-150 kr. inkl. moms per m2
 • Samlet pris: 58.500-86.250 kr. inkl. moms

Priseksempel 2: Netpuds af 2/3-plan facade på 150 m2 inkl. afrensning og sandblæsning

I nedenstående priseksempel er der tale om en 2- til 3-plan facade, hvor opsætning af bukkestillads er nødvendig. Opgaven omfatter desuden afrensning og sandblæsning af eksisterende overflade, inden kalkningen påbegyndes.

 • Opsætning og leje af bukkestillads: 15.000-18.000 kr. inkl. moms
 • Bortskaffelse af byggeaffald: 2.500 kr. inkl. moms og miljøafgift mv.
 • Afrensning og sandblæsning af facade: 100-150 kr. per m2
 • Kalkning af facade (4 lag): 4 x 100-150 kr. inkl. moms per m2
 • Samlet pris: 92.500-133.000 kr. inkl. moms
Få 3 gratis tilbud på kalkning af husets facade og murværk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad afhænger prisen på kalkning af huset af?

Murerfirmaet vil typisk fakturere for ekstra tillæg og ydelser. Den endelige pris vil således bl.a. afhænge af:

 • Hvor meget af arbejdet du selv udfører: Typisk kan du aftale med murerfirmaet, at du selv udfører noget af arbejdet. Hvis du selv står for afrensning af facaden og bortskaffelse af affald, kan du spare disse udgifter væk.
 • Kompleksiteten ved facaden: Er facaden kompleks med gesims og murstenssålbænke under vinduerne, gør det opgaven mere omfattende og øger derfor prisen. Huse fra 1960’erne og 1970’erne har typisk mindre komplekse facader, hvilket alt andet lige gør facaderenoveringen mindre omfattende.
 • Mindre facader: Der er opstartudgifter for murerfirmaet uanset facadens størrelse, og derfor fakturerer nogle murerfirmaer med et ekstra tillæg, hvis der er tale om en lille facade.

Temperatur og årstid: Hvornår er det bedst at kalke huset?

 • Kalk i foråret eller eller efteråret, hvor temperaturen er mellem 8-15 C – hvis det er for varmt, hærder kalken for hurtig, og hvis det er for koldt, når kalken ikke at hærde.
 • Undgå at kalke, når solen står direkte på facaden. Planlæg arbejdet, så du kalker ’med solen rundt’ – dvs. det der kalkes ligger i skygge og forbliver i skygge til solnedgang.
 • Du kan med fordel tildække efter facaden er kalket mod nedbør – det kan tage op til en uge, før kalken har hærdet ordentligt.

Man bør undgå at kalke huset i direkte sol eller på meget varme dage, da man risikerer, at kalken ikke når at hærde ind i facaden.

Det ideelle kalkningsvejr er med relativt høj luftfugtighed uden direkte sol med temperaturer mellem 8-15 C. Der må ikke være risiko for nattefrost. Det er vigtigt at planlægge arbejdet så man kalker ’med solen rundt’, så det der kalkes ligger i skygge og forbliver i skygge til solnedgang.

Det bedste kalkevejr er diset og køligt. Det skyldes, at kalkens hærdning ikke må forceres, men tværtimod skal trækkes ud så længe som muligt, så kalken har mulighed for at hærde over så lang tid som muligt. Undgår du solskin i det første døgn under og efter kalkningen, forlænger du holdbarheden af kalkoverfladen. Hvidtekalk er op til en uge om at hærde helt, mens hvert lag skal have lov at tørre 1-2 dage, inden det nye lag påføres.

Få 3 gratis tilbud på kalkning af husets facade og murværk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er kalkmaling?

Kalk er blandt vores ældste byggematerialer, og i Danmark har vi en lang byggetradition helt tilbage fra jernalderen for at kalke facaden. Kalk er et billigt materiale, som er velegnet på facader, fordi det er et stærkt og vandafvisende materiale samt yderst diffuståbent.

Kalkmaling fremstilles af kalksten, der brydes og brændes ved ca. 900 grader. Herved fås brændt kalk som tilsættes vand og produktet læsket kalk er nu fremstillet.

Denne calciumhydroxid eller læskekalk blander man med vand i forholdet 1:4, som derefter bliver hvidtekalke. Læskekalk kan også blandes med sand i forholdet 1:3, som derefter bliver kalkmørtel.

Når kalkmørtel eller hvidtekalk er påført facaden (enten som hhv. puds eller overfladebehandling), får materialet kuldioxid og afgiver vand. Derved gendannes kalciumkarbonaten, når kalken har fået lov til at hærde, som giver et stærkt, hårdt og vandafvisende materiale.

Hvor længe holder en kalket facade?

Hvis du ikke har skrabet al løstsiddende kalk væk, før du foretager den nye kalkning, vil kalkningen få en betydelig lavere levetid.

