Facaderenovering: Se priser per m2 og 5 råd til opgaven (2022)

background Layer 1 Maleropgaver

Facaderenovering: Se priser per m2 og råd til opgaven

Facaderenovering er en væsentlig investering for boligejere, som ønsker at opretholde og forbedre deres ejendoms udseende, værdi og levetid. Udsat for det danske klima og vejr, vil facaden uundgåeligt blive slidt og beskadiget, hvilket kan påvirke ejendommens æstetik og isoleringsevne.

En veludført facaderenovering kan medvirke til at øge ejendomsværdien, forlænge ejendommens levetid og forbedre isoleringsevnen.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på renovering af facaden

Ønsker du gratis rådgivning og 3 uforpligtende tilbud på facaderenovering, anbefaler vi, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige byggefirmaer, som specialiserer sig i facaderenovering. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. 

Når du indhenter flere tilbud, er du sikret en konkurrencedygtig pris. Du kan vælge, om du vil bruge tilbuddene som informative prisestimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af dem.

 • Hurtigt svar og fast tilbud i hele Danmark
 • Gratis og 100% uforpligtende

Hvad koster renovering af facaden?

Erfaringsmæssigt koster en facaderenovering mellem 200-500 kr. per m2 for simpel reparation af murværk, fuger mv. og op mod 700-2.000 kr. eller mere per m2 for omfattende facaderenovering.

Udskiftning af gamle mursten kan være nødvendigt i forbindelse med facaderenoveringen.

Disse estimater inkluderer vel at mærke ikke evt. stilladsleje, som udgør en betydelig del af den samlede omkostning af facaderenoveringen.

Om du skal vælge en begrænset eller mere omfattende renovering af facaden vil afhænge af facadens nuværende stand, som du kan læse mere om i efterfølgende afsnit.

Herunder finder du vores prisliste, som dækker alle opgaver i forbindelse med en facaderenovering. Vær opmærksom på, at ikke alle opgaver er relevante for enhver facade, så det kan være nødvendigt at tilpasse listen til dine specifikke behov.

Tabel 1: Prisliste for samtlige facaderenoveringer

Pris
Udskiftning af beskadiget mursten100-125 kr. per mursten
Omfugning af murværk400-500 kr. per m2
Afrensning og sandblæsning af facaden100-150 kr. per m2
Opsætning af bukkestillads (facade under 4 m i højde)15.000-18.000 kr.
Opsætning af facadestillads (facade over 4 m i højde)50.000-60.000 kr.
Stilladsleje300-500 kr. per dag
Netpudsning700-800 kr. per m2
Kalkning (per lag)100-150 kr. per m2
Facademaling300-400 kr. per m2

Prislisten bygger på en rundspørge af udvalgte murerfirmaer, som Primabolig.dk har været i kontakt med. Alle priser er inkl. moms. Den endelige pris kan afhænge af, om du har specifikke ønsker til materialer og tillægsopgaver samt facadens kompleksitet.

Priseksempler

Priseksemplerne inkluderer ikke evt. stilladsleje, da behovet for stillads vil afhænge af facadens højde.

Priseksempel for overfladisk facaderenovering

Overfladisk facaderenovering indebærer en række processer, herunder vådsandblæsning, omfugning og pudsning samt maling af facade.

 • Vådsandblæsning af facade: 100-150 kr. per m2. Inkluderer afdækning af vinduer og døre, fjerner snavs og alger effektivt fra facaden.
 • Omfugning inkl. udfræsning: 400-500 kr. per m2. Udskifter beskadigede fuger mellem mursten, forbedrer facadens udseende og vandtæthed.
 • Pudsning og maling: 400-700 kr. per m2. Jævner og forbedrer facadens overflade, beskytter og forbedrer æstetikken.

Erfaringsmæssig pris: 700-1.400 kr. per m2.

Priseksempel for komplet og omfattende facaderenovering

Komplet facaderenovering inkluderer også hulmursisolering. Hulmursisolering er en god investering, der typisk tjener sig hjem på 2-10 år i sparet varmeregning.

 • Vådsandblæsning af facade: 100-150 kr. per m2. Inkluderer afdækning af vinduer og døre, fjerner snavs og alger effektivt fra facaden.
 • Hulmursisolering med isoleringsgranulat: 100-200 kr. per m. Forbedrer energieffektiviteten og reducerer varmeudgiften.
 • Komplet omfugning og udfræsning: 400-500 kr. per m2. Udskifter beskadigede fuger mellem mursten, forbedrer facadens udseende og vandtæthed. Godt grundlag for pudsning og maling.
 • Pudsning og maling af facade: 400-700 kr. per m2. Jævner og forbedrer facadens overflade, beskytter og forbedrer æstetikken.

