Netpuds af facaden: Komplet guide med priser & ekspertråd [2023]

background Layer 1 Facade

Netpuds af facaden: Komplet guide med priser & råd til opgaven

Netpuds er en velegnet løsning til facaderenovering, hvis den eksisterende facade fremstår nedslidt og porøs. Netpuds er også velegnet som overflade til facadeisoleringen.

Fordelen ved netpuds er, at det er en fleksibel og robust facadeløsning sammenlignet med andre pudseløsninger såsom vandskuring og filtsning. Således har netpuds en levetid på mindst 10-12 år. Derudover kan netpuds påføres på alle facadeoverflader.

Det betyder dog ikke, at netpuds er velegnet på alle facader. Læs, hvornår netpuds ikke er en god løsning og find mere information om priserne nedenfor.

Få 3 gratis tilbud på netpudsning af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad koster netpuds per m2?

Netpudsning af facaden koster gennemsnitligt 700-800 kr. per m2 inkl. moms. Der er dog mange faktorer, som påvirker den endelige pris på facadeopgaven, herunder højde på facaden og om stillads er nødvendigt samt facadens tilstand og om udskiftning af mursten og sandblæsning er nødvendig.

Tabel 1: Prisliste for facaderenovering med netpuds (inkl. moms)

Pris
Udskiftning af beskadiget mursten100-125 kr. per mursten
Afrensning og sandblæsning af facaden100-150 kr. per m2
Netpudsning700-800 kr. per m2
Opsætning af bukkestillads (facade under 4 m i højde)15.000-18.000 kr.
Opsætning af facadestillads (facade over 4 m i højde)50.000-60.000 kr.
Stilladsleje per dag300-500 kr. per dag

Prislisten bygger på en rundspørge af udvalgte murerfirmaer, som Primabolig.dk har været i kontakt med. Alle priser er inkl. moms. Den endelige pris kan afhænge af, om du har specifikke ønsker til materialer og tillægsopgaver samt facadens kompleksitet.

Priseksempler på netpudsnining af facaden

Nedenfor finder du to priseksempler, som eksemplificerer den endelige pris:

Priseksempel 1: Netpuds af 1-plan facade på 110 m2

I nedenstående priseksempel er der tale om en 1-plan facade, hvor stilladsleje ikke er nødvendig. Opgaven omfatter ikke afrensning og sandblæsning.

 • Udskiftning af 10 mursten: 1.000-1.250 kr. inkl. moms
 • Bortskaffelse af byggeaffald: 2.500 kr. inkl. moms og miljøafgift
 • Netpuds af facade: 700-800 kr. inkl. moms per m2
 • Samlet pris: 80.500 kr. inkl. moms

Priseksempel 2: Netpuds af 2/3-plan facade på 150 m2 inkl. afrensning og sandblæsning

I nedenstående priseksempel er der tale om en 2- til 3-plan facade, opsætning af bukkestillads er nødvendig. Opgaven omfatter desuden afrensning og sandblæsning af facaden, inden netpudsningen påbegyndes.

 • Udskiftning af 10 mursten: 1.000-1.250 kr. inkl. moms
 • Opsætning og leje af bukkestillads: 15.000-18.000 kr. inkl. moms
 • Bortskaffelse af byggeaffald: 4.000 kr. inkl. moms og miljøafgift mv.
 • Afrensning og sandblæsning af facade: 100-150 kr. per m2
 • Netpuds af facade: 700-800 kr. inkl. moms per m2
 • Samlet pris: 147.500 kr. inkl. moms

Hvad afhænger prisen på netpuds af?

Murerfirmaet vil typisk fakturere for ekstra tillæg og ydelser. Den endelige pris vil således bl.a. afhænge af:

 • Hvor meget af arbejdet du selv udfører: Typisk kan du aftale med murerfirmaet, at du selv udfører noget af arbejdet. Hvis du selv står for afrensning af facaden og bortskaffelse af affald, kan du spare disse udgifter væk.
 • Særlige ønsker: Har du særlige ønsker til valg af materiale til slutpuds? Ønsker du også at isolere facaden? Eller vil du have netpudsen afsluttet med maling? Disse forhold påvirker også den endelige pris.
 • Kompleksiteten ved facaden: Er facaden kompleks med gesims og murstenssålbænke under vinduerne, gør det opgaven mere omfattende og øger derfor prisen. Huse fra 1960’erne og 1970’erne har typisk mindre komplekse facader, hvilket alt andet lige gør facaderenoveringen mindre omfattende.
 • Mindre facader: Der er opstartudgifter for murerfirmaet uanset facadens størrelse, og derfor fakturerer nogle murerfirmaer med et ekstra tillæg, hvis der er tale om en lille facade.
Få 3 gratis tilbud på netpudsning af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er netpuds?

Netpudsning er en nyere pudsningsmetode, hvor puds og mørtel bliver armeret med fibernet, hvilket resulterer i en stærk og langtidsholdbar løsning. Modsat de gamle pudseteknikker sikrer netpudsning facaden mod afskalninger og revnedannelse i mange år frem.

Således er en facaderenovering med netpuds vedligeholdelsesfri i mindst 10-12 år. Metoden er derfor velegnet til facader, der er meget nedslidte, hullede og porøse.

Netpuds er en forholdsvis ny form for facaderenoveringsmetode her i Danmark. Det er en yderst stærk løsning, der oprindeligt blev skabt til brug i jordskælvsramte områder, men da denne form for behandling er en af de bedste måder at forstærke facader på, har den vundet stor succes her i Danmark.

Hvilke facader er velegnede til netpuds?

En af fordelene ved netpuds er, at det kan påføres på alle typer facader – uanset om de består af mursten, kalksandsten, gasbeton, beton, multiblokke, gipsplader, facadeisolering eller sågar tidligere puds. Det betyder dog langt fra, at det er den bedste løsning på alle facader.

Særligt æstetiske forhold og det at bevare husets oprindelige stil bør indgå i overvejelserne ift. at få udført en facaderenovering med netpuds.

Netpuds er velegnet til porøse eller meget ødelagte underlag

Facader hvor netpuds virkelig udmærker sig er ved porøse eller meget ødelagte underlag. Det kan f.eks. være murstensfacader, som er meget ødelagte fra f.eks. frostsprængninger og sætningsskader.

Her er netpuds en relativ billig løsning, som virkelig kan transformere husets udseende. Idet netpuds kan påføres alle typer underlag, kan det også påføres meget beskadigede facader, som trænger til en gennemgribende facaderenovering.

Få 3 gratis tilbud på netpudsning af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Tænk dig om, før du får netpudset murstensfacaden

Selvom netpudsning har en længere levetid sammenlignet med andre pudsemetoder, gør det den ikke vedligeholdelsesfri. Murstensfacader er derimod stort set vedligeholdelsesfrie.

Det betyder, at du skal tænke dig grundigt om, inden du vælger at få netpudset din murstensfacade. Det er en ekstra udgift, som du løbende skal budgettere med. Og vigtigst af alt kan du ikke fortryde og få din gamle murstensfacade tilbage, når du først har pudset den.

Ser din murstensfacade slidt ud, kan det i nogle tilfælde være den bedste og mest økonomiske løsning at nøjes med en omfugning og evt. udskiftning af beskadigede mursten.

📈 Trin-for-trin: Sådan renoverer mureren facaden med netpuds

En facaderenovering med netpuds kan være en omfattende opgave, og kompleksiteten og antallet af trin i renoveringen vil afhænge af hver enkel type facade. Nedenfor finder du trinnene i en typisk facaderenovering.

Mureren gennemgår facaden for skader og revner

Inden noget af arbejdet går i gang, vil murerfirmaet gennemgå facaden med dig. Her vil der bl.a. blive undersøgt, om der er skader og revner på facaden, som skal udbedres, inden selve renoveringen går i gang.

Organisk vækst, puds, sætningsskader, løse mursten eller større huller skal først udbedres, ligesom mureren også vil kunne rådgive dig til, om sandblæsning eller omfugning er nødvendigt, inden facaderenoveringen påbegyndes.

Det er typisk også her, at murerfirmaet kan give dig et endeligt tilbud med pris på opgaven.

Stillads opføres

Når der er taget hånd om potentielle skader og revner i facaden, opføres stillads ved høje facader. Stilladsopførslen kan i sig selv være rimelig omfattende afhængigt af højden på din facade.

Generelt skal du forvente, at alene stilladsleje- og opførsel koster 18.000-20.000 kr. inkl. moms.

Grundpuds og armeringsnet påføres

Selve netpudset består af grundpuds og armeringsnet. Mureren lægger et friskt lag grundpuds, og inden grundpudset tørrer ind, påføres armeringsnettet ovenpå. Når nettet er lagt på, lægges endnu et lag grundpuds henover nettet.

På den måde opnås et tæt og stærkt lag puds, der er ekstra langtidsholdbart med armeringsnettet. Selve netpudsningen er nu færdig.

Det afsluttende lag påføres, og opgaven er færdig

Til slut påføres et lag finere slutpuds, som giver en flot og jævn overflade, samtidig med at det forstærker netpudset yderligere. Murerfirmaet vil som regel have standardprodukter til slutpudset hvad angår farve og materiale, men du har også mulighed for selv at vælge andre.

Normalt anbefales det, at man vælger en indfarvet slutpuds i hvid eller grå, som giver en stærk grundfarve. Det betyder, at facaden ikke behøver at males ligeså ofte.

Du har dog også mulighed for at påføre det øverste lag med en diffusionsåben slidstærk maling, som kan give yderligere beskyttelse af murværket.

Få 3 gratis tilbud på netpudsning af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er fordelene ved netpuds?

Der er en lang række fordele ved netpuds. Nedenfor finder du nogle af de mange fordele ved netpuds:

 • Minimeret risiko for at den nye puds revner
 • Minimeret risiko for nye skader og afskalninger
 • Netpuds kan lægges direkte ovenpå den eksisterende puds (forudsat at den er uden skader)
 • Netpuds skaber et godt fundament for en efterfølgende overfladebehandling
 • Netpuds fungerer ved, at et stærkt armeringsnet bliver i lagt grundpudsen, hvilket sikrer en stærkere og mere fleksibel puds.

Dertil er de mere detaljerede fordele ved netpuds, at:

Netpuds er en god investering

Selvom netpuds er noget dyrere sammenlignet med andre former for facaderenovering såsom vandskuring eller filtsning, så er det også en god investering. En netpudset facade er nemlig den mest holdbare form for facadepuds, som er vedligeholdelsesfri i mindst 10-12 år.

Taget vedligeholdelsesfriheden i betragtning kan netpuds således være en billigere og bedre løsning end vandskuring eller filtsning.

Huset får en bedre isoleringsevne

En netpudset facade skaber i sig selv en bedre isoleringsværdi. Det kan med tiden spare dig for mange penge som resultat af lavere varmeregning.

Mange vælger også at kombinere isolering af ydervæggene med en facaderenovering med netpuds. Netpuds er nemlig velegnet som overlag til selve laget med isolering, og kan påføres alle facadematerialer.

Netpuds giver en smuds- og vandafvisende facade

Lægges der et lag toppuds som overfladebehandling, gør det din facade både smuds- og vandafvisende. Det betyder, at facaden holdes tør og smuk, hvilket er godt for boligens udseende, men også for murværkets holdbarhed og styrke.

Skjuler revner og skader

Når facaden bliver netpudset, er de forrige overfladiske sætningsrevner og lignende skader selvsagt ikke længere synlige. Det kan i sig selv være grund nok til at vælge netpuds.