Tilsvarende afhænger levetiden også af, hvilken type kalk du anvender. Langtidslagret kulekalk holder mindst 5-8 år. Med veludført arbejde kan en kalket facade

Vælger du stampet kalk eller hydratkalk, skal du kalke facaden hvert år. Partikler i stampet kalk er op til 15 gange større end kulekalk, hvilket gør den kalkede overflade afsmittende og at den over tid vil regne væk.

Sådan forlænger du kalkfacadens levetid:

 • Overvej at hyre en fagperson med erfaring med kalkning. Selvom det er billigere selv at kalke huset, er det ikke sikkert, at det er besværet værd, når en fagperson med erfaring kan give et langt mere holdbart resultat.
 • Vælger du selv at udføre arbejdet, skal du sætte dig godt ind i fagkundskaben og følge producentens vejledning minutiøst. Lav dit forarbejde ordentligt, og spring ikke arbejdet over, hvor gærdet er lavest.
 • Anvend kun langtidslagret kulekalk (ikke stampet kalk eller hydratkalk) som kalkmateriale. Vælg gerne en kulekalk, som har været opbevaret vådt i minimum to år.

Hvordan kalkes en tidligere kalket facade?

Er der tale om en tidligere kalket overflade, der skal vedligeholdes, skal man først afrense løstsiddende materialer til man får en bæredygtig bund. Ellers vil den nye kalkmaling hurtigt falde fra facaden.

Kalkning af en tidligere kalket facade foregår som følger:

1. Løstsiddende kalk skrabes af

Inden du påbegynder kalkningen, skal løstsiddende kalk skrabes af facaden. Ellers får du ikke et langvarigt resultat, da den eksisterende, løstsiddende kalk løbende vil falde af.

For at afrense løstsiddende materiale kan man benytte en kost, spartel, skrabejern eller lignende. Du kan med fordel anvende en kost med stålbøste for effektivt at fjerne løstsiddende kalk.

2. Facaden renses og forvandes

Når du har fjernet den løstsiddende kalk, vaskes facaden af. Det er både for at fjerne løs puds, som stadig sidder fra den løsrevne kalk, samt for at forvande til fugningen.

Til rensning og fugtning af større facader kan du med fordel anvende en vandstøver, eventuelt monteret på en vandslange, for at lette arbejdet.

Få 3 gratis tilbud på kalkning af husets facade og murværk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

3. Fuger repareres med kalkmørtel

Eventuelle cementmørtelreparationer afhugges og erstattes med en ren kalkmørtel, ligesom huller eller revner i fuger repareres med kalkmørtlen. Cementmørtel kan nemlig ikke bære vægten fra kalken. Man kan også anvende hydraulisk mørtel til kalkede facader i stedet for kalkmørtel.

Når du har fuget med kalkmørtel eller hydraulisk mørtel, er det en god idé at køre facaden over med et filtsebræt tilsat vand, så fugerne får et pæn og jævn overflade.

4. Sandkalk overfladen hvis den hæfter dårligt

Har du fjernet al den eksisterende kalk fra facaden, eller står du med en helt bar facade, kan det være en god idé at sandkalke overfladen. Det giver et noget tykkere lag kalk. Man kan også undlade at sandkalke, hvis man ønsker en mere transparent kalkoverflade.

Sandkalk består af hvidtekalk tilsat 5 procent fint kvartsand eller slemmet kridt, som er rørt sammen før hvert påstrøg. En glat overflade er bedre egnet end en ru og grovkornet overflade til sandkalk.

5. Facaden kalkes med kalkmælk

For at få kalkmælk blandes kulekalkdej med vand i forhold mellem 1:5 eller 1:6. Blandingen bør stå natten over og røres sammen igen 2-3 timer før brug. Den opblandede kalk skal være passende tynd, som sødmælk. Den kaldes derfor også for kalkmælk.

Blandingen skal tilpasses efter bundens sugeevne. Til at male med kalkmælk bør du anvende kalkkost af dyrehår fremfor nylonhår. Det opbevarer kalken bedre, så man får et jævnt lag kalk.

Facaden males med kalkmælken med kalkkost i 8-tallede mønstre. Påføringen skal ske vådt i vådt og på kryds og tværs, så kalken presses godt ind. Når et passende stykke er kalket, trækkes overfladen op med vandrette, parallelle strøg. Kalk hele murstykker ad gangen, ellers kan der opstå tydelige overgange.

6. Kalk hellere ad flere omgange end med for tyk kalk

Det er bedre at kalke ad flere gange med tynde lag, end én gang med en for ’fed’ blanding. På den måde får du et flottere og mere holdbart resultat. Alt afhængigt af hvor tyk en kalkoverflade du ønsker, kan du kalke ad flere omgange. Er der tale om en helt bar facade, kalker man som regel 5-6 gange.

Hver gang du påfører et nyt lag kalk, er det vigtigt at du lader det eksisterende lag kalk tørre 1-2 dage. Derefter skal du forvande, inden du påfører det nye lag kalk.