Erfaringsmæssig pris: 1.200-2.200 kr. per m2.

Priseksempel for renovering af murstensfacade

Murstensfacader kræver – i modsætning til pudsede facader – selvsagt hverken at blive pudset eller malet. Derfor vil omfugning og evt. isolering kun indgå i renovering af murstensfacaden.

 • Rensning af murværk: 100-150 kr. per m2. Fjernelse af snavs, alger, mos og andre aflejringer fra mursten og fuger ved hjælp af højtryksrensning, kemisk rensning eller sandblæsning.
 • Omfugning: 400-500 kr. per m2. Udskiftning af beskadigede eller forvitrede fuger mellem murstenene med frisk mørtel for at forbedre facadens udseende, styrke og vandtæthed.
 • Reparation eller udskiftning af mursten: 100-125 kr. per mursten. Beskadigede, revnede eller forvitrede mursten kan repareres eller udskiftes for at bevare facadens strukturelle integritet og æstetik.

Erfaringsmæssig pris: 500-1.100 kr. per m2.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på renovering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad består en facaderenovering af?

En pudset facade renoveres typisk med følgende trin:

Sandblæsning eller nedslibning

Facaden renses for gammelt puds, alger, afskallet maling, trafikfilm mv. Det foregår typisk med sandblæsning, men hvis facaden består af gasbeton eller cement bruger man nedslibning i stedet, da det er mere nænsomt.

Reparation af fuger og mursten

Efter sandblæsningen gennemgås husets murværk for skader i fuger og mursten. Disse skader kan f.eks. være huller eller revner i fugen. Man kan også få foretaget en mere omfattende omfugning, som indbefatter udfræsning af eksisterende fuge og ny fuge i hele murværket.

Hulmursisolering

Mange vælger i forbindelse med en facaderenovering også at få isoleret hulmuren. Det er ofte en god investering, som har en hurtig tilbagebetalingstid.

Pudsning, maling eller kalkning

Facaden pudses op, flitses eller vandskures med pudslag, så den fremstår jævn. Facaden males eller kalkes, hvis ikke du vælger at få flitset facaden op i farvet mørtel.

Hvordan renoveres en ubehandlet murstensfacade?

En ubehandlet murstensfacade kræver typisk betydeligt mindre vedligeholdelse sammenlignet med en pudset facade. F.eks. skal murstensfacaden hverken males eller pudses. Til gengæld er der nogle renoveringer, som alle facader har godt af.

Renovering af en murstensfacade kan omfatte en række forskellige opgaver afhængigt af facadens tilstand og de specifikke problemer, der skal løses. Her er nogle af de mest almindelige opgaver, der kan indgå i en renovering af en murstensfacade:

 1. Rensning af murværk: Fjernelse af snavs, alger, mos og andre aflejringer fra mursten og fuger ved hjælp af højtryksrensning, kemisk rensning eller sandblæsning.
 2. Omfugning: Udskiftning af beskadigede eller forvitrede fuger mellem murstenene med frisk mørtel for at forbedre facadens udseende, styrke og vandtæthed.
 3. Reparation eller udskiftning af mursten: Beskadigede, revnede eller forvitrede mursten kan repareres eller udskiftes for at bevare facadens strukturelle integritet og æstetik.
 4. Hulmursisolering: Efterisolering af hulmurene for at øge energieffektiviteten og reducere varmetab.
 5. Vandafvisende behandling: Påføring af en vandafvisende imprægnering for at forbedre facadens vandtæthed og modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger.
 6. Reparation eller udskiftning af vinduer og døre: Om nødvendigt kan vinduer og døre repareres eller udskiftes for at sikre en bedre tætning og æstetik.

Hvornår skal facaden renoveres?

Der er ikke noget definitivt svar på, hvornår facaden skal renoveres, men der er en række indikationer, som kan give anledning til at overveje en facaderenovering, herunder:

Fugernes tilstand

Fugerne er vigtige for murværkets stabilitet og beskyttelse mod vejrpåvirkning. Hvis fugerne viser tegn på skade, såsom revner, huller eller manglende fuger, kan det føre til frost- og fugtskader. Beskadigede fuger kan også påvirke murstenenes holdbarhed og husets murværks stabilitet.

Vær opmærksom på disse indikatorer for beskadigede fuger:

 • Fuger, der smuldrer ved let berøring med fingerspidsen
 • Huller i fugen
 • Områder, hvor fugen helt mangler
 • Frostsprængte mursten
 • Utilstrækkelig mørtel mellem murstenene
 • Revner i enten mursten eller fuge
Få gratis rådgivning og 3 tilbud på renovering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Facadens udseende

Facadens generelle udseende kan også give en indikation af, hvornår det er tid til renovering. Hvis facaden virker slidt, falmet eller beskadiget, kan det være et tegn på, at en renovering er nødvendig for at forlænge bygningens levetid og bevare dens æstetik.