En yderligere fordel ved netpuds er dog netop, at det bl.a. består af et net (eller hvad der på fagsprog hedder en armering). Det betyder, at pudset er langt mere fleksibelt og ikke efterlader tydelige spor efter overfladiske sætningsskader. På den måde kan din facade holde i langt flere år sammenlignet med andre pudsemetoder uden at facaden bliver fyldt med skader.

Netpuds giver bedre indeklima

Idet en netpudset facade holder boligens facade tør og bedre isoleret, medfører det også bedre indeklima i boligen. Kombinerer du netpuds med toppuds, holder det fugt og vand borte fra murværket, hvilket forebygger fugtskader som samtidig forbedrer indeklimaet.

Netpuds giver en smuk facade

Er den eksisterende facade porøs og fyldt med revner og skader, kan du se frem til en ny og fin facade efter netpudsningen. Pudset dækker alle revner og skader, der skulle være i murværket. I stedet får du en jævn og flot facade, som ikke kræver nogen vedligeholdelse i hvert fald i et årti.

Få 3 gratis tilbud på netpudsning af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er ulemperne ved netpuds?

Der er også en række ulemper forbundet med en netpudsning af facaden, herunder:

 • Sammenlignet med et almindelig, ubehandlet murværk kræver en pudset mur langt mere vedligeholdelse. Efter en årrække skal facaden pudses op igen, for at den forbliver pæn.
 • Puds er meget porøs og derfor mere sart over for stød og slag end murværk.
 • Det bliver sværere at reparere en pudset mur med defekte sten, løse fuger m.m. Derfor skal du reparere muren, før du pudser den.
 • Du kan ikke fortryde og få murstensfacaden tilbage igen, efter den er pudset. Det kan ikke lade sig gøre at rense pudsen væk efterfølgende uden at ødelægge murens brandhud.
 • At pudse en ellers ubehandlet facade er en stor beslutning, og du bør overveje, om det passer til resten af husets udseende. I værste fald kan det medføre en forringelse af ejendomsværdien.
Få 3 gratis tilbud på netpudsning af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Netpuds på isolering: Hvordan udføres det?

Efter montering af isoleringsplader, pudses facaden ovenpå isoleringspladerne med netpuds.

Facadeisolering er – som navnet antyder – isolering, som man monterer udenpå husets ydervæg. Det kan være en god isoleringsløsning, hvis hulmuren er for smal til at isolere ordentligt.

Mange vælger at kombinere facadeisoleringen med netpuds. Det skyldes, at netpuds kan påføres på alle overflader – også isoleringsbatts, hårde isoleringsplader og polystyrenplader.

Vælger du at kombinere facadeisolering med netpuds, monterer mureren først isoleringspladerne. Derefter påføres netpuds, hvor mureren først påfører grundpuds, dernæst armeringsnet, dernæst et sidste lag grundpuds. Facaden sluttes af med et finere lag slutpuds, og man kan efterfølgende vælge at male facaden. Det er i grove træk, hvordan isolering med netpuds udføres, selvom det naturligvis kan variere fra opgave til opgave.

Du skal være opmærksom på, at nogle facader er mere velegnede til netpuds med facadeisolering end andre. Facadeisolering med puds egner sig særdeles godt til huse fra 1960’erne og 1970’erne. Huset fra den tid har enkle facader uden gesimser eller andre små detaljer, som er lette at beklæde med isoleringspladerne, og man ændrer ikke grundlæggende ved husets oprindelige stil.

Komplekse facader med mange detaljer såsom gemiser og murstenssålbænke under vinduerne er mindre velegnede til en sådan opgave. Når man udfører facaden, øger det også den samlede tykkelse af husets vægge, hvilket kan gøre opgaven svær at udføre elegant, når der også skal tages hensyn til facadens detaljer.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.