Vandskuring af hus: Se priser og 5 ekspertråd til opgaven [2023]

background Layer 1 Facade

Vandskuring af hus: Se priser og 5 ekspertråd til opgaven

Vil du give facaden nyt liv, kan en vandskuring af murværket være en god løsning. Med en vandskuring kan du give facaden et helt nyt udtryk og farve med efterfølgende kalkning eller maling. Vandskuring udføres typisk i forbindelse med en generel facaderenovering, evt. efter en omfugning af murværket. Vandskuring kan desuden udføres på facader af både gasbeton og traditionelle murværk.

Læs mere om, hvad en vandskuring koster, og hvornår du bør være varsom med at vandskure facaden.

Få 3 gratis tilbud på vandskuring af husets facade og murværk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad koster vandskuring?

Vandskuring koster typisk mellem 400-450 kr. per m2 murværk. Prisen vil dog i høj grad afhænge af, om der også skal lejes stillads, om opgaven også skal omfatte reparation af murværk mv.

Er der tale om vandskuring indendørs, skal du selvsagt ikke budgettere med stillads, ligesom det sjældent er nødvendig med omfugning.

Vi har samlet en prisliste nedenfor Derfor har vi samlet en prisliste nedenfor, som inkluderer de typiske udgifter forbundet med en vandskuring:

Tabel 1: Prisliste for vandskuring af facade inkl. moms

OpgavePris
Omfugning og reparation af mursten400-500 kr. per m2
Grundrens af murværk100-125 kr. per m2
Vandskuring af murværk400-450 kr. per m2
Leje af stillads18.000-20.000 kr.

Omfugning og reparation af mursten kan være nødvendigt, hvis murværket er i dårlig stand. Ligeledes kan det være nødvendigt med stilladsleje, hvis huset er højere end grundplan. Rens af facaden med grundrens vil altid være nødvendig.

For at overskueliggøre prisen for et vandskuring finder du nedenfor et priseksempel:

Priseksempel: Vandskuring af facade på 150 m2 med grå tyndpudsmørtel

I nedenstående priseksempel ønskede kunden en vandskuring af facaden på samlet 150 m2. Murværkets fuger var i fin stand, så en omfugning var ikke nødvendig men kunne nøjes med udskiftning af 10 mursten. Huset har høje gavle og krævede derfor stilladsleje.

 • Udskiftning af 10 mursten: 1.250 kr. inkl. moms
 • Stilladsleje inkl. montage: 20.000 kr. inkl. moms
 • Bortskaffelse af byggeaffald: 2.500 kr. inkl. moms
 • Afrensning af facaden med grundrens: 125 kr. inkl moms per m2
 • Vandskuring af facade: 400 kr. inkl. moms per m2
 • Samlet pris: 102.500 kr. inkl. moms

Hvad er vandskuring?

Vandskuring hører under kategorien tyndpudsning og er en måde at give den murede facade en ny overflade. Kort fortalt trækkes et lag mørtel op langs murværket for efterfølgende at skure størstedelen af mørtlen væk igen med vand – deraf navnet vandskuring.

Den oprindelige metode til vandskuring foregår ved, at overskydende mørtel skures af med en våd mursten. I dag anvender man dog typisk et filtsebræt til formålet.

Vandskuring, filtsning eller netpuds: Hvad er forskellen, og hvad skal jeg vælge?

Indenfor kategorien tyndpudsning kan man vælge mellem følgende metoder:

 • Vandskuring
 • Filtsning
 • Sækkeskuring
 • Berapning

Processen for alle ovenstående metoder er den samme, men man anvender forskellig intensitet af pudsningen, hvilket efterlader en forskellig overflade og synlighed af den murerede væg.

Foto: BYG-ERFA. Forskelle i udseende ved de forskellige metoder til tyndpudsning: filtsning, vandskuring, sækkeskuring og berapning.

Netpudsning er en nyere pudsningsmetode, hvor puds og mørtel bliver armeret med fibernet, hvilket resulterer i en stærk og langtidsholdbar løsning. Modsat de gamle pudseteknikker sikrer netpudsning facaden mod afskalninger og revnedannelse i mange år frem. Det gør metoden velegnet til facader, der er meget nedslidte, hullede og porøse.

Læs også vores artikel om facaderenovering generelt her.