Overvej at kontakte en fagperson, hvis du observerer nogen af ​​disse indikationer på facadeproblemer. En ekspert kan vurdere situationen og anbefale den mest passende løsning for din bygnings facaderenovering.

Komplet omfugning eller reparation af fuge?

I forbindelse med facaderenoveringen bør du også overveje, om man ønsker en komplet udfræsning og omfugning af husets murværk eller blot en reparation af beskadiget fuge og mursten.

Du kan selv udføre en indledende undersøgelse, som vi har forklaret i vores artikel om omfugning her.

For at sikre det bedste resultat anbefales det dog at konsultere en uafhængig bygningssagkyndig, der kan vurdere, om en komplet omfugning er nødvendig, eller om en reparation af fugerne er tilstrækkelig.

Overvej også hulmursisolering

Mange boligejere vælger i forbindelse med en facaderenovering også at få foretaget en hulmursisolering. Vi anbefaler, at du søger vejledning fra en energirådgiver, som kan vurdere, om en hulmursisolering kan betale sig.

Energirådgiveren tager typisk fotos med et termografikamera, så man kan se, hvor huset er utæt og trænger til isolering. Energirådgiveren vil også kunne vurdere, om alle ydervæggene skal hulmursisoleres. Du kan læse mere om hulmursisolering i vores artikel her.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på renovering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Sådan får du udført en facaderenovering uden fejl og skader

En facaderenovering er en af de mest omfattende boligforbedringer, og som bygherre er der derfor en række overvejelser, du skal træffe, før du går i gang. En facaderenovering – hvis ikke udført korrekt – kan forårsage store skader på huset, f.eks. frostsprængninger efter hulmursisoleringen. Derfor er der en række forholdsregler, du bør tage dig:

1. Få vejledning af en energirådgiver og bygningssagkyndig

Hulmursisolering

Det er ikke nødvendigvis sikkert, at en hulmursisolering er den rigtige form for isolering for netop dit hus. Ligeledes er det heller ikke sikkert, at en komplet omfugning af husets murværk er nødvendig.

Det vil derfor give mening at hyre en energirådgiver og bygningssagkyndig, som kan rådgive om projektet. Energirådgiveren tager typisk fotos med et termografikamera, så man kan se, hvor huset er utæt og trænger til isolering.

Du kan finde en komplet liste af uvildige energirådgivere på Energistyrelsens Sparenergi.dk. En sådan rådgivning vil også gives ved udarbejdelsen af en energimærkerapport.

2. Giv husforsikringen besked

Hvis du har husforsikring, bør du kontakte dit forsikringsselskab, inden arbejdet med facaderenoveringen (herunder hulmursisoleringen) går i gang. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet nemlig ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet.

3. Uvildig kontrol

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, bør du overveje at få en uvildig rådgiver til at gennemgå renoveringen af facaden, når arbejdet er færdigt. Det kan f.eks. være en bygningssagkyndig. Denne type rådgivning kaldes en afleveringsforretning og koster ca. 2.500-5.000 DKK inkl. moms.

Forkert udført arbejde på facaden/ydervæggene kan forårsage alvorlige skader på dit hus, hvorfor det særlig vigtigt at få kontrolleret denne type udført arbejde.

Hvad koster netpuds per m2?

Netpudsning af facaden koster typisk 700-800 kr. per m2 inkl. moms, for de mest gængse opgaver. Husk, at denne pris ikke omfatter evt. stilladsleje. 

Der er dog mange faktorer, som påvirker den endelige pris på facadeopgaven, herunder højde på facaden og om stillads er nødvendigt samt facadens tilstand og om udskiftning af mursten og sandblæsning er nødvendig.

Du kan læse mere om netpuds til facaden her.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på renovering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvor længe holder en pudset facade?

Generelt kan en pudset facade holde mellem 20 og 40 år, før den kræver større renovering. Nogle pudstyper, såsom mineralsk puds og silikatpuds, har længere holdbarhed og kan vare op til 50 år eller mere, hvis de vedligeholdes korrekt.

Du skal dog forvente at male facaden hvert 10.-15. år.

Hvordan udføres facaderenovering af 70’er hus?

Facaderenovering af et typisk 70’er parcelhus, ofte karakteriseret ved gul og ubehandlet murstensfacade, kræver ikke nær så meget vedligeholdelse som en pudset facade. Det skyldes bl.a., at murstensfacaden hverken skal males eller pudses.

Til gengæld er der stadig renoveringsopgaver, der kan udføres ved facaderenovering af et 70’er-hus:

 1. Rengøring: En grundig rengøring af murstensfacaden fjerner snavs, alger og skimmel, og kan forbedre facadens æstetik betydeligt. Højtryksrensning eller blidere metoder kan anvendes afhængigt af murværkets tilstand.
 2. Reparation af fuger: Kontroller fugerne mellem murstenene, og udfør omfugning, hvis det er nødvendigt. Udskiftning af beskadiget eller manglende fugemasse sikrer en tæt og holdbar forbindelse mellem murstenene og beskytter murværket mod vejrpåvirkning.
 3. Udskiftning af beskadigede mursten: Udskift ødelagte eller frostsprængte mursten for at opretholde bygningens strukturelle integritet og forhindre yderligere skader.
 4. Isolering og energieffektivitet: Overvej at forbedre isoleringen i bygningen for at minimere varmetab og øge energieffektiviteten. Dette kan indebære installation af vinduer med lavere U-værdi eller tilføjelse af isolering til vægge og loft.
 5. Forebyggelse: Beskyt facaden mod solskader og fugt ved at anvende passende overfladebehandlinger, såsom imprægnering, der tillader murværket at ånde og beskytter mod vandindtrængning.

Ved at udføre disse renoveringsopgaver kan du forlænge levetiden på din 70’er husfacade og sikre, at den fortsat ser attraktiv og velholdt ud.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på renovering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Valg af materialer og teknikker ved facaderenovering

Når det kommer til facaderenovering, er det vigtigt at vælge de rette materialer og teknikker, der passer til bygningens specifikke behov og krav. Her er nogle af de mest almindelige materialer og teknikker, der anvendes i facaderenovering:

Murstensfacader

 • Murværk: Omfugning af beskadigede fuger for at forbedre murværkets stabilitet og beskyttelse mod vejrpåvirkning.
 • Overfladebehandling: Påføring af en beskyttende belægning på murstenene for at forhindre fugtindtrængning og frostsprængning.
 • Udskiftning af beskadigede mursten: Fjernelse og udskiftning af beskadigede mursten for at opretholde bygningens strukturelle integritet.

Pudsede facader

 • Pudsreparation: Udbedring af revner, afskalning og blæredannelse i pudset.
 • Overfladebehandling: Påføring af en beskyttende belægning eller maling på pudset for at forhindre vandindtrængning og forlænge pudsets levetid.
 • Netpuds: Anvendelse af et armeringsnet mellem pudslagene for at styrke pudsets struktur og forhindre revnedannelse.

Ved valg af materialer og teknikker er det vigtigt at tage højde for bygningens alder, klima, æstetik og lokale bygningskrav. Konsulter en facaderenoveringsekspert for at få en grundig vurdering og anbefalinger til den mest passende løsning.

Vedligeholdelse og forebyggelse af skader på facaden

Regelmæssig vedligeholdelse og forebyggelse af skader er nøglen til at forlænge facadens levetid og minimere behovet for renovering. Her er nogle råd til at vedligeholde din facade:

 1. Inspektion: Foretag regelmæssige inspektioner af facaden for at identificere eventuelle skader eller tegn på slid, såsom revnede fuger, revner i puds, misfarvninger eller fugtproblemer.
 2. Fugtbeskyttelse: Sørg for, at facaden er korrekt beskyttet mod fugt og vandindtrængning. Dette kan omfatte reparation af beskadigede fuger, anvendelse af beskyttende belægninger eller maling samt korrekt vedligeholdelse af tagrender og nedløbsrør.
 3. Udbedring af skader: Udbedr eventuelle skader så snart som muligt for at forhindre yderligere forværring og dyre reparationer. Dette kan omfatte reparation af revner i pudset, omfugning af mursten eller udskiftning af beskadigede mursten.
 4. Beskyttelse mod solskader: Anvend beskyttende belægninger eller maling, der kan modstå UV-stråling og forhindre falmen af facaden og nedbrydning af materialerne.

Ved at følge disse vedligeholdelses- og forebyggelsesråd kan du forlænge facadens levetid, minimere behovet for renovering og sikre, at din bygning fortsat ser attraktiv og velholdt ud.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på renovering af facaden
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar
Hvad koster renovering af facaden per m2?

Erfaringsmæssigt koster en facaderenovering mellem 200-500 kr. per m2 for simpel reparation af murværk, fuger mv. og op mod 700-2.000 kr. eller mere per m2 for omfattende facaderenovering. Estimaterne inkluderer ikke væsentlige tillægsudgifter til evt. stilladsleje mv.

Hvor længe holder en pudset facade?

Generelt kan en pudset facade holde mellem 20 og 40 år, før den kræver større renovering. Nogle pudstyper, såsom mineralsk puds og silikatpuds, har længere holdbarhed og kan vare op til 50 år eller mere, hvis de vedligeholdes korrekt. Du skal dog forvente at male facaden hvert 10.-15. år.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.