I nedenstående video fra Kalk A/S kan du se, hvordan en kalkning af en tidligere kalket facade foregår:

Kalkning fra bunden

Kalkning af cementpudsede eller malede facader kræver omfattende forarbejde

Kalker du en facade, som er pudset med cement, vil kalken ikke kunne binde sig til overfladen og der vil derfor efter kortere tid opstå revner eller huller i kalklaget. Kalk kræver nemlig en sugende bund for at opnå en god binding, og cementpuds er notorisk et ikke-sugende materiale.

Det samme gælder for malede overflader. Hvis du vil have kalket et hus med malet facade, kræver det først, at du fjerner al maling.

Hvis man vil kalke på cementpudsede eller malede overflader er det ofte nødvendigt at fjerne hhv. pudslaget eller malingen totalt og derefter nypudse med kalkmørtel eller hydraulisk mørtel for at kalken kan binde.

For at fjerne al cementpuds og malede overflader, sandblæser man som regel facaden.

Få 3 gratis tilbud på kalkning af husets facade og murværk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvilke farver kan man vælge til kalkning af huset?

Den kalkhvide farve er den mest benyttede, men ved at tilsætte forskellige såkaldte jordfarver eller tørfarver, kan man opnå mange smukke farvenuancer til kalkoverfladen.

Du kan således vælge kalkmaterialet til husets facade i farver såsom gul, okker, rød, umbra, og terra de sienna samt grønne og blå nuancer.

Hvilket kalkprodukt bør jeg anvende til kalkning af husets facade?

Kalk er et billigt byggemateriale sammenlignet med f.eks. facademaling, og derfor er det ikke et sted, hvor du bør spare i budgettet.

Det anbefales, at du anvender langtidslagret kulekalk som har været opbevaret vådt i minimum to år, da det har en længere levetid.

Vælger du stampet kalk eller hydratkalk, skal du kalke facaden hvert år. Partikler i stampet kalk er op til 15 gange større end kulekalk, hvilket gør den kalkede overflade afsmittende og at den over tid vil regne væk.

Med kulekalk er partiklerne mindre, og vedhæftningen på muren er derfor bedre. Således kan du forvente levetid på mindst 5-8 år med kulekalk. Med omhu og forståelse for kalkmaterialet kan kalkede vægflader med kulekalk endda stå flunkende flotte i 12-15 år.

Hvad er fordelene ved en kalket facade?

 • Kalk er det mest diffusionsåbne materiale, man kan anvende på sin facade. Det betyder, at fugt fra huset og ud mod facadens ydermure let kan trænge igennem. På den måde undgår du fugtskader i facaden og grimme fugtplamager, som der kan være risiko for ved maling eller andre pudsemetoder.
 • Kalkfacader har en lang levetid på 5-15 år ved anvendelse af kulekalk og korrekt udført arbejde. Den gamle by i Aarhus har f.eks. kalkfacader, som er mere end 15 år gamle.
 • Kalk er miljøvenligt og naturligt produkt. Derved afgiver kalk ikke sundhedsfarlige dampe hverken under eller efter påføring. Eventuelt spild er ikke på nogen måde farligt for miljøet.

Hvordan kalkes bindingsværk?

Processen for kalkning af bindingsværk vil i store træk minde meget om processen for kalkning af en almindelig facade. Stalde som er udført som bindingsværk kalkes f.eks.

Til forskel fra almindelige facader bør du dog være opmærksom på, at et bindingsværkets murfelter bevæger sig som resultat af træets organiske materiale. Det betyder, at kanterne i murfelterne efterhånden bliver løse og skal skrabes væk.

Før kalkningen går i gang, skal murfelterne samt murfelternes kanter derfor spartles med en kalkmørtel. Derefter er processen den samme som ved kalkning af en almindelig facade. Efter kalkningen er færdig, vaskes bindingsværket i malet træ med en opvredet klud (evt. tilsat lidt eddike) for at fjerne kalkplamager (også kendt som kalkstænk).

Den Gamle By har udarbejdet nedenstående videoer, som giver vejledning til kalkning af bindingsværk:

Historisk Håndværk: Mørtelreparation på murværk
Mørtelreparation af bindingsværk.
Historisk håndværk: Sådan kalker man en mur
Kalkning af bindingsværk.
Få 3 gratis tilbud på kalkning af husets facade og murværk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvilke murværk er velegnet til kalkning?

Det er bedst at kalke på murværk, som allerede er pudset, filtset eller berappet med kalkmørtel. Du skal dog være opmærksom på, at cementpudsede facader med cement eller hydraulisk kalk er uegnede til kalkning, fordi kalk hæfter sig dårligt til sådanne materialer. Hvis det er tilfældet, skal murværket enten sandblæses først, eller du kan forbedre overfladen med sandkalk. En glat overflade er bedre egnet end en ru og grovkornet overflade.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.