Få 3 gratis tilbud på vandskuring af husets facade og murværk
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan udføres en vandskuring af facaden?

Vandskuring af facaden kan stå som ubehandlet i sin naturlige farve, men kan også leveres som indfarvet mørtel i en ønsket farve, eller efterfølgende kalkes med kalkmaling.

Processen for vandskuring af murværket og facaden foregår som følger:

1. Eventuelt stillads monteres

Er der tale om en vandskuring af en fleretagers facade, slipper man ikke for leje af stillads. Det anvendes også, hvis murværket skal udfræses og omfuges samt hvis mursten skal repareres, inden vandskuringen påbegyndes.

Er der blot tale om et parcelhus i grundplan, behøver man ikke nødvendigvis stillads.

Vandskuring (filtsning) og pudsning af husets vægge udendørs. Lær det her

Vandskuring af facade med gasbeton

Er din facade lavet af gasbeton snarere end mursten, kan du også sagtens vandskure denne. Gasbeton er særligt udbredt i nybyggeri, fordi det er relativt billigt og nemt og isolere, men en rå gasbeton som facade er sjældent særlig pæn eller inspirerende.

Derfor vælger mange at vandskure facaden af gasbeton, letbeton eller almindelig beton. Med vandskuringen kan du give den ellers kedelige betonvæg en flot overflade med frit farvevalg.

Du kan også læse mere om vandskuring af flade overflader i vores artikel om vandskuring indendørs.

Sådan vandskures en væg med beton

Processen for vandskuring af betonvæg vil minde meget om vandskuring af murværk, men mange vælger også at få lavet såkaldte ‘snydemursten’ på betonvæggen. ‘Snydemursten’ er fuger i betonvæggen, der imiterer et almindeligt murværk.

‘Snydemurstenene’ laves ved at mureren påfører et lag grundpudsmørtel i 2-3 mm tykkelse med et stålbræt. Inden grundpudsen er tør, laver mureren udsnit af fuger i murstensmønster med fugejern, som imiterer et murværk. Efterfølgende følger mureren samme trin som ved en almindelig vandskuring.

Du kan se en video med processen for vandskuring af facade med gasbeton inkl. ‘snydemursten’ på goerdetselv.dk.

Temperatur og årstid: Hvornår bør vandskuringen foretages?

Det anbefales, at vandskuring foregår i den varmere del af året, da temperaturen skal være over 5° C. Du bør dog undgå at pudse facaden i direkte sollys, eller når murværkt er meget vådt.

Det frarådes derfor, at man vandskurer facaden i direkte sollys eller når det regner.

Efter påførslen af mørtlen anvender mureren et filtsebræt til at vandskure facaden.

Hvad er fordelene ved vandskuring?

Vandskuring af murværket har både praktiske og æstetiske fordele:

 • Vandskuring skjuler grimme, ujævne og gamle mursten.
 • Hvis du har problemer med såkaldte murbier – dvs. bier som har fundet huller i murværkets fuger – vil en vandskuring stoppe problemet.
 • Puds kan give en vis beskyttelse af en nedslidt facade.
 • Skal murværket alligevel omfuges og repareres, kan puds være oplagt løsning efterfølgende.
 • Puds kan give huset en ny farve og et nyt udtryk.
 • Vandskuring danner et godt grundlag til efterfølgende overfladebehandling med maling af kalk af facaden.

Hvad er ulemperne ved vandskuring?

Der er også en række ulemper forbundet med en tyndpudsning af facaden, herunder:

 • Sammenlignet med et almindelig, ubehandlet murværk kræver en pudset mur langt mere vedligeholdelse. Efter en årrække skal facaden pudses op igen, for at den forbliver pæn.
 • Puds er meget porøs og derfor mere sart over for stød og slag end murværk.
 • Det bliver sværere at reparere en pudset mur med defekte sten, løse fuger m.m. Derfor skal du reparere muren, før du pudser den.
 • Fugtophobninger i muren ses tydeligere som mørke fugtskjolder på en pudset facade.
 • Du kan ikke fortryde og få murstensfacaden tilbage igen, efter den er pudset. Det kan ikke lade sig gøre at rense pudsen væk efterfølgende uden at ødelægge murens brandhud.
 • Sætningsrevner vil være mere tydelige med pudset facader end ubehandlede murværk.
 • At pudse en ellers ubehandlet facade er en stor beslutning, og du bør overveje, om det passer til resten af husets udseende. I værste fald kan det medføre en forringelse af ejendomsværdien.

Hvilke facader/murværker kan vandskures?

Du kan lægge puds på de fleste murværker. Mørtlen til vandskuring hæfter dog bedst på traditionelle sten, der har en ru overflade. Derimod kan det være en udfordring på mursten, som er helt glatte.

Derudover gælder følgende forhold:

Murværket skal være helt fjernet for maling, puds og kalk

Muren skal renses helt for eventuel gammel maling, eksisterende puds eller kalk, inden du vandskurer. Ellers hæfter den nye mørtel til vandskuring ikke lige så godt.

Fugerne skal være intakte

Fugerne skal desuden gennemgås for at sikre, at de er intakte og ikke er porøse. Ellers ender du med løse fuger bag vandskuringen, som kan ses og efterlader et grimt og ujævnt resultat. Er der tale om porøse fuger, bør du få foretaget en udfræsning og omfugning af dele eller hele murværket.

Hvilke farver kan jeg vælge til en vandskuret facade?

Væggen kan efter pudsning males eller beholdes med den lyse grå overflade, som en grå vandskuringsmørtel efterlader, hvis du ikke vælger at pudse med en farve. Så der er flere valgmuligheder.

Kan jeg selv vandskure min facade?

Der er ingen love eller regler forhindrer dig i selv at pudse – eller vandskure – dit hus’ facade, men du bør overveje, om det er værd at spare penge på vandskuringen ved selv at udføre arbejdet.

Facaden er selvsagt en meget synlig del af huset, og manglende kendskab til både mørtlens rette blandingsforhold samt arbejdet i det hele taget kan medføre et sjusket og grimt resultat.

Har du alligevel mod på selv at udføre arbejdet, bør du forsøge dig med en mindre del af facaden. Det kræver den rette teknik at skabe en flot, glat og ensartet overflade, og ved at forsøge på et mindre område, kan du vurdere resultatet, inden du går i gang med resten af facaden.

Hvilke love og regler gælder der for vandskuring af facaden?

Der er ingen love eller reglementer, som forhindrer dig i selv at vandskure husfacaden, ligesom der ikke er nogen krav i Bygningsreglementet om, hvordan husfacader skal vandskures.

Du skal dog være opmærksom på, at lokalplaner og eventuelle servitutter kan begrænse farvevalget, når du vælger at få vandskuret facaden:

Lokalplan

Du skal sikre, at facaden vandskures i en farve, som er tilladt i lokalplanen. Ellers kan kommunen give påbud om, at facaden pudses om i en farve, som er tilladt i lokalplanen. Følges påbuddet ikke, kan du risikere bøde og sagsanlæg jf. §64 i planloven.

Du kan selv tjekke, hvilke lokalplaner din ejendom er omfattet af på Plandata.dk, som administreres af Bolig- og Planstyrelsen.

Alternativt – og for at være på den sikre side – kan du ringe til din kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. De kan rådgive dig om dine muligheder for farvevalg mv. ved vandskuring.

Servitutter

En servitut er en begrænsning for boligejeren, også kaldet en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom. Det er altså kun noget, som vedrører den pågældende ejendom.

Der kan være tinglyste servitutter der regulerer, hvad, hvor og hvordan du må bygge på den enkelte grund, herunder specifikke krav og begrænsninger af facaden. Du kan finde servitutter på Danmarks domstoles Tinglysning.dk ved at logge ind med NemID og indtaste ejendommens adresse.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller ingen specifikke krav eller begrænsninger til behandling af facaden.

Hvad koster vandskuring per m2?

Vandskuring koster ca. 400-450 kr. per kvadratmeter murværk. Du skal dertil også budgettere med evt. omfugning, rens af murværk samt evt. stilladsleje.

Kan jeg selv vandskure huset?

Der er ingen love eller regler der forhindrer dig i selv at vandskure husets facade. Du skal dog være opmærksom på, at det kræver det rette kendskab til mørtlens blandingsforhold og den rette teknik, for at du får en flot, glat og ensartet overflade. Overvej derfor at overlade arbejdet til en murer, hvis du ikke har erfaring fra lignende opgaver.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar