Facaderenovering: Se priser per m2 og 5 råd til opgaven (2022)

background Layer 1 Maleropgaver

Facaderenovering: Prisberegner og 5 råd til opgaven

Ligesom taget er facaden den del af huset, som gennem årene udsættes for mest slid fra det danske klima, vejr og vind gennem årene. Det kan ikke undgå at sætte sine spor på facadens udseende, hvorfor facaden med tiden kommer til at virke slidt, falmet og beskadiget.

Derfor vælger mange boligejere at få renoveret facaden. Selvom facaderenovering typisk er en dyr boligforbedring, er det typisk en investering, som vil tjene sig selv hjem i form af ejendomsværdistigning, forlænget levetid af ejendommen og bedre isolering.

Prisen på facaderenoveringen kommer i høj grad an på renoveringens omfang: nogle facader behøver kun beskedne reperationer af mursten af fuger, mens en mere omfattende facaderenovering også vil inkludere pudsning, maling og hulmursisolering.

Bestil 3 gratis tilbud på renovering af facaden

Generelle estimater for prisen på facaderenovering er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for renovering af facaden, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige murerfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Hvad koster en facaderenovering?

Som beskrevet vil den samlede pris på facaderenoveringen i høj grad afhænge af omfanget af renoveringen. Nogle nøjes med kun at få facaden sandblæst, repareret fuger og mursten og slutteligt få facaden pudset og malet op. Andre vælger en omfattende renovering af facaden, som også inkluderer hulmursisolering og komplet omfugning af facadens murværk.

Om du skal vælge en begrænset eller mere omfattende renovering af facaden vil afhænge af facadens nuværende stand, som du kan læse mere om i efterfølgende afsnit.

Nedenfor finder du vores prisberegner for facaderenoveringen:

Hvis man fravælger hulmursisolering og komplet omfugning (dvs. man kun omfuger fuger med huller eller revner), vil et priseksempel se ud som følger:

 • Vådsandblæsning af facade på 150 m2 med afdækning af 30 m2 vinduer og døre: 8.600 DKK inkl. moms
 • Omfugning af 20 m2 beskadiget fuge inkl. udfræsning: 11.200 DKK inkl. moms
 • Pudsning og maling af facade på 150 m2: 37.500 DKK inkl. moms
 • Samlet pris: 57.300 DKK inkl. moms

Priseksempel for komplet facaderenovering

Komplet facaderenovering som også inkluderer hulmursisolering. Husk, at hulmursisolering er en god investering, som typisk har tjent sig selv hjem på 2-10 år i sparet varmeregning.

 • Vådsandblæsning af facade på 150 m2 med afdækning af 30 m2 vinduer og døre: 8.600 DKK inkl. moms
 • Hulmursisolering med isoleringsgranulat på 125 mm inklusiv håndværkerfradrag: 12.600
 • Komplet omfugning og udfræsning af 150 m2 murværk: 84.000 DKK inkl. moms
 • Pudsning og maling af facade på 150 m2: 37.500 DKK inkl. moms
 • Samlet pris: 142.700 DKK inkl. moms

Hvad består en facaderenovering af?

En facaderenovering består typisk af følgende elementer i kronologisk rækkefølge:

 1. Sandblæsning eller nedslibning: Facaden renses for gammelt puds, alger, afskallet maling, trafikfilm mv. Det foregår typisk med sandblæsning, men hvis facaden består af gasbeton eller cement bruger man nedslibning i stedet, da det er mere nænsomt.
 2. Reparation af fuger og mursten: efter sandblæsningen gennemgås husets murværk for skader i fuger og mursten. Disse skader kan f.eks. være huller eller revner i fugen. Man kan også få foretaget en mere omfattende omfugning, som indbefatter udfræsning af eksisterende fuge og ny fuge i hele murværket.
 3. Hulmursisolering: mange vælger i forbindelse med en facaderenovering også at få isoleret hulmuren. Det er ofte en god investering, som har en hurtig tilbagebetalingstid.
 4. Pudsning: facaden pudses op, flitses eller vandskures med pudslag, så den fremstår jævn
 5. Maling: facaden males eller kalkes, hvis ikke du vælger at få flitset facaden op i farvet mørtel

Hvornår skal facaden renoveres?

Der er ikke noget definitivt svar på, hvornår facaden skal renoveres, men der er en række indikationer, som kan give anledning til at overveje en facaderenovering.

Murværkets fuger

Fugerne bør ikke slå revner, have huller eller være helt fraværende. Det kan medføre frost- og fugtskader, når fugt og regnvand trænger ind i murværket. Ligeledes beskytter fugerne også murstenene, så hvis fugerne er fraværende gør det over tid murstenene purøse. Slutteligt kan beskadigede fuger føre til ustabilitet i husets murværk.

Der er følgende indikationer for, at murværket trænger til at blive omfuget:

 • Hvis en større mængde fuge smuldrer, når du forsigtigt skraber murværkets fuger med fingerspidsen
 • Huller i fugen
 • Steder hvor fugen mangler helt
 • Frostsprængte mursten
 • Mørtel som ikke fylder fugen ud mellem murstenene
 • Revner i enten mursten eller fuge

Facadens udseende

Hvis facaden generelt virker slidt, falmet og beskadiget, kan det også være en indikation for, at det er på tide med en facaderenovering.

Overvej også hulmursisolering

Mange boligejere vælger i forbindelse med en facaderenovering også at få foretaget en hulmursisolering. Vi anbefaler, at du søger vejledning fra en energirådgiver, som kan vurdere, om en hulmursisolering kan betale sig. Energirådgiveren tager typisk fotos med et termografikamera, så man kan se, hvor huset er utæt og trænger til isolering. Energirådgiveren vil også kunne vurdere, om alle ydervæggene skal hulmursisoleres. Du kan læse mere om hulmursisolering i vores artikel her.

Komplet omfugning eller reparation af fuge?

I forbindelse med facaderenoveringen bør man også overveje, om man ønsker en komplet udfræsning og omfugning af husets murværk eller blot en reparation af beskadiget fuge og mursten. Man kan selv foretage en indledende forundersøgelse af murværkets fuge, som vi har beskrevet i artiklen her. Men for at være på den sikre side, anbefaler vi, at man allierer sig med en uvildig bygningssagkyndig, som kan vurdere, om en komplet omfugning er nødvendig, eller om du kan nøjes med en reparation af fuger.

Hvad er fordelene ved en facaderenovering?

 • Ejendomsværdistigning: en renovering af facaden giver huset et betydeligt løft i husets udseende, som efterfølgende vil fremstå næsten nyt. Det vil typisk medføre ejendomsværdistigninger, som er fordelagtige ved eventuelt salg eller fremtidsudlejning af ejendommen.
 • Lavere varmeregning: en omfugning vil typisk forbedre husets isoleringsevne, som medfører lavere varmeregning. Det gør sig særligt gældende, hvis man ved facaderenoveringen også får foretaget en hulmursisolering. Udover en lavere varmeregning, vil en omfugning og hulmursisolering også medføre et bedre energimærke, der som regel også fører til ejendomsværdistigninger.
 • Forlængelse af husets levetid: en reparation af beskadigede mursten og fuge kan føre til en forlængelse af murværkets – og dermed husets – levetid. En omfugning reducerer slitagen af murværkets mursten. Begynder fugerne at smuldre, kan det føre til en beskadigelse af murværket, fordi alger, fugt og lignende kan forårsage frostsprængninger i facaden.

Sådan får du udført en facaderenovering uden fejl og skader

En facaderenovering er en af de mest omfattende boligforbedringer, og som bygherre er der derfor en række overvejelser, du skal træffe, før du går i gang. En facaderenovering – hvis ikke udført korrekt – kan forårsage store skader på huset, f.eks. frostsprængninger efter hulmursisoleringen. Derfor er der en række forholdsregler, du bør tage dig:

1. Få vejledning af en energirådgiver og bygningssagkyndig

Hulmursisolering

Det er ikke nødvendigvis sikkert, at en hulmursisolering er den rigtige form for isolering for netop dit hus. Ligeledes er det heller ikke sikkert, at en komplet omfugning af husets murværk er nødvendig.

Det vil derfor give mening at hyre en energirådgiver og bygningssagkyndig, som kan rådgive om projektet. Energirådgiveren tager typisk fotos med et termografikamera, så man kan se, hvor huset er utæt og trænger til isolering. Energirådgiveren vil også kunne vurdere, om alle ydervæggene skal hulmursisoleres. Måske kan det bedst svare sig kun at isolere 1-2 af husets ydervægge, fx gavlene.

Mange totalentrepriser som udfører facaderenovering har en energirådgiver og bygningssagkyndig tilknyttet virksomheden, som vil kunne vurdere, om en hulmursisolering og omfugning er nødvendig. Hvis du foretrækker en uvildig energirådgiver, kan du finde en liste med autoriserede energirådgivere på Energistyrelsens Sparenergi.dk. En sådan rådgivning vil også gives ved udarbejdelsen af en energimærkerapport.

2. Giv husforsikringen besked

Hvis du har husforsikring, bør du kontakte dit forsikringsselskab, inden arbejdet med facaderenoveringen (herunder hulmursisoleringen) går i gang. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet nemlig ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet.

3. Uvildig kontrol

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, bør du overveje at få en uvildig rådgiver til at gennemgå renoveringen af facaden, når arbejdet er færdigt. Det kan f.eks. være en bygningssagkyndig. Denne type rådgivning kaldes en afleveringsforretning og koster ca. 2.500-5.000 DKK inkl. moms.

Forkert udført arbejde på facaden/ydervæggene kan forårsage alvorlige skader på dit hus, hvorfor det særlig vigtigt at få kontrolleret denne type udført arbejde.

Det bør en opgavebeskrivelse til facaderenovering indeholde

En facaderenovering kan være omfattende, og derfor er det vigtigt, at du er detaljeret og omhyggelig i din beskrivelse af opgaven, når du indhenter tilbud fra murerfirmaer. Derved vil du få et retvisende billede af prisen og undgår misforståelser med entreprisen senere i processen.

En opgavebeskrivelse til renovering af facaden bør indeholde følgende:

 • Adresse på ejendommen som skal facaderenoveres
 • Antal kvadratmeter facade som skal isoleres
 • Hvornår murværket er opført
 • Om tilbuddet skal inkludere sandblæsning af husets murværk
 • Om tilbuddet skal inkludere komplet omfugning, herunder udfræsning og omfugning af eksisterende fuge
 • Om tilbuddet skal inkludere hulmursisolering
 • Vedlagte fotos af murværket
 • Om tilbuddet også skal inkludere indledende forundersøgelse af en energirådgiver samt bygningssagkyndig

Eksempel på opgavebeskrivelse til facaderenovering

Kære [Murerfirma]

Vi bor på [adresse] og overvejer en renovering af facaden. Ejendommen er opført i 1957, og facaden måler 200 m2. Vi ønsker tilbud på sandblæsning, komplet omfugning af husets murværk samt hulmursisolering. Hvis I har en autoriseret energirådgiver og bygningssagkyndig tilknyttet, skal tilbuddet også inkludere en forundersøgelse.

Jeg ser frem til at høre fra jer med pris og tidshorisont.

Bedste hilsner

Gives der håndværkerfradrag for facaderenovering?

Hvis du får foretaget en hulmursisolering i forbindelse med facaderenoveringen, gives der håndværkerfradrag for denne del af projektet. Håndværkerfradraget dækker udgifter for arbejdsløn i forbindelse med hulmursisoleringen, men håndværkerfradraget dækker ikke udgifter til materialer.

Du kan læse mere om, hvordan du søger håndværkerfradrag for hulmursisoleringen i vores artikel her.